Robert F. Kennedy Jr. lover å straffe alle embetspersonar som utførde brotsverk mot menneskeheita under covid

«Ikkje gjengjelding, men rettferd!»

Av Ethan Huff, Natural News. Omsett av saksyndig.

Robert F. Kennedy, som håper å stille som presidentkandidat i 2024, lover på storslege vis amerikanarar at dersom han vinn Det kvite hus, vil han straks gå etter alle i maktposisjon «som tok del i kriminelle handlingar under pandemien».

Kennedy, som erklærte at han ville stille mot Joe Biden tidleg i april som Demokrat, får stadig meir kraft no når han driv og slepper sanningsbomber over heile det sosiale media og unfer opptredenar framfor ståande mengder av støttespelarar.

«Det byrjar å gå opp for hovudstraumsfigurar som Anthony Fauci at deira covid-politikk var ein folkehelsekatastrofe,» sa Kennedy. «Mange av oss er forbanna på påboda, nedstengingane, sensuren, galskapen. Men vi må unngå den giftige hengjemyra av gjengjelding og skuld, og fokusere på å sikre oss at dette aldri skjer igjen. Reins opp i reguleringsorgana, få korporative pengar ut av folkehelsa, og garanter fri, open, usensurert offentleg og vitskapleg diskurs.»

«Naturlegvis, embetspersonar som bedrog offentleg tillit må ikkje få lov til å halde på makta. Eg vil fjerne dei frå stillingane sine, og dersom lover vart brotne, vil regjeringsadvokaten min opprette sak.»

«Berre for å vere tydeleg, vil eg straffeforfølgje kvar einaste embetsperson som tok del i kriminelle handlingar under pandemien. Korrupte individ er ein liten del av problemet. Byråa våre har blitt fanga av korporativ makt, men det store fleirtalet av staben deira er sømelege folk. Vi må få korporativ påverknad ut av alle reguleringsbyrå slik at dei kan tene folket ærleg og reieleg.»

Kennedy seier han vil gå etter dei medisinske tidsskrifta for å ta del i eit «syndikat av organisert kriminalitet» – mange søksmål vil bli begjært

Kennedy la nok ein gong vekt på at han ikkje fokuserer på gjengjelding, men på å oppnå rettferd mot dei som øydela liv medan dei profitterte på alle dødsfalla og øydelegginga som herja verda gjennom heile sagaen.

Som president, forklarte Kennedy, har han planar om å instruere regjeringsadvokaten sin om å etterforske og straffeforfølgje kvar einaste person som med vit og vilje bedrog eller villeia det amerikanske folket når det gjaldt tryggleiken og effektiviteten til «medisinske produkt», inkludert både munnbinda og dei sokalla «vaksinane».

Kennedy har òg planar om å ordne kompensasjon for kvar einaste amerikanar som vart skadd, eller som vart råka av dødsfalla til familiemedlemmer som eit resultat av alt som vart tvinga på folket i folkehelsa sitt namn.

«Som presidentkandidat vil eg halde fram med å eksponere korrupsjon for å oppnå rettferd for dei skadde,» la han til.

Kennedy fortalde òg Kim Iversen i eit intervju denne veka at han har planar om å gå etter dei korrupte medisinske tidsskrifta som publiserte falske studiar som støtta covid-tyranniet – sjå intervjuet her.

«De er del av eit syndikat av organisert kriminalitet,» fastslo Kennedy, der han tala direkte til dei nemnde medisinske tidsskrifta. «Vi kjem til å saksøkje dykk både sivilt for tort og svie, og kriminelt.»

Ein annan av fyrsteprioritetane til Kennedy inkluderer å skilje den korrupte blandinga av statleg og korporativ makt, òg kjent som fascisme. Det er tydeleg problematisk når det gjeld Big Pharma og deira påverknad på folkehelsepolitikk, men òg når det gjeld den rike eliten og deira øydelegging av middelklassen.

«Å gjere barna våre om til varer, vårt majestetiske lilla fjell, å forgifte barna våre og menneska våre med kjemikaliar og farmasøytiske legemiddel,» sa han i referanse til den farmasøytiske industrien.

«Å ribbe våre aktiva, å uthole middelklassen og halde oss i ein konstant krigstilstand,» la han til om øydelegginga av rikdom og velstand.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s