WEF krev slutt på eigarskap av privatbilar

Henta frå Great Game India. Omsett av saksyndig.

I lys av presset for grøn energi, sa World Economic Forum (WEF) at ein må handle for å minke avhengigheit av kritiske metalltypar. No krev WEF slutt på eigarskap av privatbilar.

Sidan land prøver å skifte over til fornybare energikjelder, prøver WEF å minke den globale avhengigheita av kritiske metalltypar. Éi slik tilråding er å begrense eigarskap av privatbilar.

«Denne overgangen frå fossildrivstoff til fornybare typar vil krevje store forsyningar av kritiske metalltypar slik som kobolt, litium, nikkel, for å nemne nokre,» sa forumet i ein rapport tidlegare i juli. «Mangel på desse kritiske minerala kan auke kostnaden av rein energiteknologi.»

Den verdsomspennande lobbyistgruppa med hovudkvarter i Sveits har føreslått tre måtar å redusere prisen på viktige metalltypar som er ein del av alt frå vindturbinar og effektiv belysning, til smarttelefonar og el-bilar.

Forumet nemnde at trass i at ein har resirkuleringsprogram iverksette, er graving etter mineral forventa å auke med rundt 500% innan 2050.

«Mer deling kan redusere eigarskap av utstyr som ikkje er i bruk, og dermed òg bruk av materiale,» fastslo gruppa, og viste til data som viser at den gjennomsnittlege engelske bilen blir køyrt «berre 4% av tida».

Forumet sa at program for å dele bilar slik som «Getaround» og «BlueSG» har blitt populære rundt om i verda, og er kritiske for å lågne behovet for bilar og teknologi globalt sett.

Derimot diskuterte dei ikkje korleis bildeling kan bli brukt med større suksess i land slik som USA, der ein i stor grad er avhengig av private køyretøy, og der er mangel på offentleg transport både i grisgrendte strøk og i byområde.

Sjølv om folk flest i verda allereie eig personlege telefonar eller datamaskiner, sa forskinga òg at 39% av internasjonale arbeidarar òg får berbare datamaskiner og mobiltelefonar.

«Dette er ikkje ressurseffektivt i det heile,» sa rapporten. «Å ha ein smarttelefon i fem år i staden for tre, reduserer telefonen sitt årlege karbonfotavtrykk med 31%.»

Ifølgje rapporten treng bedrifter insentiv for å fremje nye bruksområde for produkt [engelsk product repurposing] og belønne viljuge kundar til å stanse opninga av nye gruver.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s