Dei fire farlegaste vaksinane i historia – gjett kva for ein som er på 1.plass…

Sjokkerande statistikk avslører dei fire farlegaste vaksinane som nokosinne er skapt

Av S.D. Wells, Natural News. Omsett av saksyndig.

Snakk so lite som éi setning om vaksineskadar og dei fleste allopatiske «truande» vil avvise «konspirasjonsteorien» din på flekken. Desse same folka vil klage og betru seg til deg om alle sine helseproblem, og snakke om autistiske barn, barn med alvorlege allergiar og uforklarlege sjukdommar i immunforsvaret, men dei vil ikkje snakke om dei dødelege giftene i vaksinane eit sekund. Kvifor er det slik?

I 60 år har CDC fremja vaksinar som den heilage gralen når det gjeld medisin, som ei magisk pille som hindrar alle i å døy av skremmande smittsame sjukdommar som ingenting anna på jorda kan redde nokon frå. Likevel overlever milliardar av menneske utan nokon som helst vaksinar gjennom heile livet, og i gjennomsnitt er desse menneska mykje friskare enn dei «fullvaksinerte» zombiane som ser ut til å kjempe mot mystiske sjukdommar mesteparten av livet.

Visste du at barn ikkje er fødd med autisme? «Spekteret» utviklar seg etter kvart som barn får fleire og fleire vaksinar, frå fødsel til 6-årsalderen, når meir enn 60 giftige injeksjonar blir sprøyta inn i blodet, og inneheld alt frå abortceller til genetisk modifiserte virus og bakteriar, for ikkje å nemne lateks, peanøttolje, mjølkeprodukt, MSG, formaldehyd og infiserte nyreceller frå afrikanske grøne apar.

Dersom du eller ein av dine kjære lid av sjukdommar i sentralnervesystemet og/eller tarmsystemet, eller har lærevanskar, er det på tide å undersøkje dei farlegaste vaksinane

Har du helseproblem som legane og barnelegane ikkje ser ut til å kunne «løyse» ved å slengje reseptbelagte legemiddel i fanget på deg? Mest sannsynleg er det VTS – vaksine-toksin-syndrom. Dess fleire vaksinar du tek, dess verre blir problema, og der finst knapt ein amerikansk lege som kan eller vil setje fingeren på årsaka, sølv om dei fleste matallergiar direkte fell saman med ingrediensane i mange vaksinar.

Det som verre er; Covid-19-«vaksinane» er til og med ikkje vaksinar i det heile. Dei er piggprotein-injeksjonar (clot shots «blodpropp-sprøyter») som tettar blodet og forverrar noverande helsetilstandar, inkludert sjukdommar i sentralnervesystemet, hjarterytmeforstyrringar (myokarditt), kognitiv funksjon og motoriske ferdigheiter. Det er grunnen til at Covid-19-vaksinar og oppfriskningsdosar er dei farlegaste «vaksinane» på planeten, fordi dei ikkje ein gong er vaksinar i det heile, men alle som får dei trur at dei er det. So her kjem den – den sjokkerande statistikken som avdekkjer dei fire farlegaste vaksinane som nokosinne er skapt.

1: Covid-19-«vaksinar»
Ingen som har blitt injisert med milliardar av piggprotein, eller «teknologien» (mRNA) som muterer cellene dine til å skape dei, veit so mykje som eit snev om den ekte «vitskapen» bak det, eller skade- og dødsstatistikken – om so, ville dei aldri ha teke dei i fyrste omgang. Koronasprøytene er 300 gonger dødelegare enn alle andre FDA-godkjende vaksinar som nokosinne er laga og distribuert. Det tydar at du kan leggje saman alle skadane og dødsfalla som vart påført av dei 70 vaksinane som vart funne opp og godkjende av FDA dei siste tiåra, og inga anna sprøyte kjem i nærleiken av å vere like farleg.

Ifølgje data frå VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), har meir enn 12 000 vaksine-påførde dødsfall allereie blitt rapporterte i USA. Det systemet ligg langt etter den eigentlege utviklinga, og representerer berre ein brøkdel av prosentdelen av faktiske tilfelle, sidan folk flest ikkje eingong trur at det var vaksine-giftene, nemleg milliardar av virus-imiterande piggprotein, som sendte deira kjære til sjukehuset eller ei tidleg grav. Det tydar at koronasprøytene er meir dødelege enn atombomber.

