Heile landet krev vaksine-obduksjonar: Kvart einaste «uventa» hjarteinfarkt hjå ein covid-vaksinert ung person burde bli nøye undersøkt for å finne ut om piggprotein står bak

Av S.D. Wells, Natural News. Omsett av saksyndig.

Ein heilt sikker måte å bevise at Wuhan koronavirus (covid-19)-clot shots [«(blod?)propp-sprøyter»] er ansvarlege for millionar av uventa, «uforklarlege», plutselege dødsfall, spesielt blant unge og friske menneske, er å utføre obduksjonar på alle saman, samle dataa og publisere resultata. Obdusentar og balsamerarar i heile verda vitnar om at piggprotein er synlege i dei vitale organa på kroppane dei undersøkjer, inkludert i hjartet og hjernen. I motsetnad til alt som skravleskallane [talking heads] og sokalla pandemi-«ekspertar» sa om covid-vaksinane, at dei forblir rundt injeksjonsstaden, reiser piggproteina gjennom hjarte- og karsystemet, tettar det til, og kan forårsake hjartesvikt, slag og komplikasjonar i dei vitale organa. Dette er grunnen til at der er so mange «uforklarlege» dødsfall blant sunne, unge menneske, inkludert atletar og medlemmer av militæret. Dette må bli nøye etterforska og resultata må beskyttast frå sensuren til det vaksine-industrielle komplekset og Big Pharma.

Piggprotein er å finne i hjernen og hjarte- og karsystemet til covid-injiserte offer; dei dukkar opp i obduksjonar som HOVUDÅRSAKA til slag og hjarteinfarkt

USA er landet for frie ytringar og fri presse. Sjølv om massemedia, sosiale media og tech-kjemper undertrykkjer desse so mykje som mogleg, er det framleis lovleg å lage podcastar og publisere artiklar og bloggar om sanninga bak dei dødelege propp-sprøytene. No er tida inne for kvar einaste amerikanar som har mist ein kjær til «plutseleg vaksen død-syndrom», eit uventa hjarteinfarkt eller slag; dei må alle stå fram og forlange obduksjon for å leite etter piggprotein som hovudårsaka.

Forstå at ingen lege i dette landet vil skulde på covid-sprøytene som dødsårsak, ut av frykt for å misse autorisasjonen sin (AMA, FDA og CDC er alle med på bløffen om å dekkje over vaksineskade og vaksineinduserte dødsfall). Desse plutselege dødsfalla blant friske menneske er ikkje eit uforklarleg fenomen, og det vil berre bli mykje verre når fleire og fleire får oppfriskningsdosar mot det laboratorieskapte Wuhan-viruset. Gjer dykk klare for ein tsunami av «uforklarlege», plutselege dødsfall som enkelt kan forklarast av obdusentar og balsamerarar som er fyrstehandsvitne til desse fryktelege vaskulære proppane frå piggprotein som tettar til blodet, hjernen og andre vitale organ.

Løyselege brotsverk: Fleire «uventa» dødsfall av hjarteinfarkt og slag etter covid-vaksinen treng obduksjonar for å sjå etter piggprotein-tiltetningar i hjarte og hjerne

Førestill dykk dersom millionar av menneske vart myrda rundt om i verda, og blod frå mordarane vart etterlate på åstadene, men ingen etterforskarar samla noko som helst bevis eller DNA-prøvar i det heile, og alt vart putta i sekkekategorien «uløyste brotsverk». Vaksinevald skjer, og det skjer i eksponentielle ratar no, takka vere dei giftige piggprotein-injeksjonane. mRNA er designa for å instruere cellene til å halde fram med å produsere desse hjarte- og karsystem-tiltettande priona for alltid, so kven kan gjette kor mange millionar, om ikkje milliardar, av dødsfall dei vil forårsake før eller seinare?

Dette er folkemord ved hjelp av vaksinevald. Dette må bli etterforska. Vi har teknologien til å finne ut årsakene til alle desse uventa, «uforklarlege», plutselege dødsfalla av millionar av menneske like etter at dei fekk covid-sprøytene. Elefanten i rommet er so openberr, men dei injiserte massane lid av vax-brain [«vaksine-hjerne»] og kan ikkje sjå skogen for trea. Lat oss hjelpe dei med å krevje obduksjonar og offentleggjering av data for å eksponere sanninga om denne vaksine-holocausten.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s