Steigan hardt ut mot PST-trugselvurdering: «Et uredelig makkverk og en politisk skandale»

Sjå òg saksyndig sin artikkel om trugselvurderinga.

12.februar 2022 publiserte Steigan ein artikkel der dei kjem med skarp kritikk mot PST si nyaste trugselvurdering. I motsetnad til Resetts Helge Lurås’ artikkel om same teamet, pakkar ikkje Steigan meiningane sine inn på nokon måte. Trugselvurderinga til PST, som vart presentert saman med E-tenesta og Nasjonal sikkerhetsmyndighet fredag 11.februar, blir av Steigan rett ut kalla «et uredelig makkverk og en politisk skandale».

PST gjer ikkje eit forsøk på å definere kva dei ser på som «antistatleg tankegods». Steigan gjer følgjande forsøk på å hjelpe dei:

«‘Antistatlig’ må jo være noe som retter seg mot Grunnloven, Norges lover, menneskerettighetene og borgernes frihet. Hvis noen for eksempel skulle forsøke å sette Grunnloven eller sentrale deler av de norske fri- og rettighetene, slik de er definert ved lov, så må det kunne kalles ‘antistatlig’ virksomhet.»

Steigan skriv vidare:

«I så fall må PST i første rekke ta tiltak mot den «antistatlige» virksomheten til Bjørn Guldvog, som ifølge Koronakommisjonen satte Grunnloven til side:

Koronakommisjonen, som var spesielt sammensatt for å være mildest mulig overfor regjeringa, slo fast i sin rapport at Grunnloven ble brutt da Norge stengte ned 12. mars i fjor.»

Éin einaste embetsmann, helsedirektør Bjørn Guldvog, tok avgjerda om å stengje Noreg 12.mars 2020. Steigan dyttar like godt bodskapen inn med teskei:

«Den Grunnloven som vi feirer 17.mai ble satt til side da det mest skjebnesvangre vedtaket siden annen verdenskrig ble fattet. Vedtaket ble ikke fattet av regjeringa, slik Grunnloven forutsetter, men av én mann, som ikke hadde mandat til det, og begrunnelsene for vedtaket lar seg ikke rekonstruere, fordi all dokumentasjon er slettet.»

Steigan held fram:

«PST er ikke bekymret over at regjeringa og embedsverket bryter Grunnloven og setter hele den norske rettsstaten til side. Det er kritikken av dette illegale og menneskefiendtlige regimet som er truende, ifølge PST.»

Som tilsvar til PST sine påstandar om at personar med «antistatlige overbevisninger» meiner at staten ikkje har legitimt grunnlag for maktutøving, og at deira lover og reglar krenkjer borgarane sin fridom og suverenitet, leverer Steigan følgjande ytring:

«Strengt tatt er det jo ikke kritikerne av koronadiktaturet som har brutt statens lover og regler, men regjeringa og statsbyråkratene, men det har vi alt nevnt. Her går det fram at PST er spesielt bekymret over kritikk av den politiske og finansielle eliten i verden. Det betyr antakelig at man ikke bør sitere sjefen for World Economic Forum, Klaus Schwab, når han sier:  – Vi infiltrerer regjeringer over hele verden

7.februar 2022 kom det amerikanske Department og Homeland Security (DHS) ut med eit skriv kalla Summary of Terrorism Threat to the U.S. Homeland. Der kjem dei med den sjokkerande påstanden at alle som ytrar kritikk mot den statlege handteringa av Covid-19, og alle tiltaka (slik som munnbindbruk, nedstenging, massevaksinering) ikkje berre kjem med «falsk eller villeiiande informasjon og konspirasjonsteoriar», men at dei er valdelege ekstremistar og innanlands terroristar!

På det grunnlag kallar Steigan PST si trugselvurdering for «en blåkopi av det PST har fått av sine venner i CIA».

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s