Obduksjon av fullvaksinerte lik har avdekt merkelege biostrukturar i blodårene

Dr. Jane Ruby tilbyr oppdatert innsikt om sjølvoppbyggjande «blodproppar» og «nanotrådar» som er funne i fullvaksinerte kadaver

Av Ethan Huff, Natural News, 16.juni 2022. Omsett av saksyndig.

Ei gedigen avsløring har funne stad: Wuhan koronavirus (Covid-19)-«vaksinar» viser seg å vere dødelege, blodpropp-produserande injeksjonar. Og dr. Jane Ruby tilbaud sin analyse av situasjonen under eit nyleg innslag i The Alex Jones Show, der Mike Adams – The Health Ranger – var gjesteprogramleiar.

Ved å bruke sine avanserte mikroskop-verktøy for å analysere prøveglas av eit merkeleg materiale som balsamerar Richard Hirschman sendte han, fann Adams ut at materialet som kjem ut av dei døde kroppane til «fullvaksinerte» er både skrekkinngytande og nye i og med at desse ikkje er normale blodproppar.

Faktisk ser propp-materialet ut til å ikkje ha noko med blod å gjere i det heile, og ser nesten ut som ein eigen type av kunstige, gummistrikk-liknande objekt. Hirschman fortalde Adams at han i aukande grad manuelt må fjerne desse rare proppane frå kadaver, som er noko han aldri trong å gjere før Operasjon Warp Speed-injeksjonane vart sett i verk.

Under det siste innslaget av Adams sin tre timar lange episode som gjesteprogramleiar, snakka han med dr. Ruby, som forklarte at desse sjølvoppbyggjande «nanotrådane», som ho kalla dei, vart omtala av sjølve Tony Fauci, sjølv om mange ikkje fekk det med seg.

«NIH (National Institutes of Health; [det amerikanske folkehelseinstituttet; oms.an.]) vart pålagt å møte i Kongressen, so Fauci drog der 4.desember 2019 – det er ein transkripsjon, 14 sider for House Energy Committee og Subcommittee on Investigation and Oversight – og han sa spesifikt, Mike: Vi kjem til å ta i bruk sjølvoppbyggjande nanopartiklar,» forklarte dr. Ruby til Adams om kva Fauci avslørte om dei framtidige sprøytene før plandemien i det heile teke vart erklært.

«Ingen sa eit ord, ingen tok han på det, ingen spurde han om å forklare kva det var, og dei lét det berre liggje. Og det du ser på frå ditt briljante arbeid – som det ser ut som frå mi side – er resultatet av sjølvoppbyggjande nano-maskineri inni blodårer.»

mRNA er ei feilnemning: Det desse sprøytene inneheld, er fullstendig syntetisk RNA

Dr.Ruby er overtydd om at alt dette vart planlagt, og at det ikkje er tilfeldig at desse merkelege objekta byggjer seg sjølv inni kroppane på menneske og til slutt tek livet av dei. Ho gjorde òg eit klart skilje mellom konseptet messenger-RNA, eller mRNA, som desse sprøytene ikkje inneheld.

Det som dei derimot inneheld – eller produserer, avhengig av merket (Pfizer-BioNTech og Moderna) – er ein syntetisk RNA-teknologi som vi framleis ikkje heilt forstår, sidan den er ny og aldri før har vore brukt på menneske.

Dr.Ruby føreslo òg under intervjuet at somme av prøveglasa av materialet som Hirschman lagra, faktisk auka i storleik sjølv medan dei var utanfor kroppen. Dette antydar at desse sjølvoppbyggjande strukturane kanskje ikkje eingong krev ein levande menneskekropp for å halde fram med å byggje seg sjølv.

Adams forklarte vidare korleis han observerte under sitt høgteknologiske mikroskop at mange at fleire av objekta inneheld noko som ser ut til å vere isolerte nanotrådar som heng fast i hovudmaterialet. Han prøvde å fjerne ein med pinsett, men det sat so godt fast at han ikkje lykkast i å fjerne den.

«Det er vanskeleg å tru at regjeringa di ikkje lenger er der, og at byråa dine kollapsar, og at der finst ein verdsomspennande styrke som prøver å ta livet av deg og få deg til å lide før dei gjer det,» la dr. Ruby til samtalen om korleis alt dette er gjort med vilje.

Videoen med Adams og dr. Ruby kan sjåast her.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s