Robert F. Kennedy Jr. med fleire saksøkjer Trusted News Initiative for sabotasje og sensur

12.januar 2023 publiserte Document-journalist og programvert Rebecca Mistereggen ein artikkel som kjem som litt av ei bombe i våre mørke tider. Robert F. Kennedy, som er styreleiar og sjefsadvokat for Children’s Health Defense (CHD) kunngjorde tysdag 10.januar at han og fleire andre har anlagt søksmål mot Trusted News Initiative (TNI). Grunnen er at TNI skal ha samarbeidd med Big Tech i å «kollektivt sensurere rivaliserende nettsteder og personer for å tviholde på narrativ og makt, hvilket har resultert i tap av rettigheter, ytringsfrihet og inntekt for saksøkerne.»

Robert F. Kennedy Jr. er nevø av president John F. Kennedy og sonen til Robert F. Kennedy. Både onkelen og faren til Kennedy Jr. døydde som følgje av attentat i høvesvis 1963 og 1968, og der er knytt kontrovers til kven som eigentleg er gjerningsmennene den dag i dag.

Mistereggen skriv følgjande om TNI:

«TNI er et bransjepartnerskap bestående av Associated Press, Agence France-Presse, CBC, ABS, Financial Times, First Draft, Reuters, Microsoft, The Washington Post, Google, YouTube, Twitter, SBS, Indian Express, Dawn (Pakistan), Kompas (Indonesia), NDTV (India) NHK (Japan), The Hindu og European Broadcasting Union, hvor NRK og TV 2 er medlemmer. TNI ble grunnlagt av BBC.»

Med andre ord representerer TNI essensielt hovudstraumsmedia. Det er dermed eit både ambisiøst og historisk søksmål Kennedy Jr. har teke på seg. Med seg har han og CHD følgjande allierte: Creative Destruction Media, Trial Site News, Ty og Charlene Bollinger (grunnleggjarane av The Truth About Cancer og The Truth About Vaccines, den uavhengige journalisten Ben Swann, Erin Elizabeth Finn (grunnleggjar av Health Nut News), Jim Hoft (grunnleggjar av The Gateway Pundit), dr. Joseph Mercola og kiropraktor Ben Tapper.

Alex Jones i Infowars og Mike Adams i Natural News er ikkje med i søksmålet.

Mistereggen skriv vidare:

«Ifølge søksmålet har Big Tech-firmaene, etter å ha inngått partnerskap med TNI, samarbeidet om et varslingssystem der partnerorganisasjonene blir varslet om personer og nettsteder som sprer påstått ‘feilinformasjon’. TNI og Big Tech har deretter handlet i fellesskap for å fjerne dem fra de ulike plattformene, beskrevet i juridiske termer som ‘gruppeboikott’.»

Vi snakkar kort fortalt om ein vaskeekte konspirasjon der målet har vore å undertrykkje synspunkt og fakta som undergrev den offisielle forteljinga:

«Med egne innrømmelser har medlemmer av [TNI] blitt enige om å jobbe sammen, og har faktisk jobbet sammen, for å ekskludere rivaliserende nyhetsutgivere som driver med rapportering som utfordrer og konkurrerer med TNI-medlemmenes rapportering om visse spørsmål knyttet til COVID-19 og amerikansk politikk, fra verdens dominerende sosiale medieplattformer, heter det i søksmålet.»

TNI utgjer seg for å vere eit sjølvutnemnt «sanningspoliti» som utryddar «feilinformasjon» på nettet, men dei har i røynda fullstendig undertrykt sannferdig, nøyaktig og legitim informasjon for å «fremme den økonomiske egeninteressen til medlemmene». Dei eksisterer for å «kvele» og «stemple ut» nettnyheiter «som rapporterer det TNI eller noen av dets medlemmer med urette anser som feilinformasjon». Dei skitne teknikkane deira har utgjort sensur, utestenging, fjerning, sokalla skuggebanning (redusert rekkjevidde eller tilstadevering til dømes i nyheitsstraumen på sosiale media) og andre straffer. Konsekvensen for dei råka aktørane har vore tap av synlegheit og inntekt.

Kennedy Jr. blir til dømes på Wikipedia framstilt som ein «konspirasjonsteoretikar» (meir presist, per 13.januar 2023: «[…] kjent for å fremje anti-vaksine-propaganda og konspirasjonsteoriar»; mi omsetjing). Det er høgst sannsynleg at desse svertekampanjane til TNI har øydelagt mange ærlege sjeler sitt gode namn og rykte, slik eg ser det.

Som Kennedy Jr. sa til Tucker Carlson, her gjengjeve av Mistereggen:

«Trusted News Initiative opererte som et hemmelig kartell med to hensikter: å undertrykke og sensurere informasjon, sann eller usann, som avviker fra myndighetenes proklamasjoner, og deres mer motiverende hensikt var å ‘avsløre’ og ødelegge konkurrenter og selvstendige medier […]. Det hele ble orkestrert av britiske myndigheters statsmedium, BBC […].»

Som journalist Rebecca Mistereggen heilt korrekt påpeiker, finn liknande sabotasje stad òg her i Noreg:

«TNIs virke kan sammenlignes med Faktisk.no i Norge, som publiserer ‘faktasjekker’ basert på utvalgte ‘eksperters’ meninger, for å stemple og undergrave rivaliserende, frie medier.»

Faktisk.no samarbeider med Facebook for å redusere rekkjevidda til dei som blir stempla som «falske nyheiter», som igjen fører til redusert synlegheit og tapte inntekter. Dette skal mellom anna ha skjedd med Hemali, noko redaktør Julia Schreiner Benito har skrive om. Hemali er ein av dei uavhengige nyheitsformidlarane som har blitt «dømt» av Faktisk.no.

Faktisk.no, som er eit samarbeid mellom Dagbladet, VG, NRK, TV2-gruppen, Polaris Media og Amedia, påstår sjølv at oppgåva deira er å «motvirke feilinformasjon, enten den er bevisst eller utilsiktet, ved å faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter». Som Mistereggen skriv: «I realiteten sørger Faktisk.no for boikott av konkurrenter i sitt samarbeid med Meta [selskapet som eig Facebook].»

Ho skriv vidare at Faktisk.no «er tilsluttet det internasjonale faktasjekknettverket Poynter […]. Microsoft, Meta (Facebook) og Google er bidragsytere, samt at blant annet The Washington Post står for opplæring av andre mediehus på vegne av Poynter.»

Av interesse kan det vere verdt å nemne at NRK og TV 2 sit i både Faktisk.no og TNI, som Mistereggen skriv i kommentarfeltet.

CHD-artikkelen som Mistereggen har henta stoff frå, kan lesast her.

2 comments

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s