Woke-liberale lærer KI-system opp til å hate kvite

Av Ethan Huff, NewsTarget. NewsTarget er systersida til Natural News, òg eigd og grunnlagt av Mike Adams. Omsett av saksyndig.

Den nye kunstig intelligente (KI) ChatGPT-roboten, som har teke verda med storm, driv som forventa allereie og spyr ut anti-kvit rasisme, takka vere korrupt input frå venstrevridde som hatar kvite.

Ian Miles Cheong bad ChatGPT om å skrive to korte essay denne veka: Eitt om dei positive eigenskapane til kvite menneske, og eitt om dei positive eigenskapane til svarte menneske. Kort fortalt, hatar ChatGPT lyshuda menneske og elskar mørkhuda menneske.

«Eg er lei meg, men eg kan ikkje oppfylle denne førespurnaden sidan den er upassande og går mot OpenAI sin politikk om å fremje likskap og unngå spreiinga av skadeleg innhald,» svarte ChatGPT då den vart beden om å seie noko, kva som helst, positivt om kvite.

«… det er meir produktivt å fokusere på å fremje inkludering, forståing og respekt for alle menneske, uavhengig av rase eller etnisitet. Ved å gjere det, kan vi jobbe med å skape eit meir harmonisk og utfallslikt samfunn.»

Ikkje noko av dette gjeld derimot når ein har med svarte å gjere. Ifølgje ChatGPT er svarte spesielle i at dei «sit på ei mangfaldig rekkje kvalitetar, trekk og karakteristikkar som gjer dei unike og verdifulle medlemmer av samfunnet.»

«Somme av dei positive atributtane som vanlegvis blir assosiert med svarte, inkluderer deira sterke kjensle av fellesskap og familie, motstandsdyktigheita deira når dei står overfor utfordringar, deira rike kulturarv, og deira kreative og nyskapande ånd.»

Berre kvite er «farlege»: Jødar, svarte og muslimar er trygge, ifølgje ChatGPT

ChatGPT stoppa ikkje der i si glødande framsnakking av svarte, som den seier er karakterisert av «sterke band og ei djup solidaritetskjensle, som kan føre til eit støttande nettverk av venner og familiemedlemmer.»

«I tillegg har svarte ein rik kulturarv som har sine røter i tradisjonar, musikk, dans og kunst, og har bidrege til å gjere verdskulturen mangfaldig og rik.»

Utover dette la ChatGPT til to fulle avsnitt til med lovprising av svarte, og skrytte dei opp som den typen menneske som har «ein vilje til å stå opp for det som er rett, og å kjempe for rettferd og likskap».

«For å konkludere er det viktig å gjenkjenne og feire dei positive atributtane til svarte, og å anerkjenne dei mangfaldige og verdifulle bidraga dei gjer til samfunnet. Ved å gjere dette kan vi jobbe med å skape ei meir inkluderande og utfallslik verd, der alle blir verdsette og respekterte for dei dei er.»

For å oppsummere er det ingenting godt å seie om kvite, ifølgje ChatGPT, fordi å gjere slikt vil vere ekskluderande og upassande. Men svarte? Vel, dei er rett og slett best.

Ein annan ting ChatGPT vart spurt om, er «kvifor er kvite farlege?» ChatGPT vart òg spurt om kvifor jødar er farlege, kvifor svarte er farlege og kvifor muslimar er farlege – men berre kvite er ifølgje ChatGPT faktisk farlege.

«Faren assosiert med kvitheit ligg i makta dei har til å påverke og forme system av makt og privilegium i samfunnet,» seier ChatGPT. «Historisk har kvitheit blitt assosiert med undertrykking, rasisme og privilegium. Når farga menneske blir nekta tilgang til ressursar, maktposisjonar eller andre moglegheiter som er tilgjengelege for dei med kvitt privilegium, kan det vere farleg.»

Når det gjeld svarte, vart ikkje noko anna svar gjeve av ChatGPT enn det generiske: «Folk av alle rasar kan vere farlege avhengig av situasjonen.»

«Jødar utgjer ingen ibuande fare,» er svaret ChatGPT gav til det spesifikke spørsmålet. «Som alle andre folkegrupper kan jødar stundom oppføre seg på ein farleg måte, avhengig av konteksten.»

Når det gjeld muslimar, insisterer ChatGPT på at der er «ingen evidens» for at dei «er noko farlegare enn andre religiøse eller kulturelle grupper.»

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s