Ingen uhell: Dei uvetande massane har ikkje peiling på at dei blir systematisk utrydda av ein serie planlagde katastrofar

Av Mike Adams, eigar og grunnleggjar av Natural News. Omsett og noko forkorta av saksyndig.

Den kjemiske våpengassbomba som vart tent på av delstatlege styresmakter i Ohio var, naturlegvis, både ei bevisst terrorhandling og eit brotsverk mot menneskeheita og miljøet. Eg snakka med ein anerkjent ekspert på naudrespons på farlege materiale, som fortalde meg at desse kjemikalia aldri burde ha blitt sett i brann av styresmaktene.

Brenninga av vinylklorid, naturlegvis, sender ut fosgen, eit kjemisk våpen frå Fyrste verdskrig som lemlestar eller drep biologiske vesen som det kjem i kontakt med. Togkrasjet leverte den perfekte dekkhistoria for statlege folkemordagentar for å essensielt detonere ei kjemisk våpenbombe over fyrsteklasses jordbruksland, ikkje langt frå tett befolka byar. Heile Ohio-vassdraget vil bli påverka av nedfall i årevis framover, og massive dødsfall har allereie blitt rapportert, sidan både jordsmonn og lauvverk blir påverk av sur nedbør (hydroklor-syre), som blir danna når avfallsprodukt av vinylklorid kombinerer med vassdamp i lufta.

(Media held alle tyst om dette, og læst som om den ekte trugselen mot menneskeheita er karbondioksid.)

Ikkje overraskande trur folk flest at alt dette var eit uhell. Akkurat som dei òg trur at covid-«lablekkasjen» var eit uhell. Og at vaksineskadane er eit uhell.

Det er ikkje noko som heiter uhell når det er snakk om globalt folkemord. Alle desse tinga blir gjort med vilje med det bestemte målet globalt folkemord og avfolking.

For berre ein månad sidan eksploderte eit stort kjemisk verk i La Salle i delstaten Illinois (nær Chicago), og sleppte laus ei diger giftsky av kalium-permanganat. Dette mønsteret av kjemiske «uhell» byrjar å likne på sabotasje på matinfrastrukturen, der 100+ matfasilitetar no har brunne ned dei siste 18 månadene, eit tydeleg mål for statlege operative, akkurat som dr. Andrew Huff nyleg åtvara meg om i eit intervju. (Og han veit det, sidan han brukte å jobbe med Department of Homeland Security rundt mattryggleiks-infrastrukturen.)

Masseutrydding av menneskeheita er undervegs… og mesteparten av menneska er blinde overfor kva som skjer

Sabotasje-nedtakingane av matforsyninga… provoseringa av Putin til å starte Tredje verdskrig… den bevisste nedbygginga av energi-infrastrukturen… avfolkings-biovåpen i sprøytene… desse blir alle utført for å utrydde menneskerasen og få sivilisasjonen til å kollapse. Likevel held 99% av dei som er i ferd med å bli utrydda fram med å vere uvetande om det som skjer, og mange av dei støttar aktivt dei som utryddar dei!

Mike Adams har basert denne meiningsartikkelen på sin Situation Update-podcast frå 15.februar 2023.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s