Offisielle statlege dokument avslører Michelle Obama sine 14 år som MANN

Av Baxter Dmitry, Newspunch. Omsett og noko forkorta av saksyndig.

Jeffrey Epstein sitt barnesmuglingsoffer Sarah Ransome har fortalt ein domstol i Storbritannia at ho «laga kopiar av videoband der høgtståande tenestemenn valdtek barn og utfører andre avskyelege brotsverk».

Dersom du lurer på kvifor hovudstraumsmedia er so bestemte på å undertrykkje denne historia, ligg svaret i namna på elite-VIP-ane som er involvert.

Ransome hevda vidare at «opptaka viser Obama og Michelle som har sex med eit offer».

Når no nyheita kjem ut om at Barack og Michelle Obama har blitt nemnt og skjemt av eit av Jeffrey Epstein sine barnesmuglingsoffer, har det aldri vore viktigare å forstå kven Michelle Obama eigentleg er.

Ifølgje offisielle dokument frå State Board of Elections i delstaten Illinois, var det tidlegare fyrstekvinna Michelle Obama registrert for å røyste som ein mann frå 1994 til 2008. dei offisielle dokumenta avslører òg at Obama offisielt endra kjønnet hennar til kvinne i 2008, same året som ektemannen hennar var presidentkandidat.

Dei offisielle dokumenta vart skaffa frå delstaten Illinois frå dokumentar-skaparen Joel Gilbert, som forklarer at han valde å «ta ei alvorleg tilnærming» for å lære om Michelle Obama sin bakgrunn fordi hovudstraumsmedia nektar å røre emnet.

Men Gilbert kunne ikkje finne bevis for at ho registrerte seg som mannleg stemme-avgjevar i fjorten år.

Gilbert vart forbløffa då han fekk Michelle Obama sine offisielle stemmekort frå 1994 til 2008. I si skildring av prosessen av å avdekkje Michelle Obama sin «endrande seksuelle identitet», skriv Gilbert:

«Når eg nyleg har fått tak i offisielle dokument frå delstaten Illinois, kan eg seie dette med tryggleik: Eg fann bevis i offisielle dokument på at Michelle Obama registrerte seg som mann for å røyste i 1994. Eg har òg offisielt bevis på at, etter å ha røysta som mann i 14 år, endra Michelle Obama kjønnet sitt i 2008 frå mann til kvinne. Dette er ikkje meir sosialmedie-dumskap, dette er fakta. Eg fekk tak i dokumenta frå Illinois State Board of Elections so nyleg som sist veke. Her er Michelle Obama sitt offisielle stemmeregistreringskort frå 1994, då ho registrerte seg for å røyste som mann. Bokstaven M er sett ring rundt under kjønn.»

Deretter, 14.juli 2008, då ektemannen hennar var i ferd med å bli nominert av Demokratane som presidentkandidat, endra ho kjønnet sitt frå mann til kvinne.»

Utruleg timing, det er eg sikker på at du er einig i.

Og før du skuldar Joel Gilbert for konspirasjon om å råke Michelle Obama og falskt sverte ho, er det eitt faktum du burde ha i sinne. Trass oppdaginga av at Michelle Obama registrerte seg for å røyse som mann i 1994, trur Gilbert framleis ikkje at ho var fødd mann. Han er grei nok til å tru at ho måtte ha «fylt inn feil boks» og ved eit uhell registrert seg som mannleg røystar. Han forklarer:

«Det at ho registrerte seg som mann var sannsynlegvis ein slags tenestefeil som vart gjort då Michelle fylde ut stemmeregistreringsskjemaet i 1994. Ho kan fyrst ha oppdaga det i 2008, og endra det til riktig.»

Dæven. Somme ønskjer verkeleg å tru på det dei blir fortalt.

Spør deg sjølv: Har du nokosinne kryssa av i feil boks? Skal vi liksom tru at denne heilt elementære oppgåva ligg over hovudet på denne uteksaminerte Harvard Law School-studenten?

Sidan Obama-administrasjonens tidlege dagar, har borgarar over heile fjøla studert videoar og bilete av Michelle Obama og sagt at ho er ein mann.

I 2014 nørte komikaren Joan Rivers opp under begge rykta i å svare til ein TMZ-reporter som uskuldig spurde ho om USA nokosinne ville velje ein homofil president.

«Vi har allereie ein med Obama, so lat oss berre roe oss,» sa Rivers, før ho la til: «Du veit at Michelle er ein transe.» Då ho vart spurt om å tydeleggjere kommentaren, sa ho sakte og tydeleg: «Ein trans-per-sooon. Alle vi veit det.»

Rivers sine kommentarar førde til publisering på sosiale media av bilete som antyda at Michelle eigentleg er ein mann, og nærbilete i sakte kino av at ho dansa på The Ellen DeGeneres Show, og at det visstnok lurte noko i buksene hennar.

Mindre enn to månader seinare døydde Rivers som følgje av det som var meint å vere ein mindre halsoperasjon. Det er vel unaudsynt å seie at hennar brå og uventa død sette ryktemølla i høggir, og til og med Barack Obama sitt eige kjøt og blod vart med på det.

På Twitter antyda Baracks eldre bror Malik at han veit sanninga.

Deretter vart det heilt stilt frå han, han sletta den originale Twitter-meldinga og nekta å bekrefte eller avkrefte påstandane om «BIG MIKE».

Merkverdig nok har Barack Obama gjentekne gonger forsnakka seg og kalla ho «Michael»… igjen og igjen.

Hmm… Har du nokosinne møtt ein mann som ved eit uhell kallar kona si eit mannsnamn?

Bedrag har lege i hjartet av Obama sin langsiktige strategi sidan dag éin. Barack og hans medsamansvorne har drive og bygt Michelle opp til å bli president sidan 2016. Som eit fyrste steg skreiv maktparet under på eit tilbod på 65 millionar dollar for å skrive sine respektive memoarar so snart dei forlét Det kvite hus.

Eit anna sikkert teikn på Demokratane sine planar for Michelle kom då dei gav ho den høgt ærverdige rolla som hovudtalar ved Den nasjonale demokratsamlinga [Democratic National Convention] i 2020. Parallelt med det var Barack hovudtalaren på samlinga i 2004, fire år før han vart utpeikt som kandidat i 2008.

Sist vi sjekka hadde Michelle meir enn 18 millionar følgjarar på Facebook, 20 millionar på Twitter og nesten 50 millionar på Instagram. Når ho talar, som regel med ein politisk drei, sit Demokratane stille og lyttar.

Men ho vil vere ein sårbar kandidat fordi ho har so mykje å skjule. Joel Gilbert, filmskaparen som fekk tak i stemmeregistreringskorta hennar, seier: «Berre sanninga kan stoppe ho.»

Michelle Obama har låst som ho er noko ho ikkje er heilt sidan ho dukka opp på den nasjonale scena. Sanninga er ikkje hennar beste venn.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s