Frå LAB til LUNGER: Den ekte covid-tidslinja i eit nøtteskal

Av S.D. Wells, Natural News. Omsett av saksyndig.

Skitne «vaksinar» har aldri vore skitnare enn dei som vart skapte for covid-19. SARS-CoV-2 vart skapt i eit laboratorium og sleppt laus for å starte ein pandemi, og dette er ingen konspirasjonsteori (lenger), og var det faktisk aldri heller. Ta ein titt på historia til denne plandemien, og du vil sjå skogen for trea. Frå lab til lunger, vart bløffdemien planlagt slik at Big Government og Big Pharma kunne ta kontroll over befolkninga, drepe milliardar av dei, kontrollere resten og overbevise alle om at blodpropp-vaksinane var det som redda alle, sjølv om dei er masseøydeleggingsvåpen. Her er der alt byrja, og korleis vi kom der vi er i dag.

Desember 2004: Leverskade frå SARS-vaksine dokumentert. Lab-dyr (ilderar) vaksinert med rMVA-S og deretter eksponert for SARS-CoV vart råka av leverskade frå forhøga nivå av eit spesifikt enzym, som vart oppdaga av forskarar i Canada 16 år før Wuhan-viruset vart sleppt laus frå laboratorium i Kina. Kanadiske forskarar var i ferd med å utvikle ein vaksine mot SARS, og byrja å teste den på ilderar i laboratorium, som rapporert i Journal of Virology, då dei oppdaga hepatitt hjå ilderane og byrja å oppmode til ekstrem varsemd til andre som arbeidde med SARS-vaksinar.

September 2007: Virus Mania, ei bok som vart publisert lenge før SARS-koronavirus-bløffdemien i det heile byrja, forklarer i detalj korleis den medisinske industrien finn opp epidemiar og pandemiar slik at dei kan håve inn milliardar av dollar i profitt på kostnad av pasientane. Boka er svært grundig og faktabasert, med meir enn 800 fotnotar og vitskapleg, evidensbasert forsking for å støtte opp alle påstandane.

September 2010: Bill Gates erklærer at han kan redusere verdas befolkning med fleire milliardar ved å bruke nye vaksinar og abort.

November 2015: SARS-studie av UNC-vitskapsfolk åtvarar bokstavleg tala verda om eit flaggermusvirus som «kan bli kjelde til framtidige utbrot hjå menneske».

Januar 2018: Fauci overfører massive midlar til Wuhan-laboratoriet si «gain of function» koronavirus-forsking slik at ein flaggermussjukdom kan spreie seg til menneske (og det fungerer).

Desember 2020: FDA deler bedragersk ut «naudgodkjenning» [Emergency Use Authorization] (EUA) til farlege og utesta covid-19-«vaksinar» som faktisk ikkje er vaksinar i det heile, men heller DNA-endrande, genmuterande injeksjonar som spreier millionar av piggprion gjennom hjarte- og karsystemet, dei reinsande organa, hjartet og hjernen.

August 2021: Den falske presidenten Biden lyg og seier til USA at Fauci-influensasprøytene [covid-19-«vaksinane»] er «trygge og effektive», sjølv om dei er farlege og ineffektive, sidan Pfizer og Moderna sine kliniske forsøk er forfalska.

November 2022: Dr. Robert Malone, ein av nøkkelskaparane av mRNA-teknologien, varslar om kor fryktelege dei [«vaksinane»] kan vere for menneskehelsa, og lèt verda få greie på at blodproppsprøytene kan forkrøple det menneskelege immunforsvaret slik AIDS gjer.

Februar 2023: Varslaren Sasha Latypova avslører at covid-plandemien har opphav i det amerikanske forsvarsdepartementet og mRNA-«vaksine»-biovåpen. Ho avslører Big Pharma og CDC sin umiddelbare sensur av remediar mot covid-19 som faktisk fungerte, inkludert ivermectin og hydroksyklorokin. Legar fekk autorisasjonane sine inndregne og dei vart forfølgde for å kurere menneske ved bruk av naturlege remediar. Falske studiar vart gjort for å undertrykkje kurar og fremje dødelege mRNA-blodpropp-injeksjonar. Den amerikanske regjeringa står på toppen av dette, og styrer heile bløffdemi-apokalypsen i USA.

Bill Gates seier den stille delen høgt om avfolking av planeten ved å bruke abortar, farmasøytiske preparat og «nye vaksinar»

Skru tida tilbake. Året var 2010, og Bill Gates sa den stille delen høgt på ein TED-konferanse, der han forklarte korleis verdas befolkning kan bli redusert med fleire milliardar dersom vi… «gjer ein verkeleg bra jobb med nye vaksinar, helseomsorg og reproduksjonstenester…» og med helseomsorg og reproduksjonstenester meinte han abortar, og med vaksinar meinte han at nye vaksinar, i staden for å berre forårsake ekstreme allergiar, astma og autisme, bostavleg tala skal utrydde menneske, slik som covid-sprøytene no gjer ved å sende millionar av piggprotein inn i vitale organ, medan hjarte- og karsystemet går tett, noko som forårsaker turbokreft og hjarteinfarkt. Kva anna kunne han ha meint, kanskje bortsett frå fleire dødelege, reseptbelagte legemiddel? Lat dette søkke inn ein augneblink.

Bill Gates planla alt saman: Korleis avfolke planeten med abortar og «nye vaksinar» – høyr han snakke om planlagt folkemord på Ted talks her.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s