Covid-«vaksinar» kan bli forbodne i delstaten Idaho

Lovgjevarar i Idaho innfører tiltak som kriminaliserer covid-vaksinar i delstaten

Av JD Heyes, Natural News. Omsett av saksyndig.

Den lovgjevande makta i den Republikanar-kontrollerte delstaten Idaho tek dei hittil mest radikale stega når det gjeld å drive tilbake administreringa av stadig meir risikable, og somme vil seie dødelege, covid-19-vaksinar.

Som rapportert av KTVB7: «to lovgjevarar i Idaho har innført eit lovforslag om å tiltale dei som set mRNA-vaksinar for eit mindre lovbrot.» [misdemeanor i originalartikkelen. Tilsvarer forseelse på bokmål (etter 2005 er alt rekna som lovbrot, og skiljet mellom forseelse og forbrytelse forsvann). Nasking var til dømes sett på som forseelse; oms.komm.]

House Health & Welfare Committee vart presentert HB 154, som var sponsa av senatorane Tammy Nichols (republikanar, Middleton) og Judy Boyle (republikanar, Midvale) 15.februar [2023]. Lovforslaget forbyr personar i å dele ut eller setje ein vaksine som bruker messenger ribonukleisk syre (mRNA)-teknologi for bruk på menneske eller dyr i delstaten.

Under presentasjonen sin til komiteen forklarte Nichols at lovforslaget vil gjere det til eit mindre lovbrot for alle å gje eller setje mRNA-vaksinar for bruk på menneske eller dyr i delstaten Idaho. Nichols uttrykte bekymring rundt farten som covid-19-vaksinane frå Pfizer og Moderna hadde blitt utvikla, og mangelen på ansvarleggjering, informert samtykke eller data om mRNA-vaksinar. Derimot presiserte ho seinare at kommentarane hennar vart spesifikt retta mot dei to covid-19-vaksinane.

«Eg trur der er mykje informasjon som kjem ut med tanke på blodproppar og hjarteproblem,» sa Nichols ifølgje KTVB7.

Under høyringa stilte Ilana Rubel (Demokrat, Boise) spørsmål ved Nichols sine kommentarar om at vaksinane vart hasteinnført, sjølv om dei tydelegvis var det; dei fleste vaksinar tek fleire år å utvikle, men covid-19-sprøytene vart hasta inn i armane på folk på eitt år under dåverande president Donald Trump sitt «Operasjon Warp Speed»-program. Rubel sa at vaksinane visstnok overlevde testing (som, igjen, vart hastegjennomført, i tillegg til at negative resultat vart skjult), før dei til slutt vart godkjende av FDA.

Nichols sa at ho opplever det som om «det ikkje kan ha vore gjort slik vi trudde det ville ha blitt gjort».

«Der er andre sprøyter vi kunne ha brukt som ikkje har mRNA i seg,» la Nichols til.

Messenger RNA (mRNA)-vaksinar er ein type vaksinar som bruker eit lite stykke genetisk materiale kalla mRNA for å stimulere ein immunrespons i kroppen. mRNA kjem med instruksjonar til cellene i kroppen om å produsere eit protein som finst på overflata av eit virus eller bakterie, noko som utløyser ein immunrespons. Denne immunresponsen lèt kroppen byggje opp immunitet til viruset eller bakterien utan å faktisk skape ein infeksjon, ifølgje John Hopkins Medicine. Covid-19-vaksinane utvikla av Pfizer-BioNTech og Moderna er døme på mRNA-vaksinar.

I november 2021 publiserte British Medical Journal ein rapport som kom med påstandar om integritetsproblem med dei kliniske forsøka som vart utførde for covid-19-vaksinen av Pfizer og BioNTech. Rapporten var basert på informasjon frå ein varslar og bekrefta av andre som var involvert i forsøket.

Påstandane inkluderte forfalska data, ublinda pasientar [pasientar som visste om dei fekk placebo eller det ekte legemiddelet; oms.an.], utilstrekkjeleg opptrena vaksinatørar og forseinka oppfølging av biverknader. Varslaren, ein tidlegare regiondirektør for Ventavia Research Group, forsynte BMJ med støttande dokumentasjon, inkludert lydopptak, e-postar og fotografi.

Ventavia var under kontrakt hjå dei farmasøytiske selskapa for å assistere med det viktige fase 3-forsøket. Varslaren hevda at ho gjentekne gonger uttrykte bekymring rundt pasienttryggleiken, dataintegriteten og dårleg lab-handtering til sine overordna. Ho rapporterte òg sine bekymringar til FDA, og fekk sparken same dag for å «ikkje passe godt til jobben»; ho sa at dette var fyrste gong ho hadde blitt avskjediga i heile sin 20-årige forskingskarriere.

Blant informasjonen som varlsaren kom med til tidsskriftet, var eit opptak av eit møte seint i september der ho møtte to direktørar i Ventavia for å diskutere ein mogleg FDA-inspeksjon. Ein leiar sa til ho: «Vi kjem til å få eit eller anna informasjonsbrev i det minste, når FDA kjem her… Eg veit det.»

Ein senior-leiar kan i opptaket òg bli høyrt forklare at selskapet ikkje kunne kvantifisere talet og typane feil som hadde blitt identifisert. «Slik eg ser det, er det noko nytt kvar dag,» sa personen. «Vi veit at det er betydeleg.»

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s