Amerikanarar døyr i ein fæla fart av korona-«vaksinane»

Av S.D. Wells, Natural News. Omsett og noko forkorta av saksyndig.

Ingen kontaminert mat, drikk, medisin eller vaksinar har nokosinne vore dødelegare eller forårsaka fleire dødsfall enn Wuhan-virus-sprøytene [covid-19-«vaksinane]. I staden for å redusere framveksten av plutselege dødsfall, har Fauci-influensa-injeksjonane [igjen covid-19-«vaksinane] auka framveksten av dei, og ein statleg rapport beviser at piggprotein-prion-injeksjonane har skulda. Like mange amerikanarar har døydd av dei dødelege injeksjonane (korona-«vaksinane») – altso seks millionar, berre i løpet av dei to siste åra – som jødar døydde under Holocaust. Er covid-«vaksinane» dei nye gasskammera?

Det er på tide å ta ein djuptgåande titt på den hemmelege CDC-rapporten som avslører statistikken til dei genmuterande, karsystemtilstoppande covid-dødsstikka. Pfizer-Gate er ingen konspirasjonsteori. Amerikanarar døyr i ein fæla fart og knapt ei einaste vaksinert sjel har snøring på kva som eigentleg skjer.

CDC-rapport viser at seks millionar amerikanarar har «døydd plutseleg» sidan utrullinga av pandemivaksinane

Den dødelege vaksinekampanjen byrja i midten av desember 2020. No, i ein offisiell rapport ved namn Deaths by Vaccination Status, publisert i Storbritannia sitt Office for National Statistics (ONS), ligg beviset i datamaterialet. Kvar månad sidan byrjinga av 2022, dess fleire vaksinar nokon tek, dess større sannsyn har dei for å døy brått og uventa av ukjende årsaker, og har mykje større risiko for det enn nokon som er uvaksinert.

Pluss, for kvar månad som går ser ein høgare dødelegheitsrate for dei som tek oppfriskningsdosar mot Fauci-influensaen [covid-19]. Det tydar at den trippelvaksinerte vaksne befolkninga er under trippel-trugsel mot SADS (sudden adult death syndrome / plutseleg vaksendød-syndrom), og dei trippelvaksinerte tenårings- og barnebefolkninga er under trippel trugsel òg. Dei dør alle i ein dødelegheitsrate på nesten 30 per 100 000. Den vaksinerte saueflokken gjer ende på seg sjølv, so der finst ingen «tryggleik i å høyre til fleirtalet» og den gamle «flokkteorien» er ute av vindauget so sant som det er sagt.

«Booster»-kampanjar «boostar» død, ikkje immunitet, men massemediekomplekset og Big Pharma sensurerer alle nyheiter om dei

Dei absolutt verste dødelegheitsratane for dei vaksinerte massane inkluderer dei dobbelvaksinerte som er i 40-åra, med ein 264% større risiko for å døy enn sine uvaksinerte motstykke. Når kjem Fauci og Walensky til å snakke om det? [Eller til dømes Camilla Stoltenberg eller Ingvild Kjerkol her i Noreg? Oms.komm.] Kor er alle snakkehovuda og «ekspertane» no for å analysere dei dataa? Masse-«booster»-kampanjane utslettar folk i hopetal, medan pandemien sjølv har ebba ut, nesten ut i ingenting. Kvifor er so mange menneske so lettlurte at dei framleis tek desse dødelege, «naudgodkjende» genterapi-sprøytene?

I alle aldersgruppene som vart analyserte, har dei delvis og dobbeltvaksinerte større risiko for å døy enn dei fullvaksinerte. Dette er ein hard kamel å svelgje for den allopatiske saueflokken, om dei nokosinne skulle finne ut om desse statlege studiane og rådataa.

Medan massane døyr av covid-sprøytene legg media og Big Pharma skulda på alt anna, sjølv absurde orsakingar som blir publiserte av større medieformidlarar, inkludert død av dommarfløyte, kalde dusjar, videospel og knøttsmå partiklar frå industriforureining. Plutseleg er desse skulda for at ein milliard menneske plutseleg ramlar daude om over heile planeten, og den vaksinerte saueflokken er so forkalka og innsnevra at dei ikkje kan tenkje klart nok til å sjå skogen for trea.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s