Pfizer-dokument og reelle data viser begge at covid-sprøyter allereie forårsakar masseavfolking

Av Ethan Huff, Natural News. Omsett av saksyndig.

Titusenvis eller til og med hundretusenvis fleire menneske over heile verda døyr kvar veke samanlikna med pre-plandemiske nivå. Og all tilgjengeleg evidens peiker på Wuhan koronavirus (Covid-19)-«vaksinar» som den skuldige.

Overtalsdødsfall, som dei kallar dei [excess deaths på engelsk] held fram med å gå i vêret i nesten kvart einaste i-land som pressa sprøytene på folket sitt. Det skjer i Storbritannia, Nord-Europa og Nord-Amerika – som alle er stader der Operasjon Warp Speed fann stad.

Tala blir litt ulne avhengig av kva slags datasett ein bruker, sidan regjeringar har jobba på spreng for å forsøke å skjule sanninga. Ei djupare undersøking av dataa byrjar derimot å avdekkje ting.

I mellomtida held uvaksinerte seg i live, og i det fleste tilfelle trivst dei medan deira «fullvaksinerte» motstykke held fram med å utvikle VAIDS (vaksine-indusert AIDS) eller ramlar døde om på grunn av «plutseleg død-syndrom» [sudden adult death syndrome på engelsk], òg kjent som SADS.

«I kvar einaste månad sidan byrjinga av 2022 har delvis vaksinerte og dobbeltvaksinerte 18-39-åringar hatt større sannsyn for å døy enn uvaksinerte 18-39-åringar,» rapporterer Exposé News.

«Trippelvaksinerte 18 til 39-åringar har derimot ein dødelegheitsrate som har blitt forverra i månaden etter oppfriskningsdose-kampanjen som fann stad i Storbritannia i desember 2021.»

Babyar overalt døyr på grunn av covid-injeksjonar

Ein annan trend som skjer over heile verda i dei mest vaksinerte landa, er overtal av dødsfall blant nyfødde. For andre gong på sju månader tilbake i mars, nådde talet døde nyfødde kritiske nivå, viser dataa.

Oppsiktsvekkjande 4,6 dødsfall per 1000 levande fødslar av nyfødde vart registrert i mars, ein auke på 119% over forventa nivå. Tilbake i september 2021 vart det observert ein endå større topp på 5,1 dødsfall per 1000 levande fødslar av nyfødde.

Public Health Scotland (PHS) utførde ei undersøking som gjekk under radaren for det meste. Konklusjonen deira? Babyar døyr på grunn av «faktorar utover tilfeldig variasjon» – injeksjonane vart ikkje nemnde.

I Tyskland, Taiwan og andre stader har fødselsratar på liknande vis vore på tilbakegang, anten fordi fullvaksinerte kvinner ikkje er i stand til å bli gravide, eller fordi babyar døyr ikkje lenge etter fødselen.

Dei sokalla Pfizer-dokumenta adresserer dette, viser det seg, og nemner djupt inni dataa at i overkant av 90% av covid-injiserte damer endar opp med å misse barnet sitt.

Forresten, om det ikkje var for ein rettsordre, ville desse og andre kritiske avsløringar i Pfizer-dokumenta aldri ha sett dagens lys.

Det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sitt Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) viser vidare at spontanabort etter covid-injeksjon førekjem minst 1517% meir enn etter influensavaksinar.

Per april i år har rundt 4113 ufødde babyar døydd, som vi veit om, på grunn av komplikasjonar assosiert med Fauci-influensasprøytene [Covid-19-«vaksinane»]. Av dei vart 3209 spesifikt tilskrivne Pfizers mRNA-injeksjon.

«CDC har innrømt at berre 1 til 10% av uventa verknader faktisk blir rapportert i VAERS; difor kan dei verkelege tala vere fleire gonger verre,» forklarer Exposé News.

«Men for å setje desse tala i perspektiv, var det berre 2239 rapporterte fosterdødsfall i VAERS i dei 30 åra før naudbruken av Covid-19-injeksjonar [byrja] i desember 2020.»

I mellomtida held medisinske regulatørar fram med å selje løgna som basert på «dyrestudiar» påstår at der ikkje finst nokon direkte eller indirekte skadelege effektar på graviditetar på grunn av kinavirus-sprøytene.»

Då har vi eggstokk-kreft, der ratane stig dramatisk på grunn av Operasjon Warp Speed.

«Førestill deg at dei hovne trippelvaksinerte som misbrukte dei uvaksinerte i to år no sit og les denne artikkelen,» skreiv ein kommentator. «Snakk om å måtte bite i det sure eplet.»

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s