Mike Adams: Vaksinepass forvandlar samfunnet til eit dystopisk mareritt som tvingar uvaksinerte til å leve som flyktningar

Av Mike Adams, Natural News. Omsett av saksyndig.

Vaksinepass gjer kvart samfunn om til eit dystopisk mareritt, og tvingar uvaksinerte til å leve som flyktningar, ute av stand til å kjøpe mat, drivstoff, medisin eller til og med kle, fordi dei er bannlyst frå nesten alle næringsverksemder. Dei er òg bannlyst frå bankar, bibliotek og universitet, og nekta tilgjenge til finansielle tenester og høgare utdanning.

Ei sjokkerande augevitneskildring frå livet i Litauen – under Covidpass-reglar – har no kome til overflata takka vere eit modig individ som rapporterer derifrå. Heile tråden er tilgjengeleg på denne linken:

https://threadreaderapp.com/thread/1456627584586944514.html

Her er nokre utdrag frå tråden:

Bannlysing

Aukande straff: stadig vanskelegare å få tak i mat, medisin, drivstoff

Segregering

Razzia av sivilt politi

Hat

Mediasensur, intimidering

Her er den totalitære framtida som uunngåeleg kjem til alle land som innfører eit Covidpass-regime:

Bannlysing: Litauen har Europas strengaste Covidpass-regime. Det er veke åtte. Det er ingen planlagt ende. Og det blir strengare.

Utan eit pass, kan kona mi og eg berre kome inn i små butikkar som i hovudsak sel mat, apotekvarer, optikkprodukt og dyremat.

Vi er bannlyst alle andre stader.

Utan eit pass er vi bannlyst, etter lova, frå alle klesbutikkar. Mote, sport, barnekle, punk, brurekjolar; alle klesbutikkar nektar oss.

Sjølv bruktbutikkar må handheve bannlysinga. Ingen kan kjøpe eller selje utan passet.

Aukande straff:

Fram til midten av oktober tillét lova oss å kjøpe mat og medisin i små butikkar. Byråkratar bestemte at dette var for lite strength. To veker sidan innførde dei ein ny restriksjon for små butikkar:

Anten begrense kapasiteten til ein kunde per tretti kvadratmeter. Eller bannlyse folk utan pass.

Resultatet: i mange område er det ikkje lenger nokon stad å kjøpe mat utan pass. Supermarknader har allereie nekta oss sidan september. No gjer små butikkar det òg.

So korleis kjøper vi mat?

På nettet. Utandørsmarknader. Eller reise til ein av dei forsvinnande tala butikkar som ikkje enno nektar oss.

Dei fleste apotek valde å ikkje nekte folk utan pass. Sidan dei er so små, tydar denne avgjerda at berre éin kunde kan vere inne i slengen.

Resultatet: kundar ventar ute i kulden. Eller går derifrå utan medisin.

På apotek som krev pass, kjem kundane inn som vanleg.

For bensinstasjonar har den aukande tvangen resultert i eit blanda system. To av fem stasjonar valde å fullstendig nekte folk utan pass. Om lag ein av fem har framleis full tilgjenge. Resten nektar oss å kome inn, men tillét oss å fylle tanken og betale ute.

Segregering:

I nokre få tilfelle bannlyser ikkje lova oss fullstendig. I staden tillét den oss avgrensa tenester. I bankar får dei med pass alle tenester. Men for dei utan pass tillét lova oss «essensielle finansielle tenester» i maks femten minutt.

Politistat:

Sivilpoliti gjer no razziaer mot supermarknader og kjøpesenter, der dei stoppar folk for å sjekke Covidpasset og ID for å verifisere at det er eit gyldig pass som tilhøyrer den personen.

Politiet held pressekonferansar om razziaen:

Storleiken til razziaene er oppskakande. Ein dag førre veke gjorde to hundre politimenn i sivil razziaer mot butikkar og senter. Det er 2,5% av alle betjentar i landet. Dei føretok overraskingsundersøkingar på 11 700 menneske. Det er 0,4% av heile befolkninga. På éin dag.

