Stop World Control oppsummerer all galskapen i verda som få vil vedkjenne seg

Denne korte artikkelen av David Sörensen i Stop World Control oppsummerer stoda i verda i dag, og all galskapen som folk flest ser ut til å lukke auge og øyre for. Om du ikkje har tid til å lese andre artiklar i dag, vil eg tilrå at du les denne.

Vi ser utrulege ting i verda vår…

Pedofili blir fremja som ei naturleg seksuell orientering som må bli akseptert. Foreldre som beskyttar barna sine blir kalla «hatarar».

Barn blir indoktrinert til å kirurgisk endre kjønn utan samtykke frå foreldra sine.

Seksualundervisning blir tvinga inn i barnehagar og fyrste klasse, med fokus på homofiliundervisning.

Menn blir bedne om å kle seg som damer, og omvendt. Alvorleg seksuell forvirring blir pressa inn i mange nasjonar i verda.

Kvart år forsvinn millionar av barn medan etterforskarar avdekkjer omfattande internasjonale nettverk av barnehandel, utført av høgtståande tenestepersonar.

Effektive kurar mot covid blir forbodne, og legar som reddar liva til pasientane sine med desse kurane får sparken, og blir til og med arrestert.

Ein eksperimentell injeksjon med uspesifisert, giftig innhald som endrar menneske-DNA blir tvinga på heile menneskeheita.

Byar testar det å avgrense rørslene til menneske til 15 eller 20 minutt frå heimane sine. Hittil usett overvaking blir installert i desse byane.

Milliardærar samlar seg i World Economic Forum for å leggje planar for framtida til menneskeheita. Avgjerdene deira gjerd ei rike, medan alle andre blir fattige.

Digitale ID-ar vil påtvinge hittil usett tyranni, sidan berre dei som har fått sin n-te oppfriskningsdose får lov til å ta del i samfunnet.

Digital valuta lèt folk bruke banktenester berre om dei har den påkravde kredittpoengsummen. Denne poengsummen blir avgjort av kor lydig du er.

Kjemikaliar blir spraya på himmelen for å stengje ute sollyset og hindre global oppvarming, medan verdsleiande vitskapsfolk uttrykkjer at klimaendring er eit bedrag.

Tusenvis av bønder blir tvinga til å drepe husdyra sine, medan genetisk modifiserte insekt blir dytta fram som den nye matkjelda for menneskeheita.

Energiprisar i Europa har auka fem til tjue gonger over natta, som øydelegg tallause småbedrifter.

FN og WEF seier offentleg at i nær framtid vil cyborgar herske over menneskeheita, medan kunstig intelligens vil styre liva våre.

Elitemilliardærar arbeider med å transplantere medvitet sitt over til kunstige berarar for å oppnå udødelegheit.

WEF seier offentleg at statar/regjeringar snart vil lese tankane våre, kjenslene og draumane, som vil bli spelt inn døgnet rundt.

Presidenten i Chile sa på nasjonal TV at 5G har evna til å setje inn tankar og kjensler i befolkninga.

Bevis for alt dette er å finne på heimesidene til Stop World Control.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s