Dr. Peter McCullough åtvarar: Dei covid-«vaksinerte» er ein helsetrugsel mot dei uvaksinerte

Av Ethan Huff, Natural News. Omsett av saksyndig.

Er det mogleg som uvaksinert å bli kontaminert av covid-kjemikaliar gjennom eksponering for andre som har teke sprøyta? Svaret er ja, i følgje dr. Peter McCullough.

I eit nyleg intervju med Tanya Gaw i Action Canada, diskuterte McCullough risikoane som covid-«vaksinerte» menneske utgjer mot dei «uvaksinerte». I eit nøtteskal samanlikna han situasjonen med ikkje-røykjarar som inhalerte røyken frå røykjarar.

McCullough, som siterte ein artikkel som nyleg vart publisert i TMR-tidsskriftet Infectious Diseases Research, delte detaljar om korleis messenger RNA (mRNA) kan overførast frå fullvaksinerte til uvaksinerte sidan desse kjemikaliane held seg i blodet i minst to veker – og sannsynlegvis mykje lenger – etter injeksjonen.

Ein anna studie som nyleg vart publisert oppdaga at mRNA forblir i lymfekjertlane til fullvaksinerte i fleire månader, som vidare støttar McCullough sine påstandar. Der finst òg ein annan nyleg medisinsk studie som McCullough kalla den «mest urovekkjande» som viser at mRNA-gifter kan overførast frå brystmjølk til babyar.

«Det ser ut som om kroppen ikkje kan kvitte seg med det,» sa McCullough sobert.

Blir mRNA-gifter i kroppen for alltid? McCullough trur det

Dersom ein uvaksinert kjem nær ein vaksinert, anten gjennom seksuell aktivitet eller til og med berre kyssing, kan den sokalla «vaksinen» overførast via denne ruta òg.

Det er for tida ukjent kor lenge ein uvaksinert burde vente før han tek del i denne typen kontakt med ein vaksinert. Ifølgje McCullough sine estimat kan desse giftene forbli i kroppen i årevis, eller kanskje til og med for alltid, noko som gjer dei fullvaksinerte til ein folkehelserisiko på ubestemt tid.

«Dette er særs urovekkjande,» fastslo McCullough.

Tidleg i «pandemien» tilrådde McCullough at uvaksinerte burde vente minst ein månad før dei hadde nærkontakt med nokon som hadde teke sprøyte mot Fauci-influensa [Covid-19]. No har han sett dette til 90 dagar eller meir.

Etter kvar sprøyte samlar endå meir mRNA seg opp «og kroppen har inga evne til å kvitte seg med det», held McCullough fast på.

«Det ser ut som om dei permanent installerer seg i det menneskelege genomet gjennom det vi kallar revers-transkripsjon,» forklarte han.

Med andre ord reprogrammerer mRNA-gifter menneskegenar og ser ut til å gjere ein person om til ein ikkje-menneskeleg automaton med merkeleg, framandt DNA. I beste fall gjer mRNA dei fullvaksinerte om til transmenneskelege vesen som ser ut som menneske, men som har ikkje-menneskelege genetiske avtrykk.

Obduksjonar av fullvaksinerte lik viser tilstadeveringa av dette endra genetiske materialet i alle dei vitale organa. Dette, seier McCullough, er bevis i seg sjølv.

«So eg kan fortelje dykk at alle som har teke vaksinen har dette materialet i hjernen, hjartet, binyrene, kjønnsorgana,» sa McCullough. «Det er verkeleg ein frykteleg tanke. Eg har den største medkjensle for alle som tok vaksinen.»

Intervjuet med Gaw og McCullough kan sjåast på RAIR Foundation si nettside.

«Dersom ein krig skal kjempast, er det med dette NWO (New World Order) fascistsystemet,» skreiv ein lesar i kommentarfeltet som respons på McCullough sine påstandar og avsløringar. «Dei er allereie i krig med oss.»

«Dette er berre starten på ‘sorgene si byrjing’ som Jesus spådde i Matteus 24:8,» skreiv ein annan, og peikte på Den heilage skrifta for rettleiing om kva som kjem vidare.

«Mykje meir er i vente i form av fleire pestar, krigar, hungersnauder og naturkatastrofar. Det som gjer desse ulike frå dei i fortida er intensiteten og kor ofte dei opptrer. For å deretter stoppe denne massedøden vil det bli innført påboden avgudsdyrking over heile verda (Matteus 24:9-11, Johannes’ openberring (13:11-18). Dei siste råda og åtvaringane er å finne i Op. 14:6-12.»

2 comments

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s