REIN VONDSKAP: Leiande amerikanske medisinske institusjonar forvirrar med vilje småbarn og gjer dei om til transpersonar

Av Lance D Johnson, Natural News. Omsett av saksyndig.

Amerikanske ungar blir dytta mot transkjønnsideologi av skulane sine, av venstrevridde politikarar, og av medisinske institusjonar. Delstaten North Carolina sine leiande medisinske institusjonar – Duke, UNC og ECU – tilbyr no «transkjønnsbehandling» som forvirrar, hjernevaskar og sosialt omvender barn heilt ned i to-, tre- og fireårsalder. Smårollingar blir sosialt omvendte og plassert i miljø der dei blir tvinga til å leve i samsvar med ein sokalla kjønnsidentitet.

Duke Medicine bryt medisinetikken og kvernar ut trans-småbarn ved sin kjønnsklinikk

Duke Medicine driv no ein kjønnsklinikk som hjernevaskar småbarn til å akseptere ein fiktiv kjønnsidentitet som er den motsette av deira biologiske kjønn. Småbarna blir kondisjonert til å akseptere ein kjønnsidentitet i ung alder, slik at dei kan bli lemlesta og pumpa full i syntetiske hormon når dei blir eldre. Etter at dei har blitt hjernevaska og mentalt misbrukt, blir dei køyrt gjennom fleire operasjonar og legemiddelprotokollar, og gjort om til pengekyr for livet. I 2015 byrja Duke sin kjønnsklinikk å tilby «behandlingar» til to år gamle barn som blir diagnostiserte med kjønnsdysfori. Desse kjønnsskifta er ikkje kurar for kjønnsdysfori, og kurerer aldri dei underliggjande problema som barna står overfor. Mest openbert blir smårollingane offer for rovdyraktig hjernevask og manipulering av kjenslene sine.

Direktøren ved kjønnsklinikken, transkjønnsaktivisten dr. Deanna Adkins, snakka om sine trans-barnepasientar i eit 2016-intervju med avisa Charlotte Observer. «Dei er ikkje gamle nok til å bevisst velje å gjere det [skifte kjønn],» sa ho. «… Det er ikkje eit val hjå nokon av pasientane mine. Det er verkeleg ubehageleg å ha dette gåande i kroppen din, å kjenne det ubehaget om deg sjølv. Eg kan ikkje førestille meg at nokon vil velje å gjere det.»

Fordi barna ikkje kan gje informert samtykke om dette problemet, gjer sjuke og perverse transkjønnsaktivistar det til si oppgåve å avgjere lagnaden til desse barna. Transkjønnsaktivistar poserer som medisinske profesjonelle og mentalhelse-rådgjevarar, slik at dei kan bekrefte fiktive kjønnsidentitetar hjå barn, og eksperimentere på sinna og kroppane deira. Fordi forvirra barn blir grooma, akseptert og «elska» av desse pervoane, blir dei desto meir forvirra og skilde frå den biologiske realiteten. Dei mentalt misbrukte småbarna blir til slutt sendte gjennom kjønnsklinikk-«behandlingar» og sosialt kondisjonert til å ikle seg ein fiktiv kjønnsidentitet som går mot deira biologiske kjønn.

Kjønnsklinikkane skaper ein kultur som tvingar barn inn i noko dei ikkje eingong forstår. Då dr. Adkins gav si eksperterklæring til ein føderal distriktsdomstol i North Carolina, sa ho: «Frå eit medisinsk perspektiv er den passande nemnaren til kjønn kjønnsidentitet.» Grunnleggjande kan eit barn dikte opp kva som helst og føle seg akkurat slik dei ønskjer, emosjonelt og medisinsk. Dersom barnet seinare nektar, blir dei sett på som ein sjølvmordsrisiko og tvinga til å akseptere sin nye kjønnsidentitet og alle dei syntetiske hormona og operasjonane som følgjer med den.

I vitnesbyrdet sitt til domstolen la dr. Adkins ut i detalj om korleis ho behandlar småbarn:

«Før puberteten inkluderer behandlinga verken legemiddel eller kirurgiske inngrep. For denne gruppa av pasientar er behandlinga avgrensa til ‘sosial overgang’, som tydar å late eit transbarn leve og bli sosialt anerkjent i samsvar med sin kjønnsidentitet. Dette kan inkludere å late barn gå med kle, å klippe eller late håret sitt vekse ut, å bruke namn og pronomen, og å få tilgang til toalett og andre kjønnsskilde fasilitetar og aktivtetar i samsvar med sin kjønnsidentitet, i staden for det kjønnet dei vart tilskrive ved fødselen. Sosial overgang er ein kritisk del av behandlinga av pasientar med kjønnsdysfori i alle aldrar, og det er den einaste behandlinga for før-pubertale barn.»

Transkjønnsaktivistar vel seg ut skulebarn som mål gjennom telepsykiatri-program

Dr. Colby Dendy, transkjønnsaktivisten som driv ECU Health sin nye Pride Clinic, tek imot pasientar i alle aldrar – inkludert småbarn. «Litteraturen fortel oss at barn frå og med fireårsalderen får kjønnsidentiteten sin, so vi ønskjer ikkje å ekskludere nokon innanfor pediatrien,» sa Dendy i eit intervju med East Carolinian. «Ein stor del av målet vårt er å tilby bekreftande primæromsorg til alle på LGBTQ+-spekteret.»

Aktivisten Dendy støttar òg offentleg skuleprogram knytt til merksemd [rundt transideologi] og telemedisin-samtalar som ordinerer pubertetsblokkerarar og kjønnsskiftehormon til barn. Etter at ECU Pride Clinic publiserte ein artikkel som støttar desse perversjonane, mottok skulen 3,2 millionar dollar for å skape eit telepsykiatri-program som har skulebarn som mål for kjønnsskifte. Psykiatrar i skulane og aktivistar i medisinske institusjonar vel seg som mål og groomar barn i alarmerande omfang, og øydelegg deira sinn, anatomi og framtid.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s