Justin Trudeau skulda for seksuelt misbruk av 12 år gammal jente – media er musestille

Av Baxter Dmitry, Newspunch. Omsett, redigert og noko forkorta av saksyndig.

Opererer ein pedofiliring på dei høgste nivåa av kanadisk politikk, og er Justin Trudeau, som er del av ein fleirgenerasjonars globalistisk elite, intimt involvert?

Sist veke rapporterte vi om ei bombe av ei tilståing frå Trudeaus bror [eigentleg halvbror; oms.komm.], Kyle Kemper, som innrømte at den kanadiske statsministeren er kompromittert, og blir utpressa av World Economic Forum.

Dei med skarpt minne vil hugse at Trudeau sin inngang til politikken i 2008 vart sverta av ein sexskandale frå den tida han var lærar ved ein eliteskule i Vancouver, West Point Grey Academy.

No har vi avdekt ei bombe av bevis som avslører at Trudeau sin mindreårige anklagar var mykje yngre enn hovudstraumsmedia påstod på den tida, som eit forsøk på å feie skandalen under teppet slik at sonen [?] til tidlegare statsminister Pierre Trudeau kunne gå inn i nasjonal politikk.

[Sjå òg «Eksplosiv evidens beviser at Justin Trudeau er sonen til Fidel Castro», publisert 12.august 2022.]

Bevis held fram med å samle seg opp, og hovudstraumsmedia og faktasjekkarar held fram med å gå rundt grauten og beskytte Trudeau frå legitim gransking. Dersom hovudstraumsmedia nektar å gjere jobben sin, må nokon andre gjere den. Kanadiske media blir hindra i å rapportere om denne historia, og mesteparten av amerikansk media er kontrollert av trebokstavsbyrå og den globalistiske eliten. Difor snakka faren til Trudeaus offer med Buffalo Chronicle for å avsløre at ho var mykje yngre på den tida forholdet fann stad enn det som ein fyrst trudde.

Somme i den offentlege diskursen sa at jenta var 17 år gammal på den tida. Ifølgje faren hennar er dette unøyaktig.

«Ho var mykje, mykje yngre enn det,» fortalde den kanadiske forretningsmannen til Buffalo Chronicle. Han var ikkje part i avtalen til ein verdi av 2,25 millionar [kanadiske?] dollar der partane fekk teieplikt og miste retten til å gå til sak, som dottera skreiv under på 9.oktober 2008.

Vilkåra i den avtalen hindrar både anklagaren og Trudeau frå å erkjenne «noko som helst aspekt» av det forholdet, utan å utløyse ein klausul som medfører ei seks til sjusifra erstatning. Straffa byrjar på 500 000 dollar og oppover, avhengig av kor alvorleg brot på avtalen som føreligg.

Trudeau og den mindreårige jenta hadde ein lang affære både på og utanfor campus medan Trudeau underviste drama og fransk ved West Point Grey Academy. Trudeau vart oppdaga av faren til jenta i familieheimen, som medførte private krav til skuleleiinga om at han [Trudeau] vart fjerna frå stillinga si med éin gong.

«Der var eit ‘lite forlik’ på den tida,» fortalde faren til jenta Buffalo Chronicle, men han ville ikkje gå i detalj.

Forholdet vart oppdaga fleire månader etter Pierre Trudeaus død. Han døydde 28.september, og sonen heldt minnetale 3.oktober – ei hending som gjorde Trudeau den yngre til ei veksande politisk stjerne som liberale Canada kunne sverme for. Elevane var spesielt bergtekne, seier venner.

På den tida vart familien [til jenta] fortalt at skulen sin standardsarbeidsavtale inkluderte konfidensialitetsvilkår som ville vere bindande for Trudeau etter at han slutta der. Som del av policyen sin kommenterer ikkje skulen personalsaker.

Trudeaus venner på den tida sa at den vanlegvis utåtvende og livlege unge mannen, som elska å kle seg ut, leid av depresjon etter farens død i 2000, og brorens død i 1997.

Dei påstod at alt upassande sannsynlegvis var eit resultat av den skjøre emosjonelle tilstanden hans på den tida, ikkje på grunn av noko vondsinna karaktertrekk.

«Han var einsam og deprimert i fleire månader,» fortalde ein venn Buffalo Chronicle.

På den tida var den seksuelle lågalderen i Canada 14 år.

I 2008 fekk statsminister Stephen Harper den lova endra, og høgna alderen til 16, som er stoda i dag. Likevel har Canada forbod mot sex mellom vaksne og folk under 18 når den vaksne har ansvaret for velværet til det barnet.

Åtferda til Trudeau ville ha vore ulovleg på den tida.

Dette er særs interessant i lys av nylege avsløringar frå Kyle Kemper, Justin Trudeau sin halvbror, som har avslørt at den kanadiske statsministeren ikkje skriv sine eigne talar eller Twitter-meldingar, men i staden framfører manus skrivne for han av hans globalistiske herrar.

Kommentar frå saksyndig: Denne artikkelen, sett i kontekst av Kyle Kemper sine avsløringar, antydar at denne seksualsaka frå West Point Grey Academy kan vere den som World Economic Forum har på Trudeau, og bruker den som utpressingsmiddel for å få han til å lyde instruksane deira. Om dette er tilfelle eller ikkje, er i skrivande stund uvisst. No når denne saka faktisk er kjent, kva anna kan WEF bruke for å utpresse Trudeau? Vil den kanadiske statsministeren på mystisk vis trekkje seg frå embetet i næraste framtid, slik New Zealands de facto diktator Jacinda Ardern nyleg gjorde? Det vil berre tida vise.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s