Sverige: Innvandrar som stakk ned ti år gammal nederlandsk jente har 52 dommar på rullebladet

Av John Cody, Remix News. Omsett av saksyndig.

Trass dusinvis av kriminalitetsdommar, har svenske domstolar valt å stadig sleppe Milad Salari ut – dette har nesten kosta ei ung jente livet.

Den iranske innvandraren som prøvde å drepe ei ti år gammal nederlandsk jente i Göteborg sist veke har blitt identifisert som Milad Salari, som har utrulege 52 dommar på rullebladet, inkludert tjuveri, overfall, ran og narkotikabrotsverk. Trass at han braut løyslatingsvilkåra ved fleire høve, har svenske dommarar stadig gjeve han nye løyslatingsvilkår, som gjer at han unngår fengsel.

Videoen av åtaket gjekk viralt sist veke, då den 36-årige mistenkte stakk jenta i halsen, før fotgjengarar tok seg av mannen. Det er uklart kvifor han hadde ho som mål, men fotgjengarar hevdar at han skreik «Allahu Akbar» under hendinga. Tilstanden til offeret skal vere alvorleg, men stabil.

Den oppsiktsvekkjande mengda kriminelle dommar på rullebladet til mannen – og det faktum at han var fri til å prøve å myrde eit barn – blir peikt på som eit døme på den fryktelege innvandringskriminaliteten som Sverige har blitt utsett for i nylege år, som har ført til eit rekordstort tal mord og skyteepisodar.

Etter arrestasjonen torsdag gjekk Salari visstnok til åtak på politibetjentar inne på politistasjonen, ifølgje Expressen.

Salari kom til Sverige med foreldra og to eldre sysken i juli 1989 frå byen Shiraz i Iran, og fekk mellombels opphaldsløyve månaden etter. Året etter fekk Salari-familien permanent opphaldsløyve, og i september 1994 søkte Milad si mor om svensk statsborgarskap for sonen, som vart gjeve i oktober 1998.

Sidan den gong har han vore ein kriminell fare for det svenske samfunnet. Då han fylte 15 i 2002 vart han dømt for sitt fyrste brotsverk, som involverte tjuveri. Frå der av tok hans kriminelle karriere av. Før han var 18 hadde han allereie 24 saker på rullebladet, ifølgje den svenske publikasjonen Nyheter i dag.

Salari ser ut til å ha spesialisert seg i væpna ran. Etter at han fylte 18 vart han dømt til eitt og eit halvt års fengsel etter at han og ein venn rana eit Vodafone-showroom i Nordstan kjøpesenter i Göteborg med ein falsk pistol.

I 2011 vart han dømt til eitt års fengsel for nok eit ran, so vel som ein månads fengsel for ulovlege trugslar. Han fekk prøvetid for ei rekkje mindre brotsverk året etter, so veil som ei bot for ulovleg opphald på privat eigedom i København.

I 2015, medan han var på prøve, utførde Salari eit væpna ran av Jarl Sandin klokker og smykke i Göteborg, med eit våpen som såg ut til å vere ei automatrifle. Salari skal ha tvinga tilsette og kundar i bakken, før han grafsa med seg klokker til ein verdi av to millionar svenske kroner. Derimot oppdaga ein jeger inni butikken at våpenet ikkje var ekte, og so fort Salari forlét butikken, sette han etter han, overmanna han og heldt han i sjakk til politiet kom.

Salari vart dømt til tre års fengsel for ranet og sleppt laus på prøve i 2018, men til og med det at han hadde blitt dømt for overfall og ran i prøvetida, tvinga ikkje domstolen han tilbake til fengsel for å sone dommen han hadde blitt sleppt ut på prøve frå. Han vart i staden nok ein gong dømt til prøvetid for begge tilfella.

Året etter vart Salari dømt for 10 ulike brotsverk, der det siste var tjuveriet av ein berbar PC i Göteborg i fjor. Prøvetidsnemnda sa derimot på den tida at dei trudde der hadde skjedd ei «manifest forbetring» i Salari sin private situasjon, ei linje distriktsretten tok då dei atter ein gong dømte han til prøvetid.

Salari kan ha vore ei éinmanns-kriminalitetsbølgje, men det svenske rettssystemet gav han alltid prøvetid for brotsverka han utførde, til og med når han utførde dei i prøvetida. Det siste offeret i Göteborg er ei av mange unge svenske jenter som har blitt offer for innvandringskriminalitet. I fjor vart ni år gamle Luna kvelt, seksuelt overfallen og forlaten for å døy i skogen av ein 15-årig etiopisk elev med seksuell vald på rullebladet, og som hadde sett på kvelningsporno på skuledatamaskiner. Jenta, som Remix News har skrive ein lengre artikkel om, pådrog seg alvorleg hjerneskade, sit i rullestol og har sidan åtaket berre vore i stand til å seie «mamma».

7.april 2017 fann eit islamistisk bilåtak stad i Stockholm, noko som resulterte i fem omkomne og 14 skadde. Det yngste offeret var ei 11 år gammal jente, Ebba Akerlund.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s