Northern Light om ikkje-integrerbar masseinnvandring, plandemi og «klimakrise»

Ein av Derimot sine lesarar har under pseudonymet Northern Light i lengre tid skrive innlegg i kommentarfeltet som er so gode at dei har blitt sjølvstendige artiklar i nettavisa. Saksyndig har her valt å leggje ut ein artikkel publisert 12.desember 2022, som tek føre seg den moglege agendaen bak den ukritiske masseinnvandringa av folk som ikkje kan (eller vil?) delta i den produktive delen av samfunnet. Viktige punkt i artikkelen er mellom anna at styresmaktene meir enn gjerne tek imot personar frå sokalla MENA-land (Midtausten og Nord-Afrika), medan dei ikkje ser ut til å ønskje personar frå Nord-Amerika og Aust-Asia. Grunnen til det kan vere at medan nordamerikanarar og austasiatar som regel kjem hit for å arbeide, er det ikkje alltid MENA-innvandrarar har den agendaen. Hugsar nokon til dømes omgrepet «lykkejeger» som vart brukt i media for ein del år tilbake? Fordi debatten om dei øydeleggjande konsekvensane av ikkje-integrerbar innvandring sjeldan blir debattert i hovudstraumsmedia, er det etter Saksyndig sitt syn viktig at kritiske røyster får innpass i den offentlege debatten.

Midler for å svekke offentlig økonomi: Ikke-integrerbar masseinnvandring, plandemi og «klimakrise»

Av Northern Light. Henta frå Derimot.

Multikulturismen, forskjønnet av storkapitalens media, er en krig som den globale storkapitalen driver mot vestlige land, med ikke-integrerbar masse-innvandring fra MENA-land (Midt-Østen og Nord-Afrika) som våpen. Målene er blant annet å få gjeldsberget så stort som mulig, ved belaste den passive delen av økonomien så mye at økonomiene bryter sammen, og Verdensbanken og IMF, styrt fra Wall Street, kan ta all statlig eiendom de vil ha, og «restrukturere» økonomien.

Dette betyr full privatisering av økonomiene i landene, også skoler, helsevesen og sosialt sikkerhetsnett, – med andre ord innføring av nyliberal markedsøkonomi i alle land, det endelige målet med den superstaten EU vil bli. Masseinnvandringen er bare ett av løpene for å nå målet, andre er plandemien og den konstruerte «klimakrisen», som også skal tømme statskassene, med vanvittige investeringer i upålitelig og utilstrekkelig fornybar energi.

Det er en grunn til at masseinnvandring fra MENA-land foretrekkes av globalistene, fordi de belaster den passive delen av økonomien mest, også tredje generasjon integreres ikke. De kan ikke settes inn i den produktive delen av økonomien, for de fleste kan ikke kvalifiseres til det europeiske arbeidslivet, de erstatter ikke europeere som går av for aldersgrensen, bare unntaksvis. Og det er bare de positive unntakene som blir vist frem i vestlig hovedstrømspresse, et propaganda trekk, og en NRK-spesialitet. Innvandrere fra Nord-Amerika og Øst-Asia vil de ikke ha, for de går rett inn i den produktive delen av økonomien, de integreres, og går ikke inn i ødeleggende parallell-samfunn.

En NRK-spesialitet er også å underkommunisere den enorme kriminaliteten som begås av innvandrere fra MENA-land. For å konstatere det, er det bare å se til Sverige. Bare for noen tiår siden var Sverige en idyll; folkhemmet, falukorv, mellanøl, Volvo for alle, og Tjorven og Båtsmann på sommarstugan. I dag; det landet i Europa med flest dødsskytinger, knivstikkinger, voldtekter, bomber, bilbranner og gjengkriger, også i gode gamla stan. Sveriges ordensmakt er i knestående, over 90% av kriminaliteten er fra innvandrere fra MENA-land. En krig mot den svenske vertsbefolkningen, og hvis de protesterer, kalles de rasister av storkapitalens politikere og media.

Får migrantene problemer med asylsøknaden, har finansfolket sørget for gratis advokathjelp og har plassert sine folk i utenriksdepartementene i landene her i vesten. Finansfolket har organisert masseinnvandringen, med et utbredt nettverk av sine folk blant politikere, embetsmannsverk, presse og media.

Da er det ikke merkelig at de som protesterer samler seg i organisasjoner og motstandsbevegelser, de forstår at det er en krig mot Vesten av globalister som vil ha en verden uten nasjonale identiteter og landegrenser, fri flyt av uregulert kapital, arbeidskraft, varer og tjenester, ødeleggende for nasjoner som vil være uavhengige. NRK og hovedstrømsmedia har kalt det et det som skjedde i Tyskland for et kuppforsøk. Skulle 25 aldrende personer klare å kuppe Tyskland, et land med over 80 millioner innbyggere, med tilsvarende politi og militærmakt, og som er nærmest okkupert av USA som har flere militærbaser over hele Tyskland?

Det er en avledningsmanøver å kalle det for kuppforsøk, for å slå ned på en helt sunn reaksjon på at landet ødelegges, og for at de lavere samfunnsklassene blir utsatt for omvendt rasisme og diskriminering fra egne myndigheter, for det er dem og deres eiendom som blir angrepet; Det er for eksempel arbeider-klassens biler som ramponeres. Og for å få befolkningen til å gå med på kriminalisering av all kritikk av den ikke-integrerbare masseinnvandringen fra MENA-land, og for å stoppe et voksende opprør i befolkningen som viser seg med at partier som protesterer får flere velgere her i Europa de senere årene.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s