[Kommentar frå saksyndig: Linken viser til ein artikkel av Mike Adams frå 9.august 2021, som hevdar at Covid-«vaksinar» på dåverande tidspunkt hadde drepe fleire menneske enn atombomba som vart sleppt på Hiroshima tilbake i 1945. Han tek bakgrunn i tala til VAERS.]

2: MMR-vaksine
Dei fleste foreldre ville bli sjokkerte om dei fann ut kor mykje farlegare det er å ta vaksinen mot meslingar, enn å faktisk få sjølve sjukdommen meslingar. Ein av biverknadene som står som åtvaring på pakninga til vaksinen lèt deg vete at sjølve sprøyta kan forårsake ein feber som er so høg at offeret kan oppleve eit anfall. Det skjer med 1 av 3000 menneske som blir injiserte. Pluss, linken mellom MMR-sprøyta (meslingar, kusma, raude hundar) vart avslørt av den leiande vitskapsmannen på CDC i eigen person, dr. William Thompson.

Kvifor er MMR so giftig? Den inneheld ku-serum som blir ekstrahert frå kuskinn, og når den blir injisert, skaper den sjukdommar i bindevevet, artritt og lupus [sjeldan, autoimmun sjukdom; oms.an.]; òg pustevanskar, lågt blodtrykk, brystsmerter og hudreaksjonar. MMR-sprøyta inneheld òg rebombinant menneskeleg albumin [eit protein i blodplasma; oms.an.] og WI-38 menneskeleg diploid lunge-fibroblastar, som er proteindelen av blod frå menneskeleg venøs plasma, og når den blir injisert skaper den feber, kuldegysningar, utslett, hovudverk, kvalme, pustevanskar og rask puls.

3: Poliovaksine
Om kvar amerikanar visste at opp til 98 millionar amerikanarar vart eksponerte for skjule kreftvirus då dei vart injiserte med poliovaksinen, kor mange ville framleis tru at vaksinar er den «heilage gralen» til moderne medisin? Dersom kvar amerikanar visste at orale polio-«vaksinar» aukar poliotilfelle av lamming for barn, kor mange ville framleis tru at dei sprøytene var «trygge og effektive»?

IPV, eller inaktivert poliovaksine, utvikla av Jonas Salk, bruker døde celler av poliomyelitt, medan OPV, eller oral poliovaksine, utvikla av Albert Sabin, køyrer viruset gjennom fleire dyr for å svekkje stammen, men det drep det ikkje. So barn som allereie slit med svekka immunforsvar frå alle dei andre giftige sprøytene, kan ikkje effektivt kjempe vekk det svekka levande viruset, og dei endar opp med å felle det over på andre [engelsk shedding]. Dette tilinkjegjer den gamle «flokkteorien» og hjelper faktisk til med å spreie polio, snarare enn å hindre det.

4: Rotavirus-vaksine
«RotaTeq» rotavirus-vaksine inneheld eit dødeleg svinevirus som ikkje høyrer heime i nokon legemiddel nokon stad, nokosinne; og likevel er det å finne i ein vaksine som blir gjeven til svært unge barn, to gonger. Det er so dødeleg at det kan få eit barns innvolar til å falde seg (sokalla intussuscepsjon), og rulle seg saman rundt seg sjølv som eit teleskop. Dette kan drepe eit barn. Oppfinnaren av sprøyta, Paul Offit, grafsa til seg millionar av Pharma-dollar frå den skitne sprøyta. Ironien i det heile er at vaksinen visstnok beskyttar mot rotavirus-infeksjonen som forårsakar feber, oppkast og diaré, som fører til tap av kroppsvæsker, dehydrering, sjukehusinnlegging og død – men sjølve vaksinen forårsakar ofte diaré, oppkast, feber, kvesing, hoste, øyrebetennelse, sterke magesmerter, blod i avføringa. Forstå det den som kan.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s