Facebook-status frå Sigmund: Han takkar alle som har støtta han, og rettar kritikk mot dei som ikkje gjorde det

25.desember 2022 publiserte Sigmund Myklebust ein Facebook-status. Denne skal visstnok vere den fyrste han har publisert offentleg sidan han sleppte ut av dansk fangenskap. I statusen trekkjer han mellom anna i tvil den versjonen av saka hans som Kvinnheringen har publisert, han kallar hendinga med dansk politi for «ran og overfall på åpen gate», og han skriv at det var ei grusom oppleving å «komme heim til mine gamle venner og familie som har møtt meg med avsky og betreviter oppførsel [sic]».

Her er teksten gjengjeven i sin heilskap:

God dag alle venner
Nå går Dagene mot lysere og betre tider
Kvinnheringen skriver om meg og har informasjon om meg som eg ikkje sjølv har!
Eg vart utsatt for ran og overfall på åpen gate i Danmark.
Eg har blitt harhendt handtert av menn og kvinner med Våpen i Danmark.
Takk till Alle som har støtta og gjort så mykje for å belyse Denne ubegripelege makt misbruken.

Dei som utfører slike gjerninger kan bare gjere det for di dei ikkje veit betre. Eg har informert dei, slik at dei veit kva dei gjer.
Nå er det ein dårleg og urimeleg unskyldning å gjøyme seg bak det å ikkje vite betre.

Nå har Eg opplevd 3 månerder med tortur.
Eg har stått med nevene i lommene og spurt etter dokumentasjon på kvifor eg er innelåst.


Istadenfor å fammvise meg dokument, som viser at dei har myndighet over meg, har dei forsøkt i 3 måneder å få meg til å signere ein avtale, for å gje dei myndighet over meg.
Eg har nytta meg av min rett, til å la vere.
Dette vart dei meir og meir irriterte over, både av at eg lot vere å signere og at eg hadde denne kunnskapen.

Det var dei same menn og kvinner som eg har måtte forhalde meg rolig og sindig til, for å få mat og lov til å gå ut i luftegaren.

Det var godt å komme heim til SiV og mine kjære unger

Det har vert ein grusom opplevelse å komme heim til mine gamle venner og familie som har møtt meg med avsky og betreviter oppførsel.

Her er ein video eg har hatt på min telefon som var beslaglagdt av Dansk POLITI medan eg var innesperra.
Det viser det som skjedde då Eg og Siv kom av ferga og inn til Dansk jord 14 sept. 2022.
Kvar Kvinnheringen har sin informasjon frå, om at eg kjørde raskt forbi uten å stoppe for å framvise mitt pass vil eg ha eit svar på.

Det er naturleg at det blir misforståelser og splid blant familier og venner, når aviser skriver slike falske og ødeleggende innleg.

Eg har, og vil, leve på denne jord i fred og glede.

Eg gjorde ingen fysisk motstand eller skade på noko eller nokon i Danmark. Derimot ble eg trua, fysisk og psykisk torturert til å utføre handlinger som dei ordra meg til.

I forumet Dinmakt.no er det i tillegg blitt publisert ei gjengjeving av kva som skjedde då han 8.desember 2022 vart ført heim til Noreg, og ein generell kommentar om kontraktar og den juridiske person. Der står det følgjande:

Kjære alle ; venner, familie og alle som har støttet verdiene Rettferdighet, Frihet, Sannhet og det Gode.
God Jul og Godt nyttår til dere alle ❤ ❤ ❤
Tusen takk ❤ for alle og alt som er gjort, sagt, støttet økonomisk, skrevet, synget, tenkt og følt for å belyse og virkeliggjøre veien til et nytt og godt, rettferdig og sant samfunn.
Vi står Sammen , vi Folket, som er de som kan skape gode strukturer og løsninger; når det gjelder energi, lokal mat og små oversiktelige samfunn med ekte dugnadsånd, lover og lovsystem som gjelder for folket, der alle menn og kvinner er likeverdige, der barn blir møtt på sine sterke sider og får utvikle seg på egne premisser til å bli frie, robuste og skapende sjeler. Et samfunn der alle får ivaretatt sine naturlige , medfødte og iboende rettigheter.

Sigmund ble tatt med tvang ca.kl.08.00 før frokosten, den 8.des; tvunget ned på gulvet, liggende på magen ble håndjern satt på og fraktet opp i flyet med tre politibetjenter. Da de var i ingenmannsland ble håndjern tatt av. Han fikk omsider noe å spise.
På Gardemoen ble han overlevert til 3 norske POLITI menn og kvinner, og så inn på en glattcelle. For 4.gang siden 15.sept. ble han forsøkt vist det samme papiret fra KVINNHERAD LENSMANNSKONTOR. Deretter framviste de et rødt pass
som de ikke kunne forklare hvor kom fra. Det var ikke Sigmund som hadde utlevert det. De norske POLITI betjentene sa de hadde fått det fra Dansk POLITI. Sigmund har kun forevist et grønt pass i Danmark.
Etter dette kom Sigmund seg ut av flyplassen på et mirakuløst vis uten å signere eller kontraktere.

Hvorfor er det så viktig å ikke signere?
Ved å signere så inngås en kontrakt. Alt vi blir tilbudt fra myndighetene er forslag til kontrakter; alt fra skolen, helsemyndigheter, fra politiet og domstolen.
Hvis Sigmund hadde signert på dommen som var skrevet til en nyopprettet juridisk person, altså ikke det personnummeret som ble opprettet da han ble født,
hadde han som levende mann tatt ansvar for det.
Dette er det vi gjør i hverdagen når vi signerer; vi tar ansvar for Den juridiske person som er et slags firma, og som ikke er en kvinne eller mann. Søk selv på Store Norske Leksikon om definisjonen på en juridisk person og et rettssubjekt.

Sigmund har nye videoopptak fra grensepasseringen.

Videoen av Sigmund si grensepassering kan mellom anna sjåast som vedlegg til Facebook-statusen. Der tydar alt på at passeringa skjer utan kontrovers.

Publisert av Josefine Bru for Saksyndig.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s