Førestell deg: Du er i ein supermarknad og dyttar vogna bortetter reolane. Ein person i vanlege kle stoppar deg plutseleg og krev å sjå Covid-passet og legitimasjonen din.

Dersom noko ikkje er som det skal, blir du kasta ut og risikerer ei bot på opptil 5000 euro og opp til seks års fengsel.

Regjeringar har blitt terroristar, legar har blitt mordarar og vaksineforkjemparar har blitt dødssekttilbedarar

Covid-plandemien er ein global utryddingsplan mot menneskeheita. Dette er grunnen til at ingen regjeringar bryr seg om menneskerettar eller overlevinga til menneske, sidan deira ultimate mål er masseutrydding likevel.

Dei har forlate lovar og reglar og kasta vekk borgarrettar, menneskerettar og menneskeleg verdigheit. Dei som er imot eksperimentelle piggprotein-injeksjonar blir no brennemerka som «kriminelle» av direktøren i Pfizer, som insisterer at alle som er imot produktet hans burde bli arresterte og fengsla.

Dei som tek sprøyta blir om til vaksinezombiar, og viser merkeleg åtferd som har sine røter i aggresjon og sinne. Dei mistar høgare kognitive funksjonar og går tilbake til å vere reptil-hjernestamme-vesen, ute av stand til å tenkje rasjonelt.

Sidan regjeringsbyråkratar tek sprøytene sjølv, blir dei òg om til vaksinezombiar utan evne til empati. Dei ser no verda frå eit reptil-synspunkt – rovdyr og bytte – og vi er byttet i deira auge.

Og dei vil absolutt ikkje friviljug gje seg før kvart einaste menneske er dødt eller døyande. Den einaste måten å redde menneskeheita er å få slutt på regjeringsterror og Big Pharmas folkemord. Få slutt på CDC, FDA og dei dødelege medisinkartella. Oppløys Big Pharma-propagandistane og steng ned Big Tech sine sensurprosjekt. Straffeforfølg alle dei som er pådrivarar for plandemien, vaksinane, den bedragerske vitskapen og dei nådelause nedstengingane.

For å frigjere menneskeheita må vi no slåst for overleving mot ei global dødssekt som ikkje lenger er kvalifisert til å vere menneske.

Original: https://www.naturalnews.com/2021-11-11-vaccine-passports-transform-society-into-a-dystopian-nightmare-forcing-unvaxxed-to-live-like-fugitives.html

Kommentar frå saksyndig: Mike Adams, grunnleggjar av naturalnews.com, er kjent for sin dramatiske stil og sine kontroversielle tema, men denne gongen har han gode grunnar til å bruke store ord og kraftige verkemiddel. Regimet i Litauen er fælt, for å seie det mildt. Det er saman med Australia helvete på jord. Det er den ultimate konsekvensen av eit Covidpass-regime, kanskje steget før innesperring og regelrett massemord av «uønskte element». Det er i prinsippet ingenting som stoppar det same frå å skje her i Noreg, ettersom regjeringa, trass åtvaringar og massiv motstand og trass i at det bryt med grunnlov og menneskerettar, no har opna for at Covidpass kan innførast på kommunalt nivå. Her i landet blir det kalla «koronasertifikat», men det er nøyaktig same konseptet. Litauen byrja òg med å krevje pass for å kunne gå på konsertar, restaurantar og andre «unødvendige» arenaer. No får ikkje uvaksinerte eingong handle mat og kle. I Austerrike går ein no inn for å sperre uvaksinerte inne i sine eigne heimar gjennom noko som i praksis er portforbod. Alt tydar på at statsleiarar – inkludert dei norske – vil trumfe gjennom ulovlege og grunnlovsstridige Covidpass for ein kvar pris. Målet er segregering, demonisering og til slutt eliminering av dei uønskte. Dei har for lengst vist sine sanne ansikt. Dei er på feil side av historia.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s