Covid er over, og i kjølvatnet ligg seks millionar dødsfall vi kunne ha unngått, 36 millionar «vaksine»-dødsfall og 1,8 billionar dollar sløst vekk på ubrukelege munnbind og testar

Av Ethan Huff, Natural News. Omsett av saksyndig.

Wuhan koronavirus (Covid-19)-«pandemien» er endeleg over, og alt vi fekk var fleire titals millionar unaudsynte dødsfall og eit tap på 1,8 billionar dollar, som vart sløste vekk på munnbind, PCR-«testing», og alle slags andre former for ubrukeleg, tyrannisk nonsens som øydela det vesle som var igjen av sosialt samhald og normalitet.

Omtrentlege tal samla av Peter Halligan på sin Substack «Peter’s Newsletter» viser at covid, no når alt offisielt er sagt og gjort, fullstendig saug tom økonomien for livsblod medan den kaldblodig tok livet av millionar på millionar av menneske i «folkehelsa» sitt namn.

Ein diger elefant i rommet når det gjeld dødstalet, er at folk flest var i live fram til lanseringa av Operasjon Warp Speed. So fort den skjedde og injeksjonane byrja å finne vegen inn i armane på folk, byrja dødstalet å skyte i vêret.

Dataa viser at per 30.desember 2020, akkurat då Operasjon Warp Speed var i ferd med å bli lansert, låg det totale dødstalet framleis under to millionar. Eit år seinare på slutten av 2021, derimot, hadde talet registrerte døde nesten tredobla seg, og låg på 5 488 817. Og eitt år etter det igjen i desember 2022, hadde det offisielle dødstalet blåse seg opp til 6 714 164.

(Relatert: Hugsar de tilbake i 2021 under verste covid, då venstreorienterte på Twitter kravde at alle uvaksinerte overalt skulle drepast?)

Dei offisielle statlege covid-protokollane vart alle laga for å DREPE folk, ikkje redde dei

Injeksjonane har tydeleg og udiskutabelt skulda for all den plutselege og massive auken av dødsfall då vi gjekk inn i 2021. Dersom injeksjonane aldri hadde blitt sleppte lause, hadde dødstalet vore langt mindre enn det som det til slutt vart.

Å gjere slik som regjeringa, farmasiindustrien og media framleis gjer, som er å hevde at covid-sprøytene var «effektive» i lys av alt dette, er absurd – med mindre dei meiner at dei var effektive når det gjaldt å avfolke planeten i ei betydeleg grad.

Til og med før lanseringa av sprøytene ville dødstalet framleis ha vore mindre, dersom alle bevist effektive remediar slik som ivermectin og hydroksyklorokin hadde vore tillatne – men det var dei ikkje. I staden vart pasientar knebla med respiratorar og pumpa fulle av remdesivir og andre legemiddel, som i mange tilfelle resulterte i døden.

So godt som alt i dei offisielle covid-protokollane, frå respiratorar til munnbind til nedstengingar til sprøytene, resulterte i meir død, ikkje mindre. Om covid hadde blitt behandla akkurat som kva som helst annan slags sesonginfluensa, kunne all døden og øydelegginga verda såg vore unngått.

«Kanskje so mange som 85% av alle globale dødsfall av C19 [covid-19] kunne ha vore ungått frå mai 2020 og utover,» rapporterte Halligan, og skreiv at ivermectin og hydroksyklorokin allereie hadde blitt bevist å vere trygge og effektive profylaktika i nettopp den månaden.

«Avgjerda om å ikkje bruke IVM / HCQ [ivermectin og hydroksyklorokin]-behandlingsprotokollar frå mai 2020 og utover kosta rundt seks millionar liv på verdsbasis.»

«Død på grunn av legefeil – iatrogen død – av remdesivir / midazolam + morfin, respirator, psykologisk og fysisk tortur av eldre og skrøpelege i medisinske settingar, manglande evne til å behandle eksisterande og oppståtte helsetilstandar (ikkje-C19), manglande ordinasjon av antibiotika (WHO-råd) og so vidare er alle klassifiserte som C19-dødsfall, snarare enn som mord

Halligan braut deretter ned talet rundt kostnader av ivermectin og hydroksyklorokin versus kostnadene assosiert med alt som vart pressa fram, i staden for desse to trygge og effektive legemiddela, og samanlikninga er gysleg.

Å verkeleg redde liv med desse remediane ville ha kosta vesentleg mindre enn kva det kosta samfunnet å gjere alle dei andre fryktelege tinga, som etterlét seg eit fjell av lik og den totale kollapsen av sivilisasjonen slik vi brukte å kjenne den. Var det verdt det?

2 comments

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s