Innan denne tida i 2025 vil dei fleste gjenlevande menneske vere insektetande transpersonar knytt til ei transhumanistisk superdatamaskin

Av Ethan Huff, Natural News. Omsett av saksyndig.

Korleis vil verda sjå ut to år frå no? Svaret er langt mindre menneskeleg.

Ein del av planen er å forvandle alle sine middagsfat om til haugar med insekt og «plantebaserte» lab-kreasjonar, heller enn kjøtet og egga menneskeheita har konsumert i fleire tusen år. Alle sine kroppar vil òg bli forvandla til transkjønns-hybridar og knytt til ei transhumanistisk superdatamaskin.

Vi er allereie vitne til trans-ifiseringa av den neste generasjonen under banneret LGBT. Dette er eit føreord til transhuman-ifiseringa av alt som er igjen av menneskeheita når Great Reset er i full sving.

Akkurat no involverer agendaen å prise alle ute frå tradisjonelle matvarer gjennom inflasjon og forsyningskjedeproblem. Energikrisa er òg del av blandinga, sidan den gjer gjødseltypar for dyre å produsere.

Egginflasjon og ymse manglar er eit anna kutt i «tusenkuttsdøden» som er speleplanen til «eliten». Fyrst var det kjøt, no er det egg, og til slutt vil det vere alt som er naturleg, godt og sunt som blir kvelt i byte mot den globalistiske dystopien som dannar seg rett framfor auga våre.

«Fugleinfluensa» er ein farse; eggprisar er høge på grunn av ein «konspirasjonsplan blant industrileiarar»

Dei siste dataa frå FNs Mat- og landbruksorganisasjon [Food and Agriculture Organization] (FAO), viser at matvareprisar i verda nådde hittil høgste nivå i 2022. Dette vart oppnådd trass ni månader på rad med fallande matprisar frå april gjennom desember.

Kjøt, meieriprodukt og planteoljeprisar er for tida på sine høgste nivå sidan FAO fyrst byrja å registrere prisar i 1990. Den tidlegare rekorden var i 2011.

Der sirkulerer mange orsakingar for å bortforklare den høge prisen spesielt på egg, som vi blir fortalt er primært resultatet av «fugleinfluensa». Faktisk seier eggbønder noko anna.

Berre seks prosent av eggleggjande hønseflokkar har blitt påverka av fugleinfluensa, som langt ifrå er nok til å bortforklare dei dramatiske manglande og prisaukane som ein no ser i matvarebutikkar.

Medan alt dette skjer påstår den globalist-kontrollerte mediemaskina at egg er usunne likevel, og at folk friviljug burde stoppe å ete dei og i staden gå over til dei lab-produserte eggerstatningane og andre falske matvarer.

So fort mRNA-«vaksinane» mot covid er ferdige med å ta livet av mykje av menneskeflokken og DNA-reprogrammere resten, vil dei som er igjen som menneske-maskin-hybridar vere klargjorte til å konsumere all denne falske maten medan «eliten» gaflar i seg alle dei bra varene som systematisk blir fjerna frå forbrukarmarknaden.

EU fører vegen i å pushe pro-insekt, anti-kjøt-agendaen. Talrike insektvariantar vart nyleg godkjende for menneskeleg konsum i den europeiske blokka, og media driv no og prakkar dei på forbrukarar.

«Forbes gjentok dei fire klassiske kondisjonerings-snakkepunkta som ein finn i all hovudstraumspropaganda relatert til insekteting,» rapporterer The Covid Blog. «Det er nøyaktig same metoden den russiske psykologen Ivan Pavlov brukte til å få hundar til å sikle berre ved hjelp av lyden frå ein metronom. Dei fire etablerte propaganda-snakkepunkta for insekteting er:

  • Proteinrike
  • Delikatesser i mange delar av verda
  • Å ete insekt stoppar klimaendring
  • Å ete insekt forbetrar den globale mattryggleiken

Målet er å få folk til å sikle av det ovannemnde, versus naturleg kvalme og potensielt å spy.»

Europearar står tydelegvis fyrst i køa for insektetingspropagandaen. Neste ut er USA, som er ground zero for globalistisk programmering og avfolking.

Ein har òg «transmaxxing»-avfolkingstrenden som involverer hjernevask av unge menn til å gje opp maskuliniteten sin og bli om til «kvinner». Desse er typen «folk» som globalistane programmerer til å bli sine framtidige insektetande slavar i Den nye verdsordenen.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s