Tyske demonstrantar krev «rett» til å ha sex med dyr, inkludert hundar, hestar, villsvin og kva som helst anna dei kan fange

Av Ethan Huff, Natural News. Omsett av saksyndig.

Ei ny rørsle i Tyskland har som mål å avkriminalisere det at menneske har sex med dyr, òg kjent som zoofili.

Målet er å gjere LGBTQ om til LGBTQZ, tydelegvis, sidan demonstrantar møtte fram i flokk med kjæledyr på slep for å krevje at Tyskland endrar dyrevernlova for å tillate denne avskyelege handlinga.

For tida er det ulovleg å gjere noko som helst seksuelt med eit dyr i Tyskland, og medlemmer av Zoophilia Pride March krev handling av regjeringa for å støtte deira perversjonar.

Ei gruppe av deltakarar i Zoophilia Pride March vart sett halde opp ein stor banner på fleire språk, inkludert tysk, engelsk og hebraisk. Det inneheldt den vanlege Pride-retorikken om «likskap for alle».

«Etter alle LGBT+-evigheitsgruppene var ferdige med å marsjere og få ned eigedomsverdien i Tyskland, dukka folka som likar å ha sex med dyr opp for å vise at dei er stolte òg,» sa nokon på Twitter i klar opposisjon til agendaen.

Ein deltakar i Zoophilia Pride March snakka med RUPTLY om kvifor han trur at seksuelle forhold mellom menneske og dyr er eit anna gyldig uttrykk for Pride på kjønnsspekteret.

«Det er mykje enklare å byggje eit forhold til dyr enn til menneske,» sa den bælfeite mannen i trenchcoat medan han heldt hunden sin i band.

Denne same fyren sa at han tok med seg hunden sin til marsjen for å «dele kjærleiken», og forklarte at den fyrste hunden han nokosinne hadde eit seksuelt forhold til, faktisk var ein hannhund, i motsetnad til den tispa han eig no.

Guds dom kjem, og den vil vere ulikt noko anna som nokosinne har skjedd i manns minne

Det viser seg at Tyskland ikkje er den einaste staden som har blitt infestert med parasittisk avskum som pressar LGBTQZ-perversjonar på massane. Den tidlegare nemnde mannen som snakka med RUPTLY er faktisk amerikansk og kjem frå Pennsylvania.

Han er djupt opprørt over det faktum at zoofile som han sjølv ikkje per dags dato er anerkjent av LGBTQ-samfunnet, og insisterer at zoofile «essensielt er ikkje-heterofile» [på engelsk queer].

«Men dersom du trur at Pride er eit sosialt arrangement som du kan bli av-invitert frå, misforstod du det på eit grunnleggjande nivå,» la han til. «Pride er ein protest. Pride handlar om motstand mot eit samfunn som ikkje ønskjer at du eksisterer.»

«Somme har gløymt det, men det har ikkje eg. So, folk kan seie ting på Twitter slik som ‘zoofile er ikkje velkomne på Pride,’ men dei kan ikkje stoppe oss frå å delta. Pride er ikkje noko andre kan ta frå deg med mindre du lèt dei gjere det.»

Han har rett i éin ting: samfunnet ønskjer ikkje at slike som han eksisterer. Mange har gjort det tydeleg over heile Twitter, faktisk, sidan slike handlingar mot dyr er utenkjelege og ikkje høyrer heime nokon stad.

Gje det litt tid, derimot, og LGBTQ-mengda vil ønskje zoofile velkomne med opne armar. Dei ønskjer allereie pedofile velkomne med opne armar, so vel som groomerar som spring etter barn med opne armar.

«Som i Noas dagar… normaliserer dei seksuelle avvikarane si åtferd,» skreiv ein lesar som respons på nyheita. «Ting går til helvete brennkvikt.»

«Alt heng saman: frå groominga av barna dine, til den forkastelege, sjuke pornoen på nettet, til det å ete insekt,» skreiv ein annan. «Det er ein krig mot menneskeheita.»

«Straffa på jorda frå Gud som skrive i Esekiel 22 kjem, og mange vil lide,» la ein annan til. «Historia gjentek seg sjølv, og det som skjedde med Sodoma og Gomorra for fleire tusen år sidan vil vere blåbær i forhold til det som er på veg.»

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s