Forfattar som trur at jorda er flat håner Sigmund Myklebust i Facebook-innlegg

Ein forfattar ved namn Christian Paaske publiserte 25.september 2022 eit innlegg på Facebook der han hånte Sigmund Myklebust og andre tilhengjarar av naturretten (Common Law). Paaske er mellom anna kjent for å tru at jorda er flat. I hans eigne ord: «Bevisa for at jorda er ei spinnande kule har eg enno til god[e] å sjå».

Sigmund Myklebust sit for tida i høgrisikofengsel i Danmark etter at han vart arrestert av det danske politiet etter ei grensepassering frå Tyskland natt til 15.september. Han har enno ikkje fått vete nøyaktig kva han er sikta for, og ifølgje kjærasten har dei enno ikkje fått utlevert dokumenta frå saka. 15.oktober informerte Frihetsbevegelsen at Sigmund skal sitje varetektsfengsla ein heil månad til, og kjærasten informerte i sin tur at rettssaken førebels er sett til 15.november.

Saksyndig har valt å publisere innlegget til Christian Paaske i sin heilskap, so kan lesaren sjølv vurdere innlegget:

«Frihetskjempere eller tullinger?

Enkelte er av den oppfatning at landets lover er uten legitimitet og gjelder ikke for dem. Statsborgerskapet de ble tildelt gjennom fødselsattesten skjedde uten deres samtykke. Navnet skrevet med store bokstaver og personnummeret de ble gitt tilhører en juridisk person som ikke har noe med dem å gjøre. Denne fiktive personen tilhører staten og hva som måtte komme av regninger, skattekrav og andre forpliktelser er ikke deres problem. De fraber seg et statsborgerskap de ikke har bedt om, men er påtvunget en kontrakt som inkluderer å bli skattebetaler og juridisk registrert som et skip tilhørende statens eiendom, hvorav det engelske, citizenship. Denne samfunnskontrakten er ugyldig fordi den mangler samtykke, mener de.

Det er godt mulig at dette er prinsipielt riktig, men det hjelper ingenting fordi det gir staten, ligningsmyndighetene, banken, politiet og en hvilken som helst domstol blaffen i. Det fikk en tilhenger av denne frihetsfilosofien nylig oppleve ved å krysse grensen til Danmark med et hjemmelaget pass og bilskilt. Det endte med opphold på glattcelle hvor danske myndigheter ikke aksepterer at personer tar seg inn i landet uten gyldig legitimasjon og bilskilt. Der blir han antakelig sittende inntil han kan gjøre rede for seg og dokumentere sin juridiske person som er den eneste myndighetene er interessert i å forholde seg til.

En heiagjeng har samlet seg på internett og hyler opp om politibrutalitet, overgrep og hyller ham og kjæresten som modige frihetskjempere som slår et slag for å teste denne frihetsfilosofien i praksis. Foreløpig ser denne testen ut til å gå svært dårlig.

Grunnen er enkel fordi alle land og verden generelt er styrt av en mafia. Slik har det alltid vært. I klansamfunnet ble de største bøllene gitt privilegier og betaling for å beskytte klanen mot ytre fiender og opprettholde ro og orden. Senere kom kongene og innførte litt mer system i rekkene inntil som i vår tid stat og regjering overtok samfunnsmakten.

Det kalles ikke lenger beskyttelsespenger, men skatt. Det gir borgerne beskyttelse mot ytre fiender og lovløse tilstander, samt infrastruktur som veier, jernbane, postvesen, helsevesen og andre nødvendige samfunnsgoder. Ikke å betale beskyttelsespenger til mafiaen pleier å ende dårlig. Det gjør det også overfor staten. Da konfiskeres det en måtte ha av eiendom og en havner som regel i fengsel.

Vi kan selvsagt ønske oss et annet system, men ut fra vårt moralske nivå er dette status og et system vi må forholde oss til. Det handler om makt, og så lenge staten har denne makten og monopol på voldsbruk og frihetsberøvelse og skriver lovene er det fint lite en kan stille opp, uten å bekjempe denne makten. En makt staten ufrivillig gir fra seg.

