Fleire barn ønskjer å ta livet av seg etter kvart som LGBT-gifta klorer seg fast

Av Shane Trejo, Big League Politics, 12.mai 2022. Omsett av saksyndig.

LGBT-gifta byrjar å krevje sitt av misbrukte barn, etter kvart som forvirra og hjernevaska ungar vurderer sjølvmord etter å ha blitt indoktrinert i den demoniske livsstilen.

Trevor-prosjektet, ein LGBT-forkjemparorganisasjon, fann ut at fleire LGHT-ungdommar vurderer sjølvmord enn på kva som helst slags tidspunkt dei siste tre åra. Dei fann ut av 45% av LGBT-ungdommen har vurdert sjølvmord det siste året, sjølv i ei tid der samfunnsaksepten av LGBT er historisk høgt.

Trenden dei tre siste åra har auka ifølgje resultata av spørjeundersøkinga. 40% av LGBT-ungdom vurderte i alvor sjølvmord i 2020, og det talet auka til 42% i 2021. Det auka med tre poeng det siste året.

Sjokkerande rapporterer 58% av transkjønns-gutar og -menn at dei i alvor vurderte sjølvmord det siste året. 53% av ikkje-binære unge menneske vurderte det same, og 48% av transkjønns-jenter og -gutar vurderte i alvor sjølvmord. Ha i minne at dette finn stad medan barn blir fortalt av sataniske autoritetsfigurar å stille spørsmålsteikn med sin kjønnsidentitet.

Resultata av undersøkinga kan ein finne her.

Big League Politics har tidlegare rapportert korleis transkjønnsideologi blir systematisk prakka på barn av venstreekstreme psykopatar for å groome dei for sexrovdyr:

«Lovverk introdusert i New York sitt delstatssenat vil tvinge lærarar i offentleg skule til å undervise barn heilt ned i femårsalderen om konsept slik som kjønnsfluiditet, som er meint å forvirre barna og indoktrinere dei i den farlege lemlestingskulturen kalla transkjønnsideologi.

New York-delstatssenator Samra Brouk har introdusert eit lovforslag som krev ‘omfattande seksualitetsinstruksjon for studentar i klassar K-12’, basert på anbefalingar frå Råd for seksualitetsinformasjon og utdanning i USA (SIECUS; Sexuality Information and Education Council of the United States).

‘Eg er djupt bekymra over den uakseptabelt høge førekomsten av forholdsvald, seksuell trakassering og overfall, og online-mobbing i samfunnet vårt i dag,’ hevdar Brouk. ‘Vi må utstyre den neste generasjonen med ferdigheitene og utdanninga dei vil trenge for å trivast.’

SIECUS-anbefalingane ber om at fem år gamle ungar blir underviste i ‘kjønnsidentitet’, at åtte år gamle ungar blir underviste i naudsynet til pubertetsblokkerande legemiddel for transkjønnsungdommar, og at 11 år gamle barn blir underviste i ‘vaginal, oral og analsex’, og ‘homofil, to-ånda [two-spirit i originalartikkelen; oms.an.] og panseksuelle’ identitetar.

‘Seksualundervisninga burde unngå cisnormative, heteronormative tilnærmingar, ha som mål å styrke unge menneske sin kapasitet til å utfordre skadelege stereotypar, og vere inkluderande til ei lang rekkje synspunkt og befolkningar utan å stigmatisere noka gruppe,’ står det å lese i SIECUS-standarden. ‘Sosiale helsepåverkande faktorar blir òg adressert med eit fokus på korleis karakteristikkar som rase, etnisitet, sosioøkonomisk status, seksuell orientering og kjønnsidentitet og -uttrykk er relatert til ikkje-likeverdige helseutfall.’

Standardane har òg som mål at barn burde bli undervist i desse bisarre og perverterte konsepta og deretter gjeve høve til å ta reproduktive val – slik som å bli dopa med pubertetsblokkerarar eller til og med myrde babyane sine i magen – utan samtykke frå foreldre/føresette.»

Dersom LGBT-agendaen ikkje blir teke knekken på litt brennkvikt, vil sivilisasjonen falle, velfortent òg. USA har blitt Sodoma og Gomorrah på steroidar, og sjelene til dei uskuldige er i alvorleg fare som eit resultat av USA sitt moralske forfall.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s