Helseministeren ber folk om å ta livet og kvardagen tilbake: Får svar på tiltale i Resetts kommentarfelt

Ifølgje Resett, seier (u)helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at folk no må ta livet og kvardagen tilbake. Dette seier ho til NTB. Ho seier òg at «tiden nå er over for å legge begrensninger på folks hverdag». Det å ta kvardagen tilbake, trur ho vil krevje litt tilvenning. «Vi er nok mange som har blitt vant til å holde litt avstand og ha begrenset kontakt.» Ho erkjenner at to år med pandemi er «fryktelig lenge».

Vår store helseleiar legg òg til at det no er slutt på at politikarane skal «inn i den private sfæren», og at dette nok vil vere uvant for mange no. Ho forsikrar det forpinte norske folket om at «det må skje en radikal forverring av situasjonen dersom det igjen skal være aktuelt med nok en runde med inngripende tiltak.»

Ho nemner ikkje høyringsnotatet om forlenging av koronasertifikatet med eit ord. Dette vekkjer naturlegvis reaksjonar blant den meir vakne delen av folket.

I Resetts velkjende kommentarfelt kjem «Puskas» med følgjande kommentar:

«- Tiden da politikerne skal inn i den private sfæren er bak oss, uttaler minister Kjerkhol.
Så vel og enkelt er det neppe om vi tek ei gjennomlesing av dei planlagde koronaforskriftene som er ute til høyring.
Men der er ein annan ting. Det er ikkje berre å opne opp landet etter to års nedstenging og late som alt er greitt.
Regjeringa må bli konfrontert med dei alvorlege brota på Grunnlova, smittevernlova og menneskerettane osb. som gjorde nedstenginga mogleg. Korleis kunne dette bli gjort i ein rettsstat som vår? Korleis kunne absolutte, unkrenkelege, individuelle rettar bli sette så motstandslaust til sides?
Desse spørsmåla må styresmaktene svare på. Det er ikkje nok å berre opne opp landet.»

Den aktive og populære lesaren «Freedooooom» har følgjande ønske:

«De ansvarlige må stilles til ansvar, PERSONLIG til ansvar. Gjør de ikke det, da vil dette kunne gjenta seg. Det som det norske folk har gått gjennom de siste to årene må ALDRI kunne gjentas. ALDRI må myndighetene kunne gjøre noe liknende igjen. Men kanskje målet deres er nådd nå? Nå er det nemlig strømkrisen som er neste, kombinert med galloperende inflasjon, økter renter, +++. 2022 vil bli året da økonomien VIRKELIG rakner for mange.»

Vedkomande skriv i ein annan kommentar:

«Helseministeren sier at tiden nå er over for å legge begrensninger på folks hverdag. Men det å ta hverdagen tilbake, vil nok kreve litt tilvenning, tror Kjerkol.

Dere hadde aldri NOEN rett til å blande dere inn i folks hverdag Kjerkol. At dere nå «åpner opp» er bare midlertidig, tro ikke at vi ikke har fått med oss forsøket deres på å forlenge den ulovlige ordningen med korona»sertifikat»… og at dere attpåtil har frekkhetens nådegave til UTVIDE dette diktatur-passet. Dere sår frøene for et tyranni.
Her er hva Foreningen lov og helse har å si om dette: 
Høringssvar FLOH- forlengelse av reglene om koronasertifikat

ALLE bør gå inn inn og slakte dette forslaget, her er lenken: https://svar.regjeringen.no…»

Ettersom «Freedooooom» er slik ein pasjonert og frittalande medlem av den norske samfunnsdebatten – som vi verkeleg treng i desse tider – publiserer eg likegodt høyringssvaret til personen i sin heilskap. God lesnad!

