WHO instruerer skular til å undervise småbarn i onani og sex

Av David Sörensen, Stop World Control. Omsett av saksyndig.

I sitt dokument «Standards for Sexual Education» instruerer Verdas helseorganisasjon (WHO) utdannings- og helseautoritetar korleis dei skal lære småbarn opp til å ta del i (homo)seksuelle aktivitetar med kvarandre på skulen.

Som del av den verdsomspennande seksualiseringa av småbarn, heng europeiske skular opp plakatar, slik som denne, der to gutar seier «Ja! Vi begge ønskjer å gjere det», og to jenter som «fann ein trygg stad å gjere det på».

Dette er ei direkte oppmuntring til barn om å ta del i homoseksuell praksis på skulen.

Barnebøker blir delte ut på skular som lærer småbarn korleis dei skal sleikje kvarandre sine kjønnsorgan. Eit sitat frå denne boka:

«Døme på ting du kan gjere med kjønnet er (tunge)kyssing, kjærteikning, klapping (sleikje vagina), sleikje/suge penis, fingring, runke, kuk-i-vagina-sex (vaginalsex) og kuk-i-anus-sex (analsex).»

Seksualitetsklassar blir organisert der småbarn ser på pornografi, og tek del i seksuelle aktivitetar med kvarandre. Det står å lese i instruksjonane i undervisningsmaterialet:

«Pass på at ingen tek opp eller filmar dette. Vi må halde desse klassane trygge.»

Desse døma kjem frå Europa, men det same skjer over USA og resten av verda som del av FNs Agenda 2030 og WHO-direktiv for seksualundervisning.

Normalisering av pedofili

Kvifor skjer dette? Som vi har avslørt i vår evidensrapport «Child abuse and murder by high level officials», er pedofili utbreitt blant elitane. Agendaen deira er å normalisere barnemishandling og gjere det hovudstraums. Bøker blir distribuerte som seier til barn at det er normalt å spele seksuelle spel med lærarane sine. Målet er klart: sikre seg at samfunnet aksepterer å ta del i seksuelle handlingar med småbarn, slik at dei pedofile elitane ikkje kan bli straffa for brotsverka sine.

Eg [David Sörensen] driv og samlar inn materiale for å lage ein djuptgåande reportasje om dette, som vil bli omsett til mange språk for å varsle millionar av foreldre over heile verda. Dersom du har informasjon om denne praksisen i din nasjon eller ditt samfunn, ver vennleg å sende den til meg: network@stopworldcontrol.com

Ver so snill og be for meg og familien min at vi vil vere trygge medan vi arbeider med denne reportasjen. Ein større insider, og eit direkte augevitne som eg var i kontakt med – som sendte meg utruleg informasjon – har plutseleg forsvunne. Dette er eit farleg oppdrag.

Hjelp oss å beskytte barna

Normaliseringa av pedofili blir finansiert av astronomiske pengesummar, for å sikre at den når kvar einaste skule, vaksen og barn. Den blir til dømes finansiert av George Soros og Bill and Melinda Gates Foundation, som begge er mangemilliardærar, som bruker midlane sine til å pervertere og øydeleggje menneskeheita.

Ein av hovudutfordringane med oppdraget vårt om å beskytte menneskeheita mot desse superkriminelle, er mangel på midlar. Dersom du kan, ver vennleg å støtte oss med eit sjenerøst bidrag. Vi må stå saman, alle saman, for å kjempe tilbake mot desse monstera. Det må bli eksponert over heile verda, på fleire språk. Vi må beskytte barna. Ver so snill å hjelpe oss med det.

Støtt Stop World Control sitt arbeid her.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s