Kongressmann i Sør-Dakota: «Bill Gates, kvifor kjøper du opp enorme mengder jordbruksland?»

Av Paul Joseph Watson, Summit.news. Omsett av saksyndig.

Ein kongressmann i Sør-Dakota krev at Bill Gates må møte føre ein komité for å forklare kvifor han kjøper opp enorme mengder jordbruksland i USA medan han ber amerikanarane om å slutte å ete kjøt.

Som vi understreke tidlegare denne månaden har Gates, som allereie eig nesten 1100 kvadratkilometer [270 000 acres; oms.an.] land i USA, fått juridisk autoritet til å kjøpe 8,5 kvadratkilometer meir land [2100 acres] i Nord-Dakota, trass protestar frå lokale innbyggjarar.

Gates går rundt ei lov frå 1932 relatert til anti-konsern-eigarskap over jordbruksland ved at han erklærer at han vil leige ut landet tilbake til bøndene etter at kjøpet er fullført.

No krev ein kongressmann i Sør-Dakota, Dusty Johnson, svar.

«Det har blitt tydeleg i nylege rapportar at herr Gates er den største private eigaren av jordbruksland i USA – han eig no nesten 1100 kvadratkilometer jordbruksland i 19 delstatar. Til samanlikning var snittstorleiken på ein gard i 2021 1,8 kvadratkilometer [445 acres], ifølgje det amerikanske jordbruksdepartementet sin Economic Research Service. Eg trur at det at herr Gates eig so mykje land over heile nasjonen vår er ein betydeleg del som komiteen ikkje burde ignorere,» skreiv Johnson i eit brev adressert til leiar i komiteen, David Scott.

Han gjekk òg på Twitter og spurde korleis det at Gates kjøper opp enorme mengder jordbruksland var konsistent med at han ber amerikanarar om å ikkje ete kjøt.

«Bill Gates er den største eigaren av amerikansk jordbruksland. Eg undrar meg over kva som er planen bak dette utruleg produktive jordbrukslandet, ettersom han trur at i-land slik som USA ‘ikkje burde ete noko raudt kjøt’. Korleis er oppkjøpet hans av land relatert til desse ambisjonane?» spurde Johnson.

Kongressmannen understreka òg kjøt-tematikken i brevet sitt.

«Komiteen burde interessere seg for herr Gates sin eigarskap og planane hans for dette jordbruksarealet, ettersom han har vore ei leiande stemme i å presse på for ‘syntetisk kjøt’. I 2021 vart herr Gates sitert på å ha sagt ‘alle rike land burde gå over til 100% syntetisk storfekjøt’ for å bekjempe klimaendring,» skreiv Johnson.

I eit intervju med Fox News kravde Johnson òg å få vete kva slags planar Gates hadde for jordbrukslandet.

Etter å ha fastslått at «eigarskap over jordbruksland speler ei stor rolle», skreiv Johnson korleis «ingen har kjøpt det opp raskare enn Bill Gates.»

Gates eig no 268 984 acres av fleirbruksland i 19 delstatar [vel 1088,5 kvadratkilometer; oms.an.].

Millardæren kjøper opp enorme mengder jordbruksland samstundes som vennene hans i Davos fortel amerikanarane «de vil eige ingenting og vere lykkelege».

Oppkjøpet av land skjer òg i ei tid der bønder blir betalt for å ikkje drive jordbruk, og blir skvisa ut av næringa ved hjelp av tunge nullutsleppsmål pressa gjennom av globalistiske teknokratar og kompisar av Gates.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s