Valdtekt av 92-årig pleiepasient: Ei stygg, stygg sak for pleie- og omsorgssektoren

28.januar 2022 publiserte Document ei svært stygg og urovekkjande sak. Ved omsorgssenteret i Alta vart 92 år gamle «Emma» valdteken av den 20-årige pleieassistenten «Mohamad». I ein dom i Vestre Finnmark tingrett heiter det seg at han «utnyttet sin stilling som helsearbeider på en særlig utspekulert måte». Vidare skriv dei:

«Fornærmede bodde på en helseinstitusjon hvor hun skulle forvente å ha det trygt og motta god omsorg i livets sluttfase. For fornærmede har det derfor vært en stor belastning at hun har blitt voldtatt av en helsearbeider som hun skulle føle en særlig trygghet overfor.»

Overgrepet skjedde natt til 8.mai 2021. Til trass for at sæden hans (og dermed hans DNA) vart funnen på Emma, har han heile tida nekta straffskuld. Frå dommen står det å lese:

«Tiltalte forklarte i retten at han ikke husket å ha hatt vaginalt samleie med fornærmede. Det bestrides for øvrig ikke at det er hans sæd som er funnet i fornærmedes skjede. Fra forsvarer sin side har det vært hevdet at tiltalte ikke kan ha vært strafferettslig tilregnelig ved handlingen og dermed ikke har opptrådt med den nødvendige grad av subjektiv skyld.»

Retten avviste at Mohamad hadde vore utilrekneleg i gjerningsaugneblinken. Pleiepasienten Emma var medviten og oppfatta det som skjedde rundt ho, men var fullstendig ute av stand til å forsvare seg mot denne skrekkelege handlinga. I tillegg hadde ho nesten ikkje språk. Mohamad sjølv sa i sin sluttkommentar:

«Det er Allah som vet hva som har skjedd, og hvordan det har skjedd, og hvordan min tilstand var.»

Mohamad er frå Afghanistan, og kom til Noreg som 14-åring i 2015. Han har opphaldsløyve.

Ein spanskspråkleg kollega ved namn «Alejandro» såg Mohammad oppi Emma si seng, med berr rumpe, og varsla dermed ein sjukepleiar på naboavdelinga. Då han hadde blitt teken på fersken, hadde Mohamad deretter byrja å kjærteikne Alejandro og kalle han «broren min». Han sa at Alejandro ikkje skulle seie at han ikkje hadde bukse på seg, for det hadde han hatt heile tida.

Alejandro forklarte i retten at då han såg 20-åringen sitje oppi senga mellom Emma sine bein, kunne han ikkje tru sine eigne auge.

Mohamad skal ha bede Alejandro om å ikkje fortelje avdelingsleiar om buksa, for då ville livet hans bli øydelagt.

Mohamad fortalde i retten om ein traumatisk oppvekst i sitt heimland Afghanistan, der faren og onkelen hadde blitt drepne av Taliban. Han og familien hadde flykta på dramatisk vis, og til slutt enda opp i Noreg. Han hadde reist til Pakistan i 2020 for å gifte seg, og tidleg i 2021 byrja å jobbe i helse.

Både Mohamad og hans kollega Alejandro snakkar so dårleg norsk at dei i retten var avhengige av tolk. Avdelingsleiaren som Alejandro tilkalla etter å ha vore vitne til valdtekta, er òg utlending, men klarte å gjere seg forstått utan tolk. Mohamads forsvarar Augund Martin Krogh spurde:

«I kaotiske situasjoner, kan det oppstå misforståelser på jobben på grunn av språket?»

Avdelingsleiaren svarte:

«Nei, jeg tror ikke det, at vi har store problemer på grunn av språket å fullføre oppgaver. Som regel vi spør hverandre. Jeg er selv fra utlandet. Det aldri har skjedd noe avvik på grunn av språket.» Ho modererte seinare ordet «aldri» ein tanke.

Emmas dotter vart laurdag kveld 8.mai oppringt av avdelingsleiaren og informert om hendinga. Emma hadde tidlegare vore husmor, mista begge foreldra til tuberkulose som 6-åring, vart evakulert under krigen og vart seinare gift og fekk fire barn. Sidan jobba ho med sløying av fisk. Ho hadde sunne fritidsinteressar, slik som turgåing, bærplukking, hagearbeid, musikk og å lese historiebøker, særleg frå krigen.

Mohamad vart dømt til fire og eit halvt års fengsel, i tillegg til å betale oppreisingserstatning på 175 000 kroner. Advokaten hans opplyste at han framleis ikkje har teke stilling til anke.

Kommentar frå saksyndig: Denne saken er det so langt eg har funne ut, berre Document som har skrive om. Våre politisk korrekte massemedia vil truleg ikkje ta i den med ei eldtong, for dei meiner nok det vil gje «innvandringsfiendtlege høgreekstreme» bensin til å hive på bålet. Sjølv er eg verken innvandringsfiendtleg eller høgreekstrem, og etter mitt syn er det irrelevant om gjerningsmannen er afghansk flyktning. Han valde å utføre valdtekt av ei pleietrengande dame som han visste ikkje ville setje seg til motverje, og som han visste var fullstendig klar over kva som skjedde. Slike groteske overgrep som dette er sjeldan kost i helsevesenet, men til no har ingen på min noverande arbeidsplass nemnt denne saken med eit ord. Hadde saken stått på NRK sine nettsider, hadde det no vore flammande debatt i lunsjen på sjukeheimar rundt om i landet.

«Hansen» i kommentarfeltet til Document skriv følgjande:

«Burde ikke kommunen også straffes? Når de ansatte i en avdeling for pleietrengende knapt snakker norsk, hvor god kan kvaliteten på pleien bli?
Har ikke eldre pleietrengende krav på kvalifisert omsorg av utdannet personale som klarer å kommunisere og som vet hvordan kommunikasjon med personer uten språk skal/bør foregå?
Det forteller om en utrolig mangel på respekt for de gamle og pleietrengende når man nærmest tar inn folk fra gata til å ta vare på noen av våre mest sårbare og hjelpeløse.
Og ingen skal komme å fortelle meg at det ikke skjer avvik pga språkproblemer i en avdeling der en stor del av personalet ikke behersker norsk.»

«Avatar» leverer følgjande svar til Hansen:

«Inkludering er kommunenes viktigste oppgave, de får nok penger fra staten for å ansette muslimer uten språk i eldreomsorgen. Ingen som har mulighet/språk til å klage. De blir også ansatt i stort monn andre steder, f.eks Nav hvor det ikke finnes klageorganer, her kan de herse med folk som de vil uten at det får følger[…]»

«Tømrerinden» svarer igjen til «Avatar»:

«Regner med det er sterk kvoteringsplikt, og dermed bekreftes det atter gang at ansvar for den pleietrengendes rettigheter overhode ikke har 1. prioritet. Her hadde ikke «Emma» noen rettigheter. Hun var overgitt til stat og kommunes nonchalante tilfeldigheters spill.»

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s