Tatt i betraktning at millioner av desperate mennesker står i kø, risikerer livet som båtflyktninger og selger alt de eier for å bli medlemmer i vårt velferdssamfunn virker det merkelig at noen ønsker å melde seg ut. Det virker ufattelig naivt og viser mangel på elementær samfunnsforståelse.

Makt vil stadig ha mer. Statsdannelse fører uunngåelig til mer skatt, kontroll, formynderi og undertrykkelse. Norge er som alle land mafiastyrt, men blant mafiaer flest ikke blant de verste. I en ideell verden skulle vi gjerne vært stat og regjering foruten fordi frie mennesker trenger ikke å bli styrt, men kan organisere seg selv. Det er imidlertid makten som rår, eller som Stalin sa, argumenter er bra, men argumenter og en pistol er bedre.»

I denne YouTube-videoen frå 27.september 2022 kjem ein av Sigmund sine støttespelarar (Arvid Gimre) med ein rett frå levra-kommentar til innlegget til Paaske. At Paaske vel «å gå til frontalangrep» på Sigmund, og forsvarer statlege overgrep, meiner han er «lågmål». Han meiner òg at arbeidet til Sigmund og andre som støttar naturrett er banebrytande. Han påpeiker ikkje minst det for meg openberre hykleriet i at Paaske ser ut til å synast at det er greitt å gå ut i media og hevde at jorda er flat, men fordømme det at Sigmund og hans likesinna meiner at menneske må frigjere seg frå slavebindinga til staten. Både Christian Paaske og Sigmund Myklebust har kontroversielle (og det somme vil kalle «merkelege») meiningar, men kvifor skal berre den eine parten (Sigmund) bli forfølgt av staten og forsøkt hengt ut på sosiale media?

Svaret er for meg temmeleg openbert. Flat jord-tilhengjarar kjem med teoriar som ikkje er til fare for den rådande maktstrukturen i verda, medan naturrett-tilhengjarar sine teoriar får fleire til å stille spørsmål ved nemnde maktstruktur. Og dersom mange nok byrjar å trekkje i tvil staten sin intensjon, si rolle og sin funksjon, vil stadig fleire ta til motmæle mot det som Paaske ironisk nok kallar «mafia».

Del 2 av serien min om konspirasjonsteoriar handlar om ideen om at dei fleste vestlege land gjekk vekk frå sine lokale lover – landlovene eller Common Law – og innførde maritim lov, eller den internasjonale handelslova (sjøretten). Har det skjedd eit slags stille «kupp» der grunnlover og andre lover (inkludert menneskerettar) har blitt avskaffa og bytt ut med sjøretten? Om dette stemmer, og menneske faktisk blir fødd som slavar, kva kan vi eigentleg gjere? Fyrst og fremst må vi godta realiteten. Dersom slaven veit at han er slave, vil han ikkje lenger arbeide utifrå slavedrivaren sine interesser, men sine eigne. Vi må slutte å tru at staten er vår venn. Som Paaske antydar, er staten ein «mafia» som vi betaler «beskyttelsespengar» til – betre kjent som «skatt». Den beste strategien er å gjere seg so uavhengig av staten som mogleg. Bli sjølvstendig næringsdrivande, betal skatt og avgifter, og lat vere å bryte lova. Ikkje plag eller sjikaner andre, eller oppfør deg på ein slik måte at dei går til staten og ber om hjelp for å uskadeleggjere deg. Politiet er der for å beskytte staten sine interesser, ikkje dine. Gløym aldri det.

Eg kjem her med ei åtvaring: Aldri hamn i ein situasjon der du lever på statens nåde. Unngå å hamne i NAV-systemet, eller hamne på trygd. Om staten byrjar å sjå på deg som «ubrukeleg», «unyttig» eller «til overs», går det ikkje lenge før dei pønskar ut ein måte å bli kvitt deg. Då er du nemleg ein utgiftspost, og kan ikkje lenger utnyttast. Det er verre å vere unyttig enn å bli utnytta, blir det sagt.

Verda blir ein verre stad utan slike som Sigmund. Eg trur at han har gjort langt meir for samfunnet enn forfattar og flat jord-tilhengjar Christian Paaske.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s