Forskrudde transkjønnsaktivistar vil kjønnslemleste skulebarn: «Kjønnsbekreftande omsorg», kallar dei det

Bli vitne til den jentelemlestande arr-sekta, pusha av Biden og venstreekstreme, som oppmuntrar unge jenter til å få brysta sine skorne av med skalpellar

Av Ethan Huff, Natural News, 9.mai 2022. Omsett av saksyndig.

Jenter so unge som 13 vel i aukande grad å skjere av seg brysta som del av ein LGBT-plan for å gjere fleire og fleire amerikanske barn om til transpersonar. Og Biden-regimet har størstedelen av skulda for denne skrekkelege trenden.

Takka vere årevis med grooming ved statlege offentlege skular, er dagens amerikanske ungar mindre bekymra rundt det å nyte si uskuld, og meir fokusert på å skjere av seg kjønnsorgana og ta kjønnsendrande legemiddel for å slutte seg til rekkja av medlemmer av «regnboge»-sekta.

Uskuldige barn ville aldri kome på slike perversjonar på eiga hand. Vondsinna vaksne, mange av dei besette av demonar, er dei som er ansvarlege for å gjere USA om til Sodom og Gomorrah – og deira demoniske arbeid har berre nett sovidt byrja.

Denne videoen frå The Western Journal forklarer korleis Biden-regimet (eller, rettare sagt, Obama-regimet, sidan Barack ser ut til å vere den som eigentleg styrer ting) i stor grad er ansvarleg for transifiseringa av USA om til ein nasjon av Satan-dyrkarar.

Sidan 2017 har prosentdelen av amerikanske tenåringar som ønskjer å bli transkjønna, meir enn dobla seg

Læreplanar, mediaprogrammering, meldingsverksemd frå styresmaktene og konsernpropaganda er alle bidragande faktorar, saman med det raske forfallet til ungdommen i USA.

Enderesultatet av all denne groominga er forvirring, følgt av press og til og med eit ønske om å følgje manus rett til «overgangen», som er det stadig fleire barn gjer i desse dagar.

I 2017 då Donald Trump fyrst vart president, uttrykte berre tre eller fire av 100 amerikanske tenåringar interesse om å bli transkjønna. I 2021 hadde det talet meir enn dobla seg til ni per 100.

Ein kan berre førestille seg kva talet er på noverande tidspunkt sidan ting akselererer eksponentielt.

«Desse barna har blitt grooma til å tru ideen at dersom dei ikkje kjenner seg heilt riktig sosialt sett, dersom dei ikkje passar inn av ein eller annan grunn, kan dei vere fanga i feil kropp,» skriv Michael Austin for The Western Journal.

«På grunn av dette opplever mange barn som plutseleg identifiserer seg som trans, manglande sosial tilpasning, går gjennom puberteten og/eller lid av sosiale utviklingsforstyrringar slik som autisme og ADHD.»

Det er fullstendig normalt for unge menneske å oppleve forvirring rundt kven dei er når dei utvikliar seg frå barndom til puberteten. Det som ikkje er normalt er at dei har perverse vaksne rundt seg på alle kantar som prøver å overtyde dei om at dette fører til transkjønnsideologi.

«Desse barna blir grooma til å tru at dei normale stressfaktorane i barndommen kan bli løyst gjennom å skifte kjønn,» legg Austin til. «Dei blir fortalt at dersom du ikkje kjenner deg riktig i eigen kropp, er einaste måten å kjenne seg heil på, å lemleste den kroppen for å betre passe til det motsette kjønn.»

Biden-regimet og venstreekstreme kallar dette «kjønnsbekreftande omsorg», men ingenting kan vere lengre frå sanninga. I staden for å bekrefte barna i sine naturleg fødde kjønn, fortel perverse vaksne dei at dei må bekrefte eit anna kjønn enn det som samsvarer med anatomien deira.

Igjen, dette blir kalla grooming, og Bibelen åtvarar at folk som gjev seg hen til slikt heller bør binde ein møllestein rundt halsen og bli kasta i havet, enn å utsetje seg for dommen dei vil møte i hendene på ein vreid Gud.

«Barn treng å lære korleis ein knyter skoa sine og dei treng å lære om matte og lesing, ikkje dei merkelege seksuelle ideologiane til politiske aktivistar,» seier Austin.

«Dersom du er ueinig, om du trur denne forma for politisk og seksuell grooming burde bli tillate i eit klasserom fylt med unge barn, er det berre éin ting igjen å seie: OK, groomer.»

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s