Politisjefen for Kvinnherad politistasjon med fleire blir bedne om å slutte å plage Sigmund og kjærasten

På AgendaLMK sine heimesider vart det nyleg publisert eit innlegg skrive av ei viss «Mona Kristin». E-posten skal ha blitt sendt til Sigurd Børve, tidlegare lensmann og no politisjef for Kvinnherad politistasjon, og ei rekkje andre som er involvert i det Mona Kristin kallar plaging av Sigmund Myklebust og kjærasten Siv. I e-posten blir det opplyst om at både politisjefen og alle andre som er «engasjert» i å plage Sigmund og Siv er personleg ansvarlege for det dei gjer i tenesta, og at dei vil bli straffa for brot mot menneskerettane.

Mona Kristin informerer politisjefen med fleire at dei jobbar mot folk og fedreland. Dei jobbar for ein vond, global elite som har som agenda å kontrollere heile planeten. Denne eliten har i fleire tiår spreidd desinformasjon til folket, og dermed hjernevaska det store fleirtalet. Det blir nemnt det ulovlege CIA-programmet MK Ultra, og WEF-leiar Klaus Schwab sine IT-ansvarlege, der sistnemnde (til dømes Yuval Noah Harari) i klartekst fortel kva som er måla deira.

Dei som les Saksyndig og andre alternative/uavhengige media, veit at denne globalist-eliten ønskjer å utrydde det store fleirtalet av menneskeheita, og slavebinde dei overlevande i det som best kan forståast som eit moderne føydalsystem. Middela dei bruker, er biovåpen (som dei kallar «vaksinar», basert på mRNA-teknologi), krigar, påståtte energikrisar og myten om global oppvarming, som dei bruker til å pushe ein sokalla «grøn agenda» som ikkje på nokon måte er berekraftig eller miljøvennleg (til dømes vindmøller, som både er forureinande og særs lite effektive).

E-posten referer òg til ein «global Allianse» (med stor A). Dette kan vere det nettverket eg sjølv vart kjent med i mitt årsvikariat i den aude utkantkommunen.

Her kjem innlegget til Mona Kristin i sin heilskap. Eg har delt det opp i avsnitt for å gjere det meir lesarvennleg:

«Jeg skriver denne mailen etter eget initiativ. Jeg skriver til deg i forbindelse med ditt “engasjement” i Sigmund Myklebust. Jeg kjenner både Siv og Sigmund personlig, ikke veldig godt men godt nok til å vite at de begge er gode mennesker med et ønske om å bidra til at verden blir et bedre sted å leve. Jeg vet også at dette ikke handler om kun de ovenfor nevnte, men egentlig er en agenda for å forhindre at sannheten om hva som egentlig foregår i dette landet og resten av verden ikke må komme ut til allmennheten. Alle vi som forsøker å få ut sannheten blir stemplet som høyreekstreme, farlige, Trumptilhengere (mulige terrorister) – vaksinefornektere, konspirasjonsteoretikere m.m. Over alt – I alle nyhetskilder, organisasjoner – skoler/universiteter m.m publiseres artikler som forteller om disse konspirasjonsteoristene som sprer farlige teorier og falsk info. Ja, vi er farlige – for de som har noe å skjule – derfor må vi stoppes for enhver pris – kommer sannheten ut så er alle disse myndigheter, corporations og andre som støtter denne “globalist-agendaen” ferdige.

Jeg og veldig mange med meg vet veldig godt hva som foregår, vi vet også at sannheten alltid vinner – også i denne saken.

Jeg vet ikke hvor mye dere som er innblandet i denne saken kjenner til – dere er sannsynligvis kun “lydige slaver” som gjør det dere får beskjed om og stoler blindt på sine overordnede, på myndigheter og media som de fleste andre. Kanskje noen av dere vet hva som foregår – noen aner ikke. Dere tror at dere er trygge, at dere ikke er ansvarlige selv for det dere gjør i tjenesten – at dere kun utfører ordre og derfor ikke har noe å frykte. Beklager – da må jeg skuffe dere, dere er alle sammen personlig ansvarlige for alle deres handlinger og vil bli straffet for alle brudd mot menneskerettighetene.

Det dere antagelig ikke vet er at dere jobber mot folk og fedreland, dere jobber for en ond global elite som har som agenda å kontrollere hele planeten – de kaller dette prosjektet “The Great Reset” – den 4. industrielle revolusjon, New world order, Global Government el.l. Denne globale eliten kontrollerer det meste allerede, inkludert media. Det er derfor kun de som er våkne og som ser og tenker selv som har oppfattet hva som foregår. Dessverre er folket naive og tror at myndighetene jobber for folket og at pressen er uavhengig. De tror også at Big Pharma ønsker å hjelpe alle syke mennesker til å få en bedre helse. Det har i minst et halvt århundre foregått en systematisk hjernevasking av folket ved hjelp av MK ultra, TV, smarttelefoner, tv-spill og annen teknologi. Disse globalistene forsøker ikke engang å skjule hva som er deres mål – det er bare å lese bøkene til Klaus Schwab og lytte til hans IT-ansvarlige – de forteller i klartekst hva som er deres mål.

Alt dette finnes det mer enn nok bevis for, for den som ønsker å vite sannheten.

Den gode nyheten for oss som vet hva som pågår er at det helt siden drapet på Kennedy har vært en global Allianse som har jobbet systematisk for å ta ut denne onde globale eliten – med mål om å gi friheten og makta tilbake til folket. Vi vet at denne jobben nå er i sluttfasen – slaget er tapt for disse globalistene. Med andre ord slaget er tapt også for dere som fortsatt er på feil side – med andre ord dere som jobber mot folket og fedrelandet. Dere kan ikke si “vi visste ikke – vi gjorde bare det vi ble bedt om” – dessverre – hver enkelt av dere vil måtte stå til ansvar for deres handlinger.

Jeg vet at innerst inne er de fleste av dere gode mennesker som gjør en jobb slik dere blir bedt om – dessverre er dere like mye lurt som resten av folket – dere blir brukt for å gjøre “jobben”. Husk, dere er også en av oss – folket, dere har også familie, venner og bekjente som alle vil lide om dere ikke innser hva dere holder på med. Kanskje har dere fortsatt en mulighet til å snu. Som et medmenneske vil jeg oppfordre dere til å tenke over deres stilling, det finnes noe som heter sjel (intuisjon, samvittighet).

Jeg vil oppfordre dere til, for deres eget beste, å sette av litt stilletid og lytte til “deres innerste stemme”. Det finnes kanskje fortsatt en mulighet for dere til å bytte side, be om tilgivelse og jobbe for det gode (som f.eks. varsler).

Denne mailen er sendt som blindkopi til mange involverte i plagingen av Sigmund og Siv. Jeg kan evt. forsøke å finne ut om det finnes noen innenfor militæret (ja, en del av militæret er en del av den gode Alliansen) som dere kan henvende dere til. Jeg vet ikke, men er ganske sikker på at Alliansen har full oversikt over alle de som er på feil side i denne kampen for menneskeheten. Ingen slipper unna.

Jeg skriver dette som en venn, vi “farlige” konspirasjonsteorister er egentlig fredelige sannhetssøkere som jobber for at verden skal bli et bedre sted å leve. Vi er fredfulle, vi er i mot krig og opprør. Vi er for samhold, kjærlighet, ærlighet og fred i verden. Og derfor skriver jeg dette til dere for å forsøke å hjelpe dere – dere er tross alt en del av oss – folket.

La Sigmund og Siv få leve sitt liv i fred og ro.

Tusen takk!

Vennlig hilsen
Mona Kristin»

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s