Den nye britiske statsministeren Rishi Sunak sin familie eig WEF-tilknytt sosialkredittscore-selskap

Av Baxter Dmitry, Newspunch. Omsett av saksyndig.

Milliardæren Rishi Sunak, Storbritannia sin nyinstallerte statsminister, har familie knytt til ein teknologisk partner i World Economic Forum som har vore forkjempar for ein Ny verdsorden-agenda komplett med «sosialkredittscore» og eit forbod mot kontantar.

Kona til Sunak, Akshata Murty, er dotter til den indiske milliardæren NR Narayana Murthy, ofte skildra som India sitt svar på Bill Gates, som grunnla programvareselskapet Infosys. Ifølgje rapportar har dottera ein andel på 0,91% i selskapet, verdt rundt 700 millionar pund [om lag 8,3 milliardar kroner].

Infosys står oppført som ein offisiell partner til World Economic Forum, som visstnok utviklar teknologien for å innføre sitt kinesisk-inspirerte «sosialkredittscore»-system i land som sluttar seg til WEF.

Sosialkredittscore blir allereie brukt i Kina for å kontrollere kvart eit aspekt i livet til eit individ. WEF lovpriser systemet, og hevdar ein treng det for å kontrollere slike ting som «klimaendring», og fører direkte press på «infiltrerte» regjeringar for å innføre det.

For at ein sosialkredittscore skal fungere, må straff for å gjere feil ting bli det ultimate incentivet, og der finst ingen betre «incentiv» enn å ta frå nokon pengane.

Den nye britiske statsministeren sine band til WEF sluttar ikkje med føretaket til familien hans.

Fleire Infosys-leiarar har òg bidrege med artiklar til WEF si nettside, inkludert selskapet sitt Global Head, president og Chief Compliance Officer [«leiande lydighetsoffiser»]. Infosys-president Mohit Joshi har skrive artiklar for sida i favør av digital bankverksemd, som tilbyr det teknologiske rammeverket for «sosialkredittscore»-systemet som WEF har kome i søkjelyset for å prøve å setje i effekt rundt om i verda.

Joshi gjentek desse meiningane i ein artikkel for WEF frå august 2020: «Why it’s time to take central banks’ digital currencies seriously»: «Det som er tydeleg er at Covid-19-krisa presenterer mange utfordringar – men òg eit unikt høve til å tenkje på nytt om korleis pengar blir handterte og brukte i samfunnet vårt,» seier han.

I ein annan artikkel for WEF seier Infosys-adm.dir.: «Den kinesiske regjeringa i Zhejiang-provinsen har utvikla ein ‘digital føretakskode’ for nettopp dette føremålet, og responderer til små og mellombstore bankar (SMB-ar) med lett tilgjengelege finansielle ressursar. MyBank, eit underføretak av Ant Financial, det kinesiske Big Tech-firmaet, samarbeider med den kinesiske regjeringa gjennom denne planen for å tilby billege lån og andre finansielle produkt til SMB-ar.»

Statsminister Rishi Sunak sine band til WEF går enno djupare.

Sunak-famileselskapet er òg medlem av WEF sitt Partnering Against Corruption-føretak (PACI), som inkluderer tverrindustrielle representantar frå verdas største konsern. The National Pulse eksponerte nyleg korleis føretaket, som gjev seg ut for å kjempe for innsyn i forretningspraksis, er den tidlegare adm.dir. av Reuters som no tener som ein styremedlem i Covid-19-vaksineprodusert Pfizer, eit selskap som er fullstendig ugjennomsiktig rundt sin eigen forretningspraksis.

Sunak sjølv er kjent for å vere mild mot Kina, og sa til The Telegraph at han ønskte ei «komplett kursendring» i relasjonane med det kinesiske kommunistpartiet i favør av auka handelsband og økonomisk samarbeid. Kina, i sin tur, godkjende Sunak sitt kandidatur.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s