WHO-varslar Astrid Stuckelberger: Globalist-marionettar vil ha full kontroll over menneskeheita gjennom å setje i verk covid-19-pandemitraktaten

Av Belle Carter, Natural News. Omsett av saksyndig.

Tidlegare medlem i Verdas helseorganisasjon (WHO) sin Forskings- og etikk-komité, Astrid Stuckelberger, avslørte nyleg at globalist-marionettar ønskjer full kontroll ved hjelp av Wuhan koronavirus (covid-19)-pandemi-traktaten.

Ho var nyleg på programmet The HighWire with Del Bigtree, der ho presenterte eit diagram som viste to hovudfasar i globalist-agendaen som finn stad mellom 2020 og 2030. Ifølgje Stuckelberger involverer den fyrste fasen å så frykt gjennom skapinga av eit dødeleg virus og propagandere vitskaplege løgner, bedrag og angst.

«Åra 2020 og 2021 omfatta verkeleg skapinga av frykt gjennom eit dødeleg virus. Det er usynleg og har ikkje blitt studert. ‘Ver redd’, er verkeleg mottoet,» sa Stuckelberger, og la til at perioden òg involverte obligatoriske covid-19-testar som var 95% falsk-positive. Ho nemnde òg at hovudstraumsmedia og andre globalist-kontrollerte marionettar var med på lureriet.

WHO-varslaren fortalde programvert Del Bigtree at 2021 var året då eksperimentet verkeleg vart rulla ut. Stuckelberger peikte òg på at selskapet som var ansvarleg for dei eksperimentelle covid-19-vaksinane, òg leia forskinga på dei. Ingen uavhengig gjennomgang vart gjort, og innhaldet i vaksinane vart ikkje offentleggjort.

Den andre delen av globalistane sin plan som omfattar åra 2022 og 2023, involverer «total kontroll», som inkluderer å sleppe laus kunstig intelligens (AI), digitalisering, transhumanisme og genredigering. (Relatert: Dr. Francis Boyle fortel Mike Adams: WHO sin pandemitraktat er eit totalitært, medisinsk og vitskapleg diktatur.)

«Der finst mange dokument som seier at digitalisering av verda… er det digitale biotech, AI Tinga sitt Internett, Kroppane sitt Internett, det er den eine sida. Og den andre sida av dokumentet er genredigeringa,» sa ho.

Som svar på Bigtree sitt spørsmål om kven som står bak den globalistiske avfolkingsagendaen, sa Stuckelberger: «Dersom du ser på det på politisk nivå, ser du på FN og World Economic Forum og der er ulike lag av internasjonale organisasjonar. WHO er på toppen av det, og dei er marionettane til noko over dei igjen.»

«Sjølv når det gjeld FNs generalsekretær er det ei gruppe over han som prøver å styre han. Og so har vi WHO sin generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus og GAVI-alliansen. Det eg ser er at verdas regjeringar ikkje er regjeringar lenger. Dei er administrerande direktørar i ei diger gruppe.»

Stuckelberger: Genredigering er uhøyrt

Bigtree dukka òg djupare inn i genredigering, og sa at dette eksperimentelle føretaket til og med forårsakar kreft. Deretter bad han gjesten sin om ein kommentar rundt temaet.

Som svar sa Stuckelberger at genredigering er uhøyrt, og viste til Oviedo-konvensjonen frå 1997 som eksplisitt forbyr manipulasjon av genomet.

«Det er menneskeheita sin arv,» sa ho. «Men epigenomet, som er korleis du uttrykkjer genomet ditt, kjem no til å kode og uttrykkje helsa di eller sjukdommen din. Du rører ikkje biblioteket.» Ifølgje Stuckelberger skjer genomredigeringsprosedyren når vitskapsfolk fjernar ein del av genomet og plasserer noko anna der.

I 2022 byrja biotech-selskapet Verve Therapeutics det fyrste menneskeforsøket på CRISPR genomredigeringssystemet. I den fyrste utgåva vart CRISPS brukt for å rett og slett gjere snitt i DNA-et. I dag blir det testa som ein måte å endre den eksisterande genetiske koden, sjølv ved å setje inn heilt nye bitar av DNA eller kanskje heile gen inn i genomet til nokon.

Men WHO-varslaren peikte på at basert på studiar om genterapi, døydde alle dei som hadde endra genomet sitt i den neste generasjonen. «Det kan ikkje overleve og det blir ikkje rørt ved,» åtvara ho.

Heile samtalen mellom Bigtree og Stuckelberger kan sjåast her.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s