Stew Peters: «President Trump må be om orsaking for å pushe covid-dødssprøytene»

Av Frankie Stockes, National File. Omsett av saksyndig.

President Trump har halde fram med å lovprise Operasjon Warp Speed og dei historisk dødelege covid-19-sprøytene.

Stew Peters bad president Trump om å kome med ei orasking til dei millionane av menneske som har blitt skadde og myrda av covid-19-dødssprøytene som den 45. presidenten stadig driv og pushar; denne orsakinga må kome når han skriv si fyrste melding når han snart er tilbake på Twitter.

«Eg håper Trump si fyrste melding tilbake på Twitter er ei orsaking til alle millionane som vart skadde og myrda etter hans konstante og pågåande push av biovåpen-dødssprøyta,» skreiv Stew Peters på Twitter. Han er programvert i det nasjonalt syndikerte Stew Peters Show og produsent av den banebrytande filmen Died Suddenly, som bles taket av avfolkingsagendaen som låg i hjartet av covid-19 og «vaksine»-utrullinga.

Twitter-meldinga frå Peters, som fører an i den verkelege kampen for å ansvarleggjere Big Pharma og andre sprøyte-pusharar for det hittil usette blodbadet til covid-«vaksinar» som har blitt identifisert som mRNA-biovåpen, kom i kjølvatnet av president Trump sitt stadige forsvar av og støtte til sprøytene.

Då Trump nyleg var med på The Water Cooler-podcasten, grov han seg ned i skyttargrava i sitt forsvar av covid-sprøyta, og hevda at Operasjon Warp Speed redda so mange som «100 millionar liv». I tillegg avfeia president Trump dei fleire millionane som vart skadde og drepne av covid-sprøyter, og hevda at «problema» fann stad i berre «relativt små tal».

Stew Peters på OAN: Covid-19 er ein AI-biosyntetisk, parasittisk teknologi, det er ikkje eit virus

Warp Speed, del av Trump-æra-responsen på covid, lét sprøyta hoppe over årevis med tryggleikstesting og bli levert rett til det amerikanske folket og verda medan dei framleis hadde eksperiment-status. Trass dei openberre risikoane, vart sprøytepåbod tvinga på den generelle befolkninga kategorisk, og utløyste ei historisk massiv dødsbølgje som har ført til at unge menneske i helsemessig toppform plutseleg ramlar døde om.

For andre har blodproppar og helseøydeleggjande biverknader, inkludert slag og lamming, gjort slutt på eller øydelagt liva deira.

I ei Twitter-melding som Peters skreiv tidlegare i veka, bad han Trump om å «innrømme éin av to ting».

At han anten vart «logen til, og det som var meint i god tru (WarpSpeed) vart kapra og brukt av vonde menneske til å sende ut eit biovåpen.»

Eller, at «han er med på det.»

Medan det gjenstår å sjå når president Trump vil byrje å skrive Twitter-meldingar igjen, antydar nylege rapportar at det vil skje snart, sidan kontoen hans nyleg vart gjenoppretta, slik som kontoen til Stew Peters vart etter at Elon Musk tok over plattforma.

I mellomtida held Trump fram med å leggje ut innlegg eksklusivt på si eiga Truth Social-plattform, der Peters sin Died Suddenly vart sensurert, på same måte som den vart på fleire Big Tech-plattformer då den hadde premiere.

Som National File rapporterte på den tida:

«Innlegget vart ikkje sletta, sjølv om det vart merkt med ei ‘sensitivt innhald’-åtvaring som sjåarar måtte erkjenne før dei såg innlegget og den linka artikkelen. ‘Truth Social har meir sensur enn Elon Musks Twitter,’ skreiv Peters i eit innlegg på Gab der han viste til åtvaringsmerket.

Tidlegare president Trump lanserte Truth Social i namnet til ytringsfridomsabsolutisme etter at Twitter-kontoen hans med urette vart stengt. Derimot lyder selskapet etter ei rekkje ‘anti-hat’-standardar lagt ut av Google og Apple for at appen deira kan bli tilgjengeleg på deira respektive marknadsplassar.

Stew Peters har stilt spørsmålsteikn ved kor mykje plattforma har forplikta seg til ytringsfridomsabsolutisme i fortida. Ikkje lenge etter at plattforma vart lansert, fekk Peters eit liknande merke på seg etter å ha testa plattforma sine grenser samanlikna med alternativet Twitter.»

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s