Dr. Andrew Kaufman øydelegg Covid-19-forteljinga

Henta frå Wicked Truths. Omsett av saksyndig.

Kommentar frå saksyndig: Originalartikkelen vart publisert 6.mai 2020, i byrjinga av «pandemien». Kaufmans video er å finne i sjølve artikkelen. Om hans teori viser seg å stemme, vil det snu opp-ned på heile Covid-19 og koronaviruset. Lesaren er her oppfordra til å gjere eigne undersøkingar rundt Kaufman og hans teori.

Intro

Dr. Kaufman gjorde ein fantastisk jobb med å forklare dei augnebryn-hevande vitskaplege aspekta rundt Covid-19. Samtalen er likevel nokso teknisk og utfordrande å følgje til tider. Eg håper dette skriftlege samandraget gjev dykk noko assistanse.

Kinesiske vitskapsfolk brukte tvilsame metodar for å konkludere at årsaken til sjukdommen var virus

Dei ignorerte dei mest trulege årsaka: kontaminering av sjømat frå til dømes eit giftig eller forureinsa miljø.

Dei observerte dei følgjande medisinske symptoma:

 • Auka kroppstemperatur
 • Minka kvite blodceller og lymfocyttar
 • Væske i lungene
 • Antibiotika fungerte ikkje à ikkje bakteriar à konklusjon: virus…

Symptoma som vart lista opp av kinesiske vitskapsfolk kunne ha blitt forårsaka av ei rekkje andre tilstandar. Dei mest interessante årsakene å etterforske her vil vere toksisiteten til forureinsa sjøvatn, giftstoff i fisken, luftforureinsing og mikrobølgje-forgifting frå den nyleg konstruerte 5G-infrastrukturen.

Kinesiske vitskapsfolk brukte tvilsam metode til å bevise at viruset eksisterer

 1. Dei tok ei lungevæskeprøve frå 7 pasientar ut av 200.
 2. Dei isolerte ikkje eller ekstraherte (purifiserte) viruset frå denne væska.
 3. I staden isolerte dei RNA-fragment frå væska. Legg merke til at denne væska inneheld RNA frå kroppen, bakteriar, fritt-flytande RNA og det påståtte viruset.
 4. Dei sekvenserte RNA-et som dei fann (kartla basepara på ei datamaskin).
 5. Dei skapte ein test for å spore opp denne RNA-sekvensen. Slike testar blir kalla RT-PCR-testar. Dette er covid-19-testen.
 6. Dei gav på Covid-19-testen instruksar om å køyre den på 45 syklars forsterking, som er det maksimalt tillatne syklus-nivået med høgast unøyaktigheit.

Samanlikning av Covid-19 med eksosomar

Den mest utrulege delen av informasjonen som dr. Kaufman presenterer:

Elektronmikroskop-fotografiet av Covid-19 som blir presentert til folket, er faktisk noko kvar menneskekropp produserer under ein immunforsvar-respons: eksosomar.

Eksosomar lever inni celler og er i stand til å flytte seg gjennom membranen og reise utanfor cella. Når dei flyt rundt, vil dei absorbere patogen og kommunisere med andre celler at der er ein trugsel. Meir detaljar i videoen.

Implikasjonane var ikkje enkle for meg å godta:

 • Covid-19-forteljinga gjer narr av befolkninga og til og med medisinske profesjonelle.
 • Testane testar ikkje for eit virus, men for den genetiske koden til eksosomar.
 • Kvar person som har ei eller anna form for immunforsvar-respons på testtidspunktet, vil teste «positivt» for Covid-19.
 • Mikrobølgje-forgifting frå den noverande infrastrukturen og den omfattande auken av eksponering for 5G kan skape ein aukande førekomst av eksosomar i kroppen din.

Dr. Kaufmans konklusjon:

 • Luftvegssjukdom er forårsaka av eit åtak, giftig eller anna, som skaper produksjon av eksosomar: gift, stress, infeksjon (influensa, lungebetennelse), elektromagnetisk stråling. Utrykk av eksosomar når [kroppen er] frisk og sjuk (auka). PCR-forsterking kan fange opp begge.
 • RT-PCR testar faktisk for RNA i verten frå eksosomar.
 • Covid-19 er faktisk eksosomar. Resultatet, ikkje årsaken til sjukdommen. Funksjon: eksosomar hjelper til med å fjerne giftstoff.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s