Fallometri – ei mogleg utluking av framtidige seksualforbrytarar?

Følgjande scenario kan vere aktuelt om få år:

13 år gamle «Jonas» sit i klasserommet og lid seg gjennom nok ein time med vranglære om radikal kjønnsteori, kritisk raseteori og identitetspolitikk. Den unge lærarinna snakkar som ein foss, og røystene i rommet som deltek i diskusjonen er berre feminine – eller dei latar som om dei er det. Brått bankar det på døra. Inn kjem to unge damer i kvite laboratoriefrakkar. Dei presenterer seg som kontrollørar frå det nyoppretta organet Institutt for oppdagelse av seksuelle avvik, som har base ved byens universitet.

Dei to damene kjem med følgjande ord: Jamfør nyaste rundskriv frå seksualministeren, skal alle gutar som er eller fyller 13 år dette året, testast for potensielle seksuelle avvik ved hjelp av fallometri. Jonas er ein av dei, og dersom han nektar, vil han få nedsett ordens- og åtferdskarakter. Dette vil gjere det umogleg for han å seinare kome inn på vidaregåande skular, langt mindre ta høgare utdanning.

Foreldra til Jonas har aldri gjeve samtykke til dette spesifikke «kontrolltiltaket». Dei har nemleg ingenting dei skulle ha sagt. Ved å sende Jonas på skulen har dei nemleg gjeve stillteiande samtykke til alle slike undersøkingar. Dersom dei ikkje vil at Jonas skal testast, er dei velkomne til å undervise han sjølv.

Ved denne skulen i ein forstad går det 36 gutar som har fylt eller vil fylle 13 år dette året. Jonas og hans 35 jamaldringar blir i storfri geleida til eit provisorisk telt med universitetets logo på. Ute er det varmt, typisk temperatur for siste halvdelen av august månad. Ein mannleg vektar gjev Jonas eit heller bryskt dytt inn i teltet. Der står dei to damene frå i går. Jonas får instruksar om å trekkje ned bukse og truse og setje seg i den komfortable gynekologstolen framfor seg. Eit lerret heng på eit stativ, og ein PC på eit nærliggjande bord er tilknytt ein prosjektør som òg står på eit stativ.

Jonas får ein gjennomsiktig sylinder festa på penis, saman med ein mjuk gummiring som blir festa heilt nede ved rota på penis. Ein raud gummileidning går til ein sensor inne i sylinderen, og trådlaus teknologi matar informasjon om blodgjennomstrøyming til PC-en. I tillegg får han festa ein mørkegrå, liten dings på peikefingeren som skal måle puls og O2-metning.

«Vi skal vise deg nokre videoar, Jostein,» seier den eine dama.

«Eg heiter Jonas,» svarer han.

«Nja, akkurat, ja,» seier dama med eit heller hånleg flir.

Showet kan byrje. Den fyrste videoen viser ei vakker blondine i 20-åra som spaserer forførande nedover ei solfylt strand. Ho har på seg ein kvit silkekjole som viser dei stive brystvortene til dei store, herleg duvande struttepuppane hennar. Ein vakker perlechoker med eit dinglande sølvhjarte prydar den perfekte halsen hennar.

Dei to damene ser med uttrykkslause ansikt på PC-skjermen. Ei av dei gjer eit lite nikk med hovudet, og noterer i ei blokk ho held i hendene.

Auka blodgjennomstrøyming. Auka puls. Auka blodtrykk.

Den fallometriske målinga indikerer at Jonas blir lettare seksuelt opphissa av å sjå ei vakker dame med store puppar.

Den neste videoen viser ein ung, attraktiv, muskuløs mann som i ein garderobe vrengjer av seg ei skjorte som er våt av sveitte. Den like sveitte shortsen glir av han. Han står der berre i underbuksa og spradar. Igjen bøyer damene seg interesserte over skjermen. Den eine noterer.

Inga endring i blodgjennomstrøyming, puls eller blodtrykk.

Dei konkluderer med at Jonas ikkje blir seksuelt opphissa av å sjå menn.

Den neste videoen viser ei jente på hans eigen alder. Det er ikkje kven som helst. Det er «Christine», ei jente han har vore avstandsforelska i lenge. Han aner ikkje korleis dei har filma denne videoen, langt mindre om Christine har gjeve samtykke til dette. Ho er heime hjå seg sjølv og står framfor spegelen på rommet sitt. Ho har berre på seg truse og BH.

Jonas blir fullerigert, noko som openbert frydar dei to damene. Han vrir seg i stolen med raudnande kinn, vel vetande om at dei to kan sjå den stive tissen gjennom den gjennomsiktige sylinderen.

