WEF-økonom: Det er vår moralske plikt å tvinge eldre inn i sjølvmordskapslar

Av Baxter Dmitry, Newspunch. Omsett og noko forkorta av saksyndig.

Sjå òg «Yale-professor føreslår massesjølvmord og rituell bukspretting som løysinga på eldrebølgja i Japan», publisert 15.februar 2023.

Der er altfor mange ubrukelege menneske i verda ifølgje dr. Yusuke Narita, ein 37 år gammal professor i økonomi ved Yale, og løysinga hans på det sokalla problemet er tvinga «massesjølvmord» av eldre.

Når ein snakkar om tvinga eutanasi av eldre for å avfolke verda, sa dr. Narita at dersom eldre ikkje tek hintet og på eige initiativ legg seg inn i sjølvmordskapslar som blir utdelt av eliten, er «moglegheita for at det blir gjort obligatorisk i framtida, kome opp til diskusjon».

Yale-professoren er bidragsytar til World Economic Forum (WEF), og er kjent i Asia som «den japanske Yuval Noah Harari». Når han ikkje underviser ved den prestisjefylte Ivy League-skulen i New Haven i delstaten Connecticut, bruker dr. Narita tida si på å opptre på TV og fremje WEF-ideologien på vegner av sin meister Klaus Schwab.

Medan Harari publiserer sine ekstremistiske idear i bøker som blir aggressivt pusha på lesarar av dei venstreekstreme, kulturelle portvaktene i samfunnet vårt, gjer dr. Narita mesteparten av skaden sin på TV og sosiale media. Han har samla fleire hundretusen følgjarar, der nesten alle er unge og lettpåverkelege menneske forførde av sirenesongen til Klaus Schwab sin teknokratiske visjon av ein Ny verdsorden.

I fjor, då han vart beden av ein gut i skulealder om å leggje ut i detalj om sine teoriar om massesjølvmord, skildra dr. Narita i grafisk detalj ei scene frå Midsommar, ein Hollywood skrekkfilm frå 2019 der ei svensk sekt tvingar ein av sine eldre medlemmer til å ta livet av seg ved å hoppe utfor eit stup.

Ifølgje dr. Narita har den yngre generasjonen ei plikt til å «jobbe hardt for å skape eit samfunn som det».

«Om det er ein god ting eller ikkje, er eit vanskelegare spørsmål å svare på,» fortalde dr. Narita den unge guten, som noterte ivrig. «So dersom du trur det er godt, kanskje du kan jobbe hardt for å skape eit samfunn som det.»

Retorikken til økonomiprofessoren liknar mykje på ekstremist-retorikken som kjem frå Klaus Schwab sitt World Economic Forum, der ymse «ekspertar» nyleg har uttrykt ønsket om å avfolke Jorda.

Det får ein til å spørje seg sjølv: dersom dei er so ivrige etter å tvinge dei eldre til å utføre massesjølvmord, kvifor set ikkje 84 år gamle Klaus Schwab eit godt eksempel og legg seg inn i ein sjølvmordskapsel sjølv?

Naturlegvis vil dette aldri skje. Schwab har ingen intensjon om å leve etter dei same reglane som han er djevelsk bestemt på å tvinge vanlege folk å lyde.

Rykte verserte på dette årets Davos-toppmøte om at den tidlegare britiske statsministeren Tony Blair var utvalt til å erstatte Schwab, som har passert den alderen han pushar for at eldre skal ta livet av seg i.

Og lat oss innrømme det, krigshissaren og vaksinepusharen Blair er ein passande kandidat til å bli leiaren av WEF. Han er ansvarleg for å mogleggjere drapa på fleire hundre tusen menneske, trass alt.

Og tydelegvis er ikkje Blair ferdig med drapsføretaket sitt riktig enno.

Men Schwab, som er ein elitehypokrat av rang, nektar å abdisere som leiar av World Economic Forum, og argumenterer for at han, trass sin høge alder, framleis er rette mannen for jobben.

Det er «ein regel for Kong Salomo og ein annan for Jørgen Hattemakar».

Bill Gates bruker den same forskrudde logikken til å forklare kvifor han kan fly jorda rundt i eit privatfly medan han belærer folk om klimaendring.

Å avsløre hykleriet til eliten ser aldri ut til å krumme eit hår på hovudet deira. Kvifor ikkje? Fordi dei eig inga skam… dei eig inga skam fordi dei ikkje har noko moralsk kompass. Dei har ikkje noko moralsk kompass fordi dei lever ifølgje regelen «gjer som du vil» og «målet heileggjer middelet». Desse reglane infesterer kvart fiber av ideologien deira, frå avfolking til opne grenser, til klimaendring, abort, kva som helst.

Den sjølvutnemnde verdshelse-tsaren Bill Gates har òg gått god for «dødspanel» som dømmer vanlege, lovlydige menneske til døden for det brotsverket å vere ubrukeleg for eliten.

Bill Gates har blitt so arrogant den seinare tid at han med glede lèt kamera fange han medan han seier dei stille delane høgt.

Gates i dette klippet er det perfekte dømet på vondskapens banalitet. Han gidd ikkje eingong forklare kvifor vi ikkje kan lønne lærarar og late folk leve ut liva sine i fred. Kvifor er det anten/eller? Trass alt hadde vi i fortida ingen problem med å gje lærarar lønna deira og late våre eldre få glede av barnebarna sine i sitt livs haust.

Naturlegvis vil det å utføre folkemord på eldre tene to mål for den globale eliten: avfolke verda og øydeleggje den tradisjonelle kjernefamilien.

Misforstå ikkje, den vekstreekstreme globale eliten har kjernefamilien i skotlinja. Ta ein titt på denne artikkelen publisert av OpenDemocracy, ein George Soros-nonprofitt, som bruker kva ei orsaking for å prøve å øydeleggje den tradisjonelle familieeininga.

«Koronavirus-krisa viser at det er på tide å avskaffe familien,» ifølgje OpenDemocracy si Sophie Lewis, som argumenterer at «vi fortener betre enn familien. Og koronatida er ei fabelaktig tid å øve på å avskaffe den.»

For eliten er vondt godt.

Besteforeldre er ofte ei kjelde til glede, visdom og gåvmildheit i livet til eit ungt barn, og speler ei viktig rolle i å hjelpe barn med å utvikle seg til veltilpassa vaksne. So Klaus Schwab og kompisane hans er bestemt på å fase besteforeldre ut av eksistens.

Dette er den brutale, mordariske verda som Bill Gates og hans partnerar i World Economic Forum har tenkt å rulle ut som del av sin Great Reset. Vi kan ikkje late den vonde logikken deira bli den nye normalen.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s