Freedooooom sitt høyringssvar:  

«Dette forslaget er veien til et diktatur og et apartheidregime. Det hører overhodet ikke hjemme i noe land som vil kalle seg et demokrati, og må følgelig kastes der det hører hjemme: på skraphaugen… UMIDDELBART. At dette forslaget i det hele tatt ser dagens lys får meg til å seriøst stille spørsmål ved de styrende myndigheters moral, integritet og ikke minst ærlighet.

Hva slags samfunn er det norske myndigheter egentlig forsøker å skape ved innføringen av en slik passerseddel, en passerseddel som trekker paralleler til regimer man helst ikke vil sammenlikne seg med?! Innføring av et koronsertifikat har ingenting å gjøre med folkehelsen, så da står vi egentlig kun igjen med et alternativ: kontroll. Norske myndigheter forsøker her å innføre et system som vil gi staten full kontroll over alle enkeltindivider i samfunnet, med mulighet for å sperre ute de som av ulike grunner ikke kan eller vil ha sprøytet inn i kroppen sin denne eksperimentelle «behandlingen». Det er et GROVT overtramp på 
Nürnberg-koden, Helsinki-deklarasjonen, Grunnloven, en lang rekke menneskerettigheter for ikke å nevne helt grunnleggende folkeskikk, integritet, etikk og moral.

Når man vet at «vaksinene» (det er IKKE vaksiner) ikke kan forhindre smitte, ikke kan forhindre sykdom, ikke kan fohindre død… og i tillegg til har et ENORMT antall innrapporterte alvorlige bivirkninger (deriblant død) så blir det hele enda mer absurd og groteskt. Pandemirx ble i sin tid kalt «den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid» tid av Preben Aavitsand, så hva vil man da i ettertid kalle de sprøytene som fortsatt pushes ut på en intetanende befolkning? Mange mennesker som lar seg injisere tror at de gjør det riktige, at de redder liv, men ingeting kunne vært lenger fra sannheten. Disse blir IKKE fortalt det de trenger å vite for å kunne gi et informert samtykke.

Dersom dette forslaget ikke stoppes vil vi ende opp med et samfunn hvor smittevernloven i praksis har blitt kongeriket Norge sin nye grunnlov. Vi vil da sitte igjen med et samfunn hvor uvaksinerte mennesker vil kunne bli sperret ute fra helt grunnleggende samfunnsfunksjoner…. og enda verre: bli tvunget til å isolere seg og attpåtil fratas lønn eller få sparken (side 30) om de ikke underkaster seg. Er det et slikt samfunn vi ønsker oss?

Jeg kunne skrevet hundre sider her om det som foregår og hvorfor det er så feil, så feil. Jeg kunne referert til internasjonle eksperter, leger, nobelprisvinnere i medisin, advokater, jurister, frihetsforeninger +++++++ men jeg lar være. Dere som nå forsøker å innføre Apartheid er nok UTMERKET klar over alt dette, men dere bare velger å ignorere det. Man kan egentlig lure på hva det er som får dere, som liksom skal jobbe for NORGE og FOLKET, til å fronte en slik sinnssyk politikk. Er det noen som har pressmidler på dere? Gjør dere dette for egen vinnings skyld? Uansett årsak så skal dere vite en ting: dere står på feil side av historien! Dere vil ikke bli glemt!

Avslutningsvis: det MÅ da være noen politikere igjen på Stortinget, noen gode og skikkelige mennesker, som er motstandere av det som foregår men som av ulike grunner kanskje ikke tørr å si i fra. Til dere vil jeg si: det er DERES jobb å sette en stopp for denne galskapen! Dere må nå tørre å si NEI til dette forsøket på å viske ut Grunnlov og menneskerettigheter i Norge. Det er gjort NOK skade på land og folk!
Dere har muligheten: si klart rungende NEI og gå ut av dette med æren i behold.
… eller dere støtte dette forslaget og gå ned i historiebøkene som de menneskene som erstattet det norske demokratiet med en diktatorisk apartheidstat.

Valget er deres.»

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s