Dei konkluderer med at Jonas blir sterkt opphissa av å sjå jenter på sin eigen alder.

«Vi skal late deg roe deg litt ned,» seier den eine dama med eit nedlatande flir. – «So går vi vidare til neste.»

Då biletet av Christine forsvinn, tek det ikkje lange tida før ereksjonen svinner hen. Situasjonen er rett og slett for sær og absurd til at opphissinga kan halde fram utan dette visuelle hjelpemiddelet. Dei to damene ser ein tanke utolmodig på klokkene sine.

«Er han slapp no?» spør den eine.

«Temmeleg,» svarer den andre.

«Bra. Eg må pisse noko heilt forjævlig. Vi tek pause når vi er ferdig med Jostein

Blodet til Jonas frys til is i årene hans. Den neste videoen viser nemleg ein video av leikande, flirande småbarn på ei strand. Mange av dei er heilt nakne. Trass sin unge alder, skjøner Jonas med éin gong kva dei har som intensjon. Dei vil finne ut om han har pedofile tendensar!

Ingen auke i blodgjennomstrøyming – heller det motsette. Ein massiv auke i blodtrykk og tilsvarande auke i puls. Dei to damene rynkar lett på nasen. Dei veit at Jonas veit.

«Kartlegginga er over,» seier den eine dama, før ho med ei lett kokett rørsle frigjer Jonas frå den audmjukande penis-sylinderen. – «Du greidde deg bra denne gongen, Jostein.» Ho dyttar han lett og leikent ut av stolen. – «Men vi kjem tilbake neste år.»

Jonas pistrar seg ut av teltet medan dei to damene ler mektig. Deretter spring den eine på do i ein fart.

Den unge guten vil ikkje eingong vete kva Staten ville ha gjort med han om han hadde fått ståtiss av å sjå dei nakne småungane!

Denne hendinga er fri fantasi. Teknologien til å gjennomføre objektive målingar av penis basert på ytre, visuelle stimuli eksisterer derimot. Der finst to typar fallmetrisk måleutstyr. Den eine går ut på å bruke eit lufttett sylinder: Når ereksjon, og dermed ein auke av massen til penis, oppstår, vil ein måle mengda luft som denne auken i storleik fortrengjer. Den andre metoden går ut på å plassere ein ring rundt rota av penis for å måle endringar i omkrins. Mi fiktive historie bruker ein kombinasjon av desse to.

Ifølgje Wikipedia sin artikkel, er dette måleutstyret i bruk i land som Brasil, Storbritannia, Canada, Kina, Tsjekkia, Hong Kong, New Zealand, Slovakia, Spania, USA og faktisk òg Noreg. Teknologien kan riktig nok òg bli brukt som ein måte for kirurgar å unngå å skade penis under til dømes fjerning av prostata og andre underlivsoperasjonar. So lenge blodgjennomstrøyminga fungerer, kan nemleg kirurgen til ei kvar tid vete om han skånar penis under operasjonen. Den same artikkelen bekreftar at teknologien er brukt for å skilje pedofile frå ikkje-pedofile.

Den vitskaplege litteraturen ser ikkje på fallometritesten som eit gyldig diagnostisk verktøy, mellom anna på grunn av manglande standardisering, moglegheita for at deltakaren kan påverke testresultatet (mellom anna ved å kontrollere si eiga kjønnsdrift), høg førekomst av falske positive og falske negative, og ikkje minst at resultata har rom for tolking. Av den grunn kan ikkje fallometritestresultat brukast i amerikanske domstolar.

Tsjekkia skal visstnok ha brukt testen for å avgjere om homofile asylsøkjarar verkeleg var homofile. Dette meiner EU er i strid med menneskerettskonvensjonane, og har ytra kritikk mot tjekkiske styresmakter på grunnlag av dette. I 2011 nedla EU-kommisjonen påstand om at denne praksisen var ulovleg:

«Praksisen med fallometriske testar utgjer eit sterkt inngrep i personens privatliv og menneskelege verdigheit. Denne forma for nedverdigande behandling burde ikkje bli akseptert verken i den Europeiske union eller andre stader.»

På den andre sida har vi sidan mars 2020 sett tallause døme på at menneskerettar har blitt fullstendig ignorert. Det som var EU (og andre offentlege organ) si haldning til umenneskeleg og nedverdigande behandling i 2011, ser diverre ikkje ut til å vere tilfellet i dag. «Jonas» og andre tenåringar sine rettar blir brotne i stor stil kvar dag, og invasjonen av deira private seksualitet er allereie i full gang.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s