Merkelege ytringar frå PST om «konspirasjonsteoriar» og «antistatleg tankegods»

I ein artikkel publisert i Resett 11.februar 2022, skriv redaktør Helge Lurås om Politiets sikkerhetstjeneste (PST) si siste opne trugselvurdering. Der har PST «registrert økt aktivitet blant personer som fremmer såkalt ‘antistatlig tankegods’». Og kva meiner dei so med denne frasen? Jamfør Lurås’ eigne ord:

«Det antistatlige tankegodset blir forstått som spesielt knyttet til ‘konspirasjonsteorier’ rundt koronapandemien og massevaksinering.»

PST skriv at personar med «antistatlige overbevisninger» har ideen om at staten ikkje har eit legitimt grunnlag for maktutøving. I staden blir statens lover og reglar oppfatta som maktmidlar som krenkjer den enkelte borgarens fridom og suverenitet. Dei skriv òg:

«Videre har konspirasjonsteorier som hevder at verden styres av en hemmelig global elite med en ondsinnet plan, blitt mer fremtredende blant antistatlige sympatisører.»

Dei kallar alternative synspunkt på Covid-19 og koronasituasjonen rett ut for «antistatlig propaganda». I motsetnad til reell, statleg propaganda om Covid-19, korona og «vaksinar», meiner dei? Interessant nok skriv dei òg at «retorikken inneholder til tider hets, hatefulle ytringer, trusler og oppfordringer om å utføre volds- og terrorhandlinger».

Den einaste «hetsen» og dei einaste «hatefulle ytringer» eg sjølv har lese, har kome frå fullvaksinerte som meiner vi uvaksinerte berre kan finne oss ein mørk krok og ta livet av oss. Dei vil stengje oss ute frå samfunnet, dei vil ta frå oss jobbane våre og somme vil til og med ikkje at vi skal kjøpe mat i butikkane. Å til dømes tvinge berre uvaksinerte til å gå med munnbind, kan vanskeleg tolkast som anna enn hets frå arbeidsgjevars side.

PST har derimot fått med seg at fleire og fleire «antistatlige sympatisører» no har mistanke om at Covid-19 kan vere eit biologisk våpen. Følgjande avsnitt er her interessant (saksyndig si utheving):

«Globale desinformasjonskampanjer i regi av statlige aktører vurderes også å opprettholde og til dels forsterke antistatlige oppfatninger blant sympatisører i Norge. Konspirasjonsteorier om covid-19-pandemien vil fortsatt være et samlende tema. Teorier om at covid-19 er skapt av myndighetene for å kontrollere befolkningen, og at vaksinering vil medføre massedød, er blant de vanligste konspirasjonene.»

PST ser ikkje ut til å presisere kva slags «statlige aktører» som utfører desse «desinformasjonskampanjane». PST meiner derimot at det er lite sannsynleg at personar med «antistatlig overbevisning» vil prøve å utføre terrorhandlingar. Venstreekstremisme ser dei på som eit «marginalt fenomen», medan dei meiner det er ei «delvis overlapping mellom antistatlig og høyreekstremt tankegods». So klart meiner dei det – dei venstreekstreme er jo på deira eiga side.

Dei skyt like godt inn at «ideen om at en skjult global elite styrer verden [er?] delvis sammenfallende med høyreekstreme antisemittiske forestillinger». Altso antydar dei at dersom du meiner at verda er styrt av mellom andre WEF, WHO, Det internasjonale pengefondet og nokre styrtrike, eldgamle adelsfamiliar med røter tilbake til gamle Babylon, so er du samstundes ein jødehatar. Javel, ja?

PST skriv vidare at «mange høyreekstremister fremdeles vil ‘forenes om konspirasjonsteorier som hevder at den hvite rase utsettes for et folkemord, og at den vestlige kulturen vil forsvinne’.» Eg vil her vise til Deagel sin dystre 2025-prognose, der dei spår massedød hovudsakleg i kvite, kristne, vestlege land. Er Deagel og amerikansk etterretning dermed høgreekstreme antisemittar? For meg ser det ut til at det er det PST meiner.

PST skriv vidare at høgreekstremistar framstiller innvandring frå ikkje-vestlege land og låge fødselstal blant kvite som ein eksistensiell trugsel. Islamisme ser dei derimot ikkje på som eit problem.

Kommentarar til artikkelen er det mange av i Resetts berømte kommentarfelt. «SilentMajority» leverer følgjande kommentar:

«PST-sjef Sjøvolds ‘STATLIGE TANKEGODS’ er muligens hentet fra WEF-eliten?

Personen presenterer deretter eit utdrag frå ein tekst henta frå Martin Armstrongs nettside Armstrong Economics (saksyndig si omsetjing):

«[Klaus] Schwab har offentleg skrytt av at han har ‘penetrert’ kabinett rundt om i verda for å påtvinge sine økonomiske filosofiar på folket ved å omgå kvar ein rett folket har til å stemme. Schwab har infiltrert regjeringar for å tvinge sin marxistiske agenda på verda. Han har folka sine på plass for å totalt kontrollere Europa. Sjå på landa han har dominert og du vil sjå den verste undertrykking under det påståtte føremålet å ivareta velferda til folket.»

SilentMajority skriv vidare:

«Schwab skryter åpent – Covid19- The Great Reset – det er ikke konspirasjonsteorier! Sjøvold og PST kan selv lete opp videoopptak der Schwab skryter av at han kontrollerer vestlige regjeringer; og Schwab er åpen på hvilke planer han har for verden. PST jobber muligens ikke for folket selv om folks skattepenger betaler for PST.»

Ein person med brukarnamn «eh72» skriv følgjande om PST-sjefen:

«Mannen er gal. De konstruerer et fiendebilde som ikke eksisterer. Det handler om det totalitære narrativet som er samkjørt i vesten . Er du negativ til mandater, lockdown, tvangsvaksinering og koronapass er du høyreekstrem og en fare for myndigheter. Det lukter fascisme og totalitære undertoner lang vei. De vil bli som Kina i sin iver etter å undertrykke folket.»

«Bent Ø.N. Tolfsen» leverer følgjande ytring:

«Jasså?
Har disse i PST eller våres såkalte politikere tenkt på hvorfor flere og flere er i mot myndighetene i land etter land? Ikke det nei.
Selvinnsikten er så og si fraværende hos den rådende elite fordi de er ikke en del av folket, men snarere de føler seg hevet over oss vanlige døde.
PST sin vurdering vitner om en kombinasjon av selvoppfyllende profetier og projisering. Definitivt politisk styrt.»

«Hoffnarren» skriv følgjande:

«Vi har fått STASI-tilstander i Norge! PST-sjefens uttalelser er hårreisende! Dette er statsstyrt propaganda. Nå skal de uvaksinerte til livs! Snart kommer nådestøtet i form av bøtelegging og arrestasjoner.

Konspirasjonsteoriene til PST-sjefen er innledningen til ytterligere forfølgelse.

At det har kokt over for noen som er lut lei den feilslåtte coronahåndteringen er forståelig, men det kan ikke forsvares at dette skal føre til trusler om vold. (Å kalle noen ei fitte, slik det ble presentert på dagsrevyen fredag, er ingen voldstrussel, men likevel uakseptabelt.)

Så gjør PST-sjefen det uakseptable; han stigmatiserer mennesker som enten er mot vaksinering eller som bare har gjort et helt personlig valg mht. vaksinering.

Fredelige og anstendige uvaksinerte blir satt i samme bås som såkalte «antivaxxere», vulgære brølaper, høyreekstreme og terrorister.

Opptrinnet til PST-sjefen er noe av det jævligste jeg har sett under hele pandemien! Nå er det virkelig blitt ille! Måtte Gud hjelpe oss!»

Til slutt vel eg meg ut kommentaren til «Fakta»:

«Igjen: Det handler ALLTID for de med makt å sette folk opp mot hverandre, skape forvirring, kaos og frykt!
Det PST her gjør er i realiteten å stemple ALL kritikk mot Regjeringen og Stortinget og deres håndtering som «Konspirasjonsteorier».

Fordi DA slipper de å ta tak i noe som helst av kritikk, de kan bare blåse det bort som «konspirasjoner». De kaller det «konspirasjoner» for å slippe å ta tak i den ubehagelige virkeligheten om hva som faktisk foregår, og i stedet feie virkeligheten under dyna, slik at de kan nyte makten sin så lenge som mulig.

Men det feiles på alle områder, korthuset denne galskapen er bygget på faller nå over hele verden, Og dette kommer til å bli avslørt på en skala som savner sidestykke i historien!

PST kommer til å sitte der med skjegget i postkassen, som resten av MSM-gjengen, fullstendig avslørt på ALLE områder og galskapen de har forårsaket!»

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s