Ny dystopisk lov vil gje alle brukarar av sosiale media ein «sanningspoengsum»

Nok ein manifestasjon av sosialkreditt-poengsum viser sitt stygge ansikt.

Av Paul Joseph Watson, Summit.news, 11.juli 2022. Omsett av saksyndig.

I nok ein manifestasjon av det undertrykkjande «sosialkreditt»-systemet, vil eit tillegg til eit lovforslag i Storbritannia gjere det pålagt for alle brukarar av sosiale media å få ein «sanningspoengsum» som på førehand avgjer kor sannferdige innlegga deira er.

Tillegget har blitt føreslege å bli lagt til den allereie hatefulle «Online Safety Bill», som vil sensurere «lovleg med skadeleg» innhald, og vart introdusert av John Penrose, lovgjevar i Conservative Party.

«Som noko henta ut av dystopisk fiksjon, har Penrose, parlamentsmedlem for Weston-super-Mare føreslege at styresmaktene tvingar nettplattformer å innehalde ein poengsum som seier kor sannferdig ein person er, avgjort av deira tidlegare ytringar,» skriv Dan Frieth.

Tillegget fastslår at mange brukarar som har «produsert brukar-generert innhald», publisert nyheiter eller rett og slett posta «kommentarar» eller «anmeldingar» («reviews») burde bli rangert av den aktuelle plattforma, med ein poengsum som indikerer deira «historisk faktuelle nøyaktigheit».

Reglane vil gjelde for alle som oppnår eit visst tal visningar på nettet, der den figuren skal bli avgjort av den britiske kommunikasjonsregulatoren OFCOM.

Innlegga til brukaren vil deretter bli «synleggjort på ein måte som lett lèt kvar brukar få eit informert syn av den sannsynlege sannferdigheita til innhaldet på same tid som dei møter på det.»

Med andre ord vil den nye lova gje makt til venstreekstreme sosiale medieplattformer, under trugslar om statlege bøter, til å gje «feilinformasjons»-poengsummar til profilane til høgreorienterte brukarar, med det potensialet at slike negative stempel i sin tur vil påverke kor godt algoritmane verkar.

Dette vil essensielt representere ei dramatisk utviding av «feilinformasjons»-stempel og partiske «faktasjekkar» som allereie blir brukt på individuelle innlegg, som so vil omfatte menneske.

I mellomtida, i ei relatert historie, har ei gruppe av eldre konservative, inkludert Lord Frost, åtvara at Online Safety Bill vil føre til eklatant sensur av politiske meiningar.

«Den einsrettande, irreversible effekten på våre sivile rettar skjer allereie framfor auga våre,» fastslår eit brev adressert til kultursekretær Nadine Dorries. «Labour Party har uttrykt sin intensjon om å utvide regelverket til å inkludere ‘helserelatert feilinformasjon og desinformasjon’.»

«Dette kan føre til at staten utpeiker sosiale medieselskap som dei med definisjonsmakt på sanninga på nettet, og presenterer alvorlege problem for ytringsfridommen,» åtvarar brevet.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s