Bill Gates til sin indre sirkel: «Klimaendring er WEF-bløff!»

Av Baxter Dmitry, Newspunch. Omsett av saksyndig.

Bill Gates vart teken i å innrømme at klimaendringsagendaen er ein gigantisk bløff for Den nye verdsorden, i ein nyleg oppdukka video der han skryter over at frasen «grøn energi» har «føkka opp hovuda til folk».

Ifølgje Gates, som snakka til eit publikum frå hans indre sirkel i 2018, kan vind- og solkraft, batteriteknologi og andre fornybare energikjelder vere moteriktige, men dei er ikkje i stand til å løyse klimaendring.

Som de kan sjå i videoen, det faktum at fornybar energi ikkje faktisk er i stand til å løyse klimaendring, trass at det blir selt til oss som kuren for sokalla menneskeskapt global oppvarming, er hysterisk morosamt for Bill Gates.

Kvifor synest han det er so morosamt? Kanskje fordi han tener ei formue på desse sokalla «grøn energi»-kjeldene, og gjer profitt på dei lettlurte massane med sine «oppføkka hovud».

Fordømmande materiale frå sjølve faren til grøn energi.

So no når vi har Gates på video som innrømmer at rein energi er ein bløff, korleis forsvarer den ikkje-valde verdshelse-tsaren sine planar om å tvinge folk til å slutte å ete kjøt og byrje å konsumere det falske kjøtet hans?

Som Joe Rogan sa, burde Bill Gates verkeleg ikkje ta nokon i skule om ein sunn diett.

Der ligg naturlegvis eit tydeleg finansielt motiv bak Gates sin plan om å få folk til å konsumere hans falske mat, akkurat som der har vore med hans covid-«investeringar». Dette er mannen som innrømte at han gav president Trump ordre om å ikkje etterforske dei moglege biverknadene til dei nye covid-vaksinane.

Eg er viss på at de vil synest av dette materialet er fordømmande. Men Gates er kjent for å vere – mistenkjeleg nok – eit steg føre større verdskatastrofar. Og tene stort på dei når dei kjem.

I seinare år har Gates kjøpt opp store jordbruksområde i USA og verda. I fjor vart Gates den største privateigaren av jordbruksland i USA.

Microsoft sin med-grunnleggjar er rekna som den største privateigaren av jordbruksland i USA med rundt 269 000 acres [rundt 1088 kvadratkilometer; oms.an] i dusinvis av delstatar, ifølgje fjorårets utgåve av Land Report 100, ei årleg undersøking av dei største landeigarane i nasjonen.

Mistenkjeleg nok, like etter Gates sine raske innkjøp av den største andelen av USA sitt jordbruksland, byrja matproduksjonsfasilitetar å brenne ned. Kunne mannen som «spådde» pandemien, og som beleilegvis tente grovt på den, òg ha «spådd» matkrisa?

Dersom de har følgt med dette året, vil de vete at Nederland har vore det eksperimentelle territoriet til World Economic Forum, der den brutale Great Reset-politikken har blitt rulla ut av ei fullstendig kjøpt og betalt regjering som arbeider på vegner av WEF.

Med tanke på all smerta og lidinga som Great Reset sin «grøn energi»-politikk har påført vanlege menneske, kan dei verkeleg rettferdiggjerast av eliten som tvingar den på oss?

Når de hugsar at Bill Gates for fire år sidan vart teken i å le med sine venner om korleis «rein energi» ikkje eingong vil løyse den sokalla klimakrisa, kan der berre vere eitt mogleg svar.

Great Reset er ein bløff, same kor ein snur og vender på det.

One